Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-21 14:24.


Votes received in Anykščių - Kupiškio (No. 49) districts by
Ričardas SARGŪNAS


Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17735 (53,01%),
  Invalid ballot-papers 854 (4,82%), valid ballot-papers 16881 (95,18%).


Sort by:   District number, Total number of votes
District Number of
voters
Turnout Number of valid
ballot-papers
Number of cast votes
number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
- % of valid ballot-papers
1. Senamiesčio 3130 1811 57,86% 1729 164 14 178 10,29%
1. Adomynės 491 266 54,18% 255 47 10 57 22,35%
2. Janydžių 1645 1005 61,09% 969 119 18 137 14,14%
3. Ažupiečių 1866 1091 58,47% 1050 148 8 156 14,86%
4. Liudiškių 2713 1463 53,93% 1408 181 22 203 14,42%
5. Piktagalio 497 263 52,92% 258 39 4 43 16,67%
5. Biliūnų 216 107 49,54% 104 30 9 39 37,50%
6. Ažuožerių 567 300 52,91% 288 59 4 63 21,88%
6. Juodpėnų 284 134 47,18% 128 29 2 31 24,22%
7. Elmos 1110 571 51,44% 543 75 6 81 14,92%
8. Burbiškio 657 326 49,62% 317 36 15 51 16,09%
9. Šlavėnų 421 190 45,13% 185 29 4 33 17,84%
10. Laičių 249 129 51,81% 124 22 6 28 22,58%
10. Debeikių 1222 598 48,94% 571 119 86 205 35,90%
11. Leliūnų 393 217 55,22% 211 43 3 46 21,80%
11. Lukonių 444 216 48,65% 205 36 2 38 18,54%
12. Migonių 190 104 54,74% 101 18 6 24 23,76%
12. Kavarsko 896 520 58,04% 481 90 15 105 21,83%
13. Dabužių 251 118 47,01% 111 27 2 29 26,13%
13. Naivių 345 174 50,43% 155 51 4 55 35,48%
14. Noriūnų 1406 646 45,95% 621 136 7 143 23,03%
14. Janušavos 721 318 44,11% 299 95 9 104 34,78%
15. Svirnų 431 209 48,49% 200 42 15 57 28,50%
16. Šerių 368 189 51,36% 178 49 4 53 29,78%
16. Rudilių 453 192 42,38% 182 37 3 40 21,98%
17. Šovenių 154 88 57,14% 83 14 7 21 25,30%
18. Skapiškio 672 349 51,93% 329 71 6 77 23,40%
18. Kurklių 495 262 52,93% 254 60 15 75 29,53%
19. Kurklių II k. 362 185 51,10% 168 47 10 57 33,93%
19. Skverbų 471 251 53,29% 238 30 2 32 13,45%
20. Staškūniškio 404 237 58,66% 222 52 29 81 36,49%
20. Subačiaus 884 473 53,51% 456 60 2 62 13,60%
21. Šepetos 966 429 44,41% 394 61 14 75 19,04%
21. Katlėrių 321 166 51,71% 155 22 2 24 15,48%
22. Skiemonių 492 231 46,95% 216 50 5 55 25,46%
22. Šimonių 536 302 56,34% 284 58 5 63 22,18%
23. Mačionių 293 164 55,97% 155 36 2 38 24,52%
24. Daujočių 214 133 62,15% 129 46 4 50 38,76%
25. Aulelių 174 109 62,64% 103 47 6 53 51,46%
26. Svėdasų 1335 707 52,96% 656 167 25 192 29,27%
27. Vaitkūnų 299 201 67,22% 194 49 6 55 28,35%
28. Troškūnų 1325 627 47,32% 597 83 13 96 16,08%
30. Vašuokėnų 190 100 52,63% 94 23 3 26 27,66%
31. Surdegio 355 179 50,42% 168 37 7 44 26,19%
32. Nausodės 187 87 46,52% 82 23 4 27 32,93%
33. Raguvėlės 396 231 58,33% 228 60 9 69 30,26%
34. Levaniškių 332 145 43,67% 133 25 5 30 22,56%
35. Traupio 375 233 62,13% 212 28 19 47 22,17%
36. Andrioniškio 470 256 54,47% 243 24 6 30 12,35%
37. Viešintų 788 433 54,95% 415 27 10 37 8,92%
Total 33456 17735 53,01% 16881 2921 494 3415 20,23%