Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-21 14:24.


Votes received in Anykščių - Kupiškio (No. 49) districts by
Vidmantas PALIULIS


Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17735 (53,01%),
  Invalid ballot-papers 854 (4,82%), valid ballot-papers 16881 (95,18%).


Sort by:   District number, Total number of votes
District Number of
voters
Turnout Number of valid
ballot-papers
Number of cast votes
number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
- % of valid ballot-papers
1. Senamiesčio 3130 1811 57,86% 1729 55 4 59 3,41%
1. Adomynės 491 266 54,18% 255 47 6 53 20,78%
2. Janydžių 1645 1005 61,09% 969 16 3 19 1,96%
3. Ažupiečių 1866 1091 58,47% 1050 22 4 26 2,48%
4. Liudiškių 2713 1463 53,93% 1408 38 7 45 3,20%
5. Biliūnų 216 107 49,54% 104 12 1 13 12,50%
5. Piktagalio 497 263 52,92% 258 17 3 20 7,75%
6. Juodpėnų 284 134 47,18% 128 30 1 31 24,22%
6. Ažuožerių 567 300 52,91% 288 14 0 14 4,86%
7. Elmos 1110 571 51,44% 543 33 2 35 6,45%
8. Burbiškio 657 326 49,62% 317 43 1 44 13,88%
9. Šlavėnų 421 190 45,13% 185 12 2 14 7,57%
10. Laičių 249 129 51,81% 124 28 9 37 29,84%
10. Debeikių 1222 598 48,94% 571 21 7 28 4,90%
11. Leliūnų 393 217 55,22% 211 7 1 8 3,79%
11. Lukonių 444 216 48,65% 205 77 14 91 44,39%
12. Kavarsko 896 520 58,04% 481 17 2 19 3,95%
12. Migonių 190 104 54,74% 101 11 5 16 15,84%
13. Naivių 345 174 50,43% 155 32 7 39 25,16%
13. Dabužių 251 118 47,01% 111 2 0 2 1,80%
14. Janušavos 721 318 44,11% 299 13 1 14 4,68%
14. Noriūnų 1406 646 45,95% 621 141 14 155 24,96%
15. Svirnų 431 209 48,49% 200 12 6 18 9,00%
16. Rudilių 453 192 42,38% 182 29 2 31 17,03%
16. Šerių 368 189 51,36% 178 18 9 27 15,17%
17. Šovenių 154 88 57,14% 83 12 4 16 19,28%
18. Kurklių 495 262 52,93% 254 14 3 17 6,69%
18. Skapiškio 672 349 51,93% 329 69 15 84 25,53%
19. Kurklių II k. 362 185 51,10% 168 4 3 7 4,17%
19. Skverbų 471 251 53,29% 238 89 25 114 47,90%
20. Staškūniškio 404 237 58,66% 222 19 5 24 10,81%
20. Subačiaus 884 473 53,51% 456 199 30 229 50,22%
21. Katlėrių 321 166 51,71% 155 9 0 9 5,81%
21. Šepetos 966 429 44,41% 394 62 11 73 18,53%
22. Skiemonių 492 231 46,95% 216 45 5 50 23,15%
22. Šimonių 536 302 56,34% 284 36 4 40 14,08%
23. Mačionių 293 164 55,97% 155 18 0 18 11,61%
24. Daujočių 214 133 62,15% 129 1 1 2 1,55%
25. Aulelių 174 109 62,64% 103 7 0 7 6,80%
26. Svėdasų 1335 707 52,96% 656 17 4 21 3,20%
27. Vaitkūnų 299 201 67,22% 194 11 2 13 6,70%
28. Troškūnų 1325 627 47,32% 597 25 5 30 5,03%
30. Vašuokėnų 190 100 52,63% 94 3 1 4 4,26%
31. Surdegio 355 179 50,42% 168 27 2 29 17,26%
32. Nausodės 187 87 46,52% 82 1 0 1 1,22%
33. Raguvėlės 396 231 58,33% 228 12 3 15 6,58%
34. Levaniškių 332 145 43,67% 133 6 0 6 4,51%
35. Traupio 375 233 62,13% 212 8 2 10 4,72%
36. Andrioniškio 470 256 54,47% 243 17 10 27 11,11%
37. Viešintų 788 433 54,95% 415 13 2 15 3,61%
Total 33456 17735 53,01% 16881 1471 248 1719 10,18%