Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-21 14:24.


Votes received in Anykščių - Kupiškio (No. 49) districts by
Rosvaldas GORBAČIOVAS


Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17735 (53,01%),
  Invalid ballot-papers 854 (4,82%), valid ballot-papers 16881 (95,18%).


Sort by:   District number, Total number of votes
District Number of
voters
Turnout Number of valid
ballot-papers
Number of cast votes
number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
- % of valid ballot-papers
1. Adomynės 491 266 54,18% 255 0 0 0 0,00%
1. Senamiesčio 3130 1811 57,86% 1729 14 2 16 0,93%
2. Janydžių 1645 1005 61,09% 969 7 0 7 0,72%
3. Ažupiečių 1866 1091 58,47% 1050 12 3 15 1,43%
4. Liudiškių 2713 1463 53,93% 1408 17 0 17 1,21%
5. Biliūnų 216 107 49,54% 104 0 0 0 0,00%
5. Piktagalio 497 263 52,92% 258 2 1 3 1,16%
6. Juodpėnų 284 134 47,18% 128 0 0 0 0,00%
6. Ažuožerių 567 300 52,91% 288 2 0 2 0,69%
7. Elmos 1110 571 51,44% 543 6 1 7 1,29%
8. Burbiškio 657 326 49,62% 317 6 1 7 2,21%
9. Šlavėnų 421 190 45,13% 185 0 0 0 0,00%
10. Laičių 249 129 51,81% 124 1 1 2 1,61%
10. Debeikių 1222 598 48,94% 571 2 5 7 1,23%
11. Leliūnų 393 217 55,22% 211 0 0 0 0,00%
11. Lukonių 444 216 48,65% 205 0 0 0 0,00%
12. Kavarsko 896 520 58,04% 481 6 0 6 1,25%
12. Migonių 190 104 54,74% 101 0 0 0 0,00%
13. Naivių 345 174 50,43% 155 0 1 1 0,65%
13. Dabužių 251 118 47,01% 111 0 0 0 0,00%
14. Janušavos 721 318 44,11% 299 1 0 1 0,33%
14. Noriūnų 1406 646 45,95% 621 3 2 5 0,81%
15. Svirnų 431 209 48,49% 200 3 0 3 1,50%
16. Rudilių 453 192 42,38% 182 6 0 6 3,30%
16. Šerių 368 189 51,36% 178 1 1 2 1,12%
17. Šovenių 154 88 57,14% 83 3 1 4 4,82%
18. Skapiškio 672 349 51,93% 329 2 0 2 0,61%
18. Kurklių 495 262 52,93% 254 1 0 1 0,39%
19. Skverbų 471 251 53,29% 238 1 0 1 0,42%
19. Kurklių II k. 362 185 51,10% 168 0 0 0 0,00%
20. Subačiaus 884 473 53,51% 456 1 0 1 0,22%
20. Staškūniškio 404 237 58,66% 222 0 1 1 0,45%
21. Katlėrių 321 166 51,71% 155 1 2 3 1,94%
21. Šepetos 966 429 44,41% 394 1 1 2 0,51%
22. Šimonių 536 302 56,34% 284 0 0 0 0,00%
22. Skiemonių 492 231 46,95% 216 2 0 2 0,93%
23. Mačionių 293 164 55,97% 155 0 0 0 0,00%
24. Daujočių 214 133 62,15% 129 0 0 0 0,00%
25. Aulelių 174 109 62,64% 103 0 0 0 0,00%
26. Svėdasų 1335 707 52,96% 656 5 2 7 1,07%
27. Vaitkūnų 299 201 67,22% 194 0 1 1 0,52%
28. Troškūnų 1325 627 47,32% 597 7 0 7 1,17%
30. Vašuokėnų 190 100 52,63% 94 0 0 0 0,00%
31. Surdegio 355 179 50,42% 168 4 0 4 2,38%
32. Nausodės 187 87 46,52% 82 0 0 0 0,00%
33. Raguvėlės 396 231 58,33% 228 0 0 0 0,00%
34. Levaniškių 332 145 43,67% 133 0 0 0 0,00%
35. Traupio 375 233 62,13% 212 2 0 2 0,94%
36. Andrioniškio 470 256 54,47% 243 2 0 2 0,82%
37. Viešintų 788 433 54,95% 415 1 1 2 0,48%
Total 33456 17735 53,01% 16881 122 27 149 0,88%