Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of LithuaniaBiržų - Kupiškio (No.48) electoral constituency


Last update 2012-10-21 14:24.

Number of districts 42
  Number of voters 35565, turnout 17985 (50,57%),
  Invalid ballot-papers 851 (4,73%), valid ballot-papers 17134 (95,27%).

Election result - the second poll requiredNotice. The number of voters is calculated in proportion to the number of voters, submitted by the polling districts, but not in proportion to the number of voters of the constituency

Voting results in the Constituency


Candidate Number of cast votes
in districts by post total % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers
in constituency
Aleksandras ZELTINIS 2586 498 3084 18,00% 17,15%
Ritas VAIGINAS 2727 352 3079 17,97% 17,12%
Nijolė ŠATIENĖ 2533 522 3055 17,83% 16,99%
Dalius BITAITIS 1477 362 1839 10,73% 10,23%
Kęstutis SLAVINSKAS 1114 185 1299 7,58% 7,22%
Marius JUKONIS 803 142 945 5,52% 5,25%
Tautrimas JANUŠEVIČIUS 817 126 943 5,50% 5,24%
Žydrūnas SAVICKAS 714 170 884 5,16% 4,92%
Valdemaras VALKIŪNAS 393 124 517 3,02% 2,87%
Dangirdas MIKŠYS 395 70 465 2,71% 2,59%
Juozas UŽKURĖLIS 332 60 392 2,29% 2,18%
Stasys VALIUKAS 241 57 298 1,74% 1,66%
Algirdas KIZNIS 184 22 206 1,20% 1,15%
Vilmantas MOCERENKO 48 16 64 0,37% 0,36%
Jolita TUROVAITĖ KAIRIENĖ 52 12 64 0,37% 0,36%
Total 14416 2718 17134 100.00% 95.27%  

Voting Results in districts


District Number of voters Turnout Invalid ballot-papers Valid ballot-papers
number % number % number %
1. Atžalyno 2267 1132 49,93 42 3,71 1090 96,29
2. Rotušės 922 511 55,42 25 4,89 486 95,11
2. Alizavos 583 323 55,40 31 9,60 292 90,40
3. Antašavos 581 337 58,00 19 5,64 318 94,36
3. Aušros 2416 1329 55,01 53 3,99 1276 96,01
4. Aukštupėnų 718 355 49,44 16 4,51 339 95,49
4. Saulės 2359 1273 53,96 72 5,66 1201 94,34
5. Kaštonų 3223 1582 49,08 63 3,98 1519 96,02
6. Anglininkų 286 144 50,35 4 2,78 140 97,22
7. Račiupėnų 2960 1503 50,78 84 5,59 1419 94,41
7. Kratiškių 570 301 52,81 12 3,99 289 96,01
8. Nausėdžių 381 137 35,96 5 3,65 132 96,35
8. Kupos 1878 987 52,56 65 6,59 922 93,41
9. Senamiesčio 1415 717 50,67 58 8,09 659 91,91
9. Obelaukių 829 474 57,18 17 3,59 457 96,41
10. Rinkuškių 1630 727 44,60 31 4,26 696 95,74
11. Germaniškio 518 218 42,08 5 2,29 213 97,71
12. Nemunėlio Radviliškio 787 306 38,88 14 4,58 292 95,42
13. Pučiakalnės 280 122 43,57 6 4,92 116 95,08
14. Kirdonių 694 317 45,68 13 4,10 304 95,90
15. Paketurių 574 264 45,99 10 3,79 254 96,21
15. Pabiržės 884 426 48,19 23 5,40 403 94,60
16. Pačeriaukštės 449 213 47,44 4 1,88 209 98,12
17. Salamiesčio 604 291 48,18 23 7,90 268 92,10
17. Pasvaliečių 443 200 45,15 6 3,00 194 97,00
18. Juostaviečių 398 203 51,01 3 1,48 200 98,52
19. Einorių 321 170 52,96 8 4,71 162 95,29
20. Kraštų 284 155 54,58 5 3,23 150 96,77
21. Kupreliškio 382 227 59,42 4 1,76 223 98,24
22. Kvetkų 377 170 45,09 9 5,29 161 94,71
23. Virbališkių 274 130 47,45 6 4,62 124 95,38
23. Papilio 476 245 51,47 6 2,45 239 97,55
24. Žaidelių 396 179 45,20 10 5,59 169 94,41
24. Medeikių 651 265 40,71 21 7,92 244 92,08
25. Parovėjos 761 358 47,04 9 2,51 349 97,49
26. Užušilių 390 179 45,90 8 4,47 171 95,53
27. Ančiškių 291 145 49,83 5 3,45 140 96,55
28. Jasiuliškių 291 166 57,04 4 2,41 162 97,59
29. Meilūnų 367 189 51,50 5 2,65 184 97,35
30. Ramongalių 361 194 53,74 16 8,25 178 91,75
31. Šukionių 270 210 77,78 9 4,29 201 95,71
32. Vabalninko 1024 611 59,67 22 3,60 589 96,40
Total 35565 17985 50,57% 851 4,73% 17134 95,27%