Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-21 14:24.


Votes received in Anykščių - Kupiškio (No. 49) districts by
Tomas BARANAUSKAS


Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17735 (53,01%),
  Invalid ballot-papers 854 (4,82%), valid ballot-papers 16881 (95,18%).


Sort by:   District number, Total number of votes
District Number of
voters
Turnout Number of valid
ballot-papers
Number of cast votes
number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
- % of valid ballot-papers
1. Adomynės 491 266 54,18% 255 2 1 3 1,18%
1. Senamiesčio 3130 1811 57,86% 1729 21 1 22 1,27%
2. Janydžių 1645 1005 61,09% 969 15 2 17 1,75%
3. Ažupiečių 1866 1091 58,47% 1050 11 2 13 1,24%
4. Liudiškių 2713 1463 53,93% 1408 13 3 16 1,14%
5. Piktagalio 497 263 52,92% 258 0 1 1 0,39%
5. Biliūnų 216 107 49,54% 104 0 1 1 0,96%
6. Ažuožerių 567 300 52,91% 288 8 0 8 2,78%
6. Juodpėnų 284 134 47,18% 128 0 0 0 0,00%
7. Elmos 1110 571 51,44% 543 13 4 17 3,13%
8. Burbiškio 657 326 49,62% 317 3 0 3 0,95%
9. Šlavėnų 421 190 45,13% 185 1 0 1 0,54%
10. Laičių 249 129 51,81% 124 0 1 1 0,81%
10. Debeikių 1222 598 48,94% 571 3 1 4 0,70%
11. Leliūnų 393 217 55,22% 211 2 0 2 0,95%
11. Lukonių 444 216 48,65% 205 1 0 1 0,49%
12. Migonių 190 104 54,74% 101 1 0 1 0,99%
12. Kavarsko 896 520 58,04% 481 3 0 3 0,62%
13. Naivių 345 174 50,43% 155 1 0 1 0,65%
13. Dabužių 251 118 47,01% 111 1 0 1 0,90%
14. Janušavos 721 318 44,11% 299 2 0 2 0,67%
14. Noriūnų 1406 646 45,95% 621 10 0 10 1,61%
15. Svirnų 431 209 48,49% 200 1 0 1 0,50%
16. Šerių 368 189 51,36% 178 0 0 0 0,00%
16. Rudilių 453 192 42,38% 182 3 0 3 1,65%
17. Šovenių 154 88 57,14% 83 0 3 3 3,61%
18. Kurklių 495 262 52,93% 254 0 1 1 0,39%
18. Skapiškio 672 349 51,93% 329 0 1 1 0,30%
19. Kurklių II k. 362 185 51,10% 168 3 0 3 1,79%
19. Skverbų 471 251 53,29% 238 0 1 1 0,42%
20. Subačiaus 884 473 53,51% 456 3 0 3 0,66%
20. Staškūniškio 404 237 58,66% 222 3 1 4 1,80%
21. Šepetos 966 429 44,41% 394 3 1 4 1,02%
21. Katlėrių 321 166 51,71% 155 2 0 2 1,29%
22. Šimonių 536 302 56,34% 284 3 0 3 1,06%
22. Skiemonių 492 231 46,95% 216 0 1 1 0,46%
23. Mačionių 293 164 55,97% 155 0 1 1 0,65%
24. Daujočių 214 133 62,15% 129 0 0 0 0,00%
25. Aulelių 174 109 62,64% 103 0 0 0 0,00%
26. Svėdasų 1335 707 52,96% 656 3 2 5 0,76%
27. Vaitkūnų 299 201 67,22% 194 0 0 0 0,00%
28. Troškūnų 1325 627 47,32% 597 1 2 3 0,50%
30. Vašuokėnų 190 100 52,63% 94 1 0 1 1,06%
31. Surdegio 355 179 50,42% 168 1 0 1 0,60%
32. Nausodės 187 87 46,52% 82 3 1 4 4,88%
33. Raguvėlės 396 231 58,33% 228 1 0 1 0,44%
34. Levaniškių 332 145 43,67% 133 1 0 1 0,75%
35. Traupio 375 233 62,13% 212 2 0 2 0,94%
36. Andrioniškio 470 256 54,47% 243 2 0 2 0,82%
37. Viešintų 788 433 54,95% 415 3 2 5 1,20%
Total 33456 17735 53,01% 16881 150 34 184 1,09%