Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of LithuaniaPrienų - Birštono (No.67) electoral constituency


Last update 2012-10-21 14:24.

Number of districts 33
  Number of voters 29890, turnout 16017 (53,59%),
  Invalid ballot-papers 789 (4,93%), valid ballot-papers 15228 (95,07%).

Election result - the second poll requiredNotice. The number of voters is calculated in proportion to the number of voters, submitted by the polling districts, but not in proportion to the number of voters of the constituency

Voting results in the Constituency


Candidate Number of cast votes
in districts by post total % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers
in constituency
Andrius PALIONIS 4258 761 5019 32,96% 31,34%
Alvydas VAICEKAUSKAS 1620 344 1964 12,90% 12,26%
Vytautas KAMBLEVIČIUS 1453 395 1848 12,14% 11,54%
Rima ZABLACKIENĖ 1115 149 1264 8,30% 7,89%
Sergejus JOVAIŠA 929 234 1163 7,64% 7,26%
Inga STEPUKONIENĖ 928 127 1055 6,93% 6,59%
Egidijus VISOCKAS 879 64 943 6,19% 5,89%
Algis MARCINKEVIČIUS 544 118 662 4,35% 4,13%
Laimutė JANČIUKIENĖ 328 69 397 2,61% 2,48%
Marytė GUDONYTĖ 292 54 346 2,27% 2,16%
Rasa JUOCEVIČIENĖ 242 61 303 1,99% 1,89%
Gintautas SODAITIS 117 21 138 0,91% 0,86%
Saulius NARŪNAS 108 18 126 0,83% 0,79%
Total 12813 2415 15228 100.00% 95.07%  

Voting Results in districts


District Number of voters Turnout Invalid ballot-papers Valid ballot-papers
number % number % number %
1. Birštono m. 2458 1508 61,35 83 5,50 1425 94,50
1. Dariaus ir Girėno 2753 1571 57,07 69 4,39 1502 95,61
2. J.Basanavičiaus 1992 1147 57,58 63 5,49 1084 94,51
2. Birštono vienkiemio 1211 717 59,21 21 2,93 696 97,07
3. Kęstučio 1367 755 55,23 36 4,77 719 95,23
3. Nemajūnų 533 294 55,16 12 4,08 282 95,92
4. Statybininkų 2483 1409 56,75 53 3,76 1356 96,24
5. Žemaitkiemio 375 180 48,00 9 5,00 171 95,00
6. Šiauliškių 612 267 43,63 14 5,24 253 94,76
7. Išlaužo 781 411 52,62 30 7,30 381 92,70
8. Naujosios Ūtos 413 226 54,72 10 4,42 216 95,58
9. Jiestrakio 466 230 49,36 5 2,17 225 97,83
10. Klebiškio 450 209 46,44 12 5,74 197 94,26
11. Šilavoto 586 265 45,22 8 3,02 257 96,98
13. Skriaudžių 1077 486 45,13 35 7,20 451 92,80
14. Juodbūdžio 536 260 48,51 18 6,92 242 93,08
15. Veiverių 1593 848 53,23 52 6,13 796 93,87
16. Balbieriškio miestelio 865 487 56,30 30 6,16 457 93,84
17. Jiezno miesto 1025 593 57,85 25 4,22 568 95,78
18. Jiezno kaimiškoji 746 402 53,89 13 3,23 389 96,77
19. Kašonių 669 323 48,28 9 2,79 314 97,21
20. Vėžionių 308 165 53,57 8 4,85 157 95,15
21. Ašmintos 613 281 45,84 20 7,12 261 92,88
22. Strielčių 776 409 52,71 19 4,65 390 95,35
23. Balbieriškio kaimiškoji 759 315 41,50 13 4,13 302 95,87
24. Paprūdžių 604 339 56,13 16 4,72 323 95,28
25. Žiūronių 291 129 44,33 4 3,10 125 96,90
29. Pakuonio 907 512 56,45 28 5,47 484 94,53
30. Purvininkų 229 103 44,98 4 3,88 99 96,12
31. Vyšniūnų 713 409 57,36 13 3,18 396 96,82
32. Užuguosčio 359 190 52,92 10 5,26 180 94,74
33. Pieštuvėnų 523 178 34,03 11 6,18 167 93,82
34. Stakliškių 817 399 48,84 36 9,02 363 90,98
Total 29890 16017 53,59% 789 4,93% 15228 95,07%