Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of LithuaniaŽaliakalnio (No.14) electoral constituency


Last update 2012-10-21 14:23.

Number of districts 14
  Number of voters 29911, turnout 17170 (57,40%),
  Invalid ballot-papers 1207 (7,03%), valid ballot-papers 15963 (92,97%).

Election result - the second poll requiredNotice. The number of voters is calculated in proportion to the number of voters, submitted by the polling districts, but not in proportion to the number of voters of the constituency

Voting results in the Constituency


Candidate Number of cast votes
in districts by post total % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers
in constituency
Rasa JUKNEVIČIENĖ 4245 302 4547 28,48% 26,48%
Algirdas Vaclovas PATACKAS 3077 129 3206 20,08% 18,67%
Anželika BANEVIČIENĖ 1905 113 2018 12,64% 11,75%
Vilija VERTELIENĖ 1717 79 1796 11,25% 10,46%
Dalia TEIŠERSKYTĖ 1346 77 1423 8,91% 8,29%
Edvardas SATKEVIČIUS 627 19 646 4,05% 3,76%
Aušra RUČIENĖ 523 32 555 3,48% 3,23%
Dainius VARNAS 486 15 501 3,14% 2,92%
Elida DUBINSKYTĖ-ŠIMAITĖ 463 17 480 3,01% 2,80%
Vidas RYBELIS 305 15 320 2,00% 1,86%
Gediminas RAUDONIS 209 17 226 1,42% 1,32%
Kęstutis MAČĖNAS 67 5 72 0,45% 0,42%
Jonas GRIŠKEVIČIUS 60 5 65 0,41% 0,38%
Zofija PILYPIENĖ 51 4 55 0,34% 0,32%
Sandra ADOMAITIENĖ 51 2 53 0,33% 0,31%
Total 15132 831 15963 100.00% 92.97%  

Voting Results in districts


District Number of voters Turnout Invalid ballot-papers Valid ballot-papers
number % number % number %
50. Jonavos 1459 775 53,12 44 5,68 731 94,32
51. Saulės 1241 753 60,68 42 5,58 711 94,42
52. L. Karsavino 2394 1458 60,90 79 5,42 1379 94,58
53. Tvirtovės 1236 747 60,44 45 6,02 702 93,98
54. Algirdo 1701 1018 59,85 70 6,88 948 93,12
55. Sukilėlių 1010 609 60,30 61 10,02 548 89,98
56. Purienų 2735 1465 53,56 109 7,44 1356 92,56
57. Vilties 1110 700 63,06 46 6,57 654 93,43
58. Žeimenos 3451 1912 55,40 152 7,95 1760 92,05
60. Versmės 3152 1681 53,33 106 6,31 1575 93,69
61. Gerovės 3957 2126 53,73 176 8,28 1950 91,72
62. M. Jankaus 2697 1645 60,99 101 6,14 1544 93,86
63. S. Nėries 2031 1312 64,60 68 5,18 1244 94,82
65. Vaidilutės 1737 969 55,79 108 11,15 861 88,85
Total 29911 17170 57,4% 1207 7,03% 15963 92,97%