Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-21 14:24.


Votes received in Anykščių - Kupiškio (No. 49) districts by
Leonas ALESIONKA


Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17735 (53,01%),
  Invalid ballot-papers 854 (4,82%), valid ballot-papers 16881 (95,18%).


Sort by:   District number, Total number of votes
District Number of
voters
Turnout Number of valid
ballot-papers
Number of cast votes
number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
- % of valid ballot-papers
1. Senamiesčio 3130 1811 57,86% 1729 188 21 209 12,09%
1. Adomynės 491 266 54,18% 255 1 2 3 1,18%
2. Janydžių 1645 1005 61,09% 969 104 14 118 12,18%
3. Ažupiečių 1866 1091 58,47% 1050 101 19 120 11,43%
4. Liudiškių 2713 1463 53,93% 1408 130 21 151 10,72%
5. Piktagalio 497 263 52,92% 258 20 17 37 14,34%
5. Biliūnų 216 107 49,54% 104 0 0 0 0,00%
6. Ažuožerių 567 300 52,91% 288 16 3 19 6,60%
6. Juodpėnų 284 134 47,18% 128 0 1 1 0,78%
7. Elmos 1110 571 51,44% 543 42 14 56 10,31%
8. Burbiškio 657 326 49,62% 317 26 9 35 11,04%
9. Šlavėnų 421 190 45,13% 185 15 4 19 10,27%
10. Debeikių 1222 598 48,94% 571 20 14 34 5,95%
10. Laičių 249 129 51,81% 124 6 0 6 4,84%
11. Lukonių 444 216 48,65% 205 1 0 1 0,49%
11. Leliūnų 393 217 55,22% 211 20 5 25 11,85%
12. Migonių 190 104 54,74% 101 1 0 1 0,99%
12. Kavarsko 896 520 58,04% 481 18 2 20 4,16%
13. Naivių 345 174 50,43% 155 1 0 1 0,65%
13. Dabužių 251 118 47,01% 111 5 0 5 4,50%
14. Janušavos 721 318 44,11% 299 10 8 18 6,02%
14. Noriūnų 1406 646 45,95% 621 10 0 10 1,61%
15. Svirnų 431 209 48,49% 200 4 1 5 2,50%
16. Šerių 368 189 51,36% 178 4 0 4 2,25%
16. Rudilių 453 192 42,38% 182 2 0 2 1,10%
17. Šovenių 154 88 57,14% 83 5 1 6 7,23%
18. Kurklių 495 262 52,93% 254 9 2 11 4,33%
18. Skapiškio 672 349 51,93% 329 6 1 7 2,13%
19. Skverbų 471 251 53,29% 238 1 2 3 1,26%
19. Kurklių II k. 362 185 51,10% 168 5 7 12 7,14%
20. Subačiaus 884 473 53,51% 456 3 3 6 1,32%
20. Staškūniškio 404 237 58,66% 222 9 2 11 4,95%
21. Katlėrių 321 166 51,71% 155 4 6 10 6,45%
21. Šepetos 966 429 44,41% 394 17 6 23 5,84%
22. Skiemonių 492 231 46,95% 216 9 4 13 6,02%
22. Šimonių 536 302 56,34% 284 10 3 13 4,58%
23. Mačionių 293 164 55,97% 155 6 0 6 3,87%
24. Daujočių 214 133 62,15% 129 1 4 5 3,88%
25. Aulelių 174 109 62,64% 103 0 0 0 0,00%
26. Svėdasų 1335 707 52,96% 656 12 7 19 2,90%
27. Vaitkūnų 299 201 67,22% 194 3 2 5 2,58%
28. Troškūnų 1325 627 47,32% 597 21 5 26 4,36%
30. Vašuokėnų 190 100 52,63% 94 2 3 5 5,32%
31. Surdegio 355 179 50,42% 168 7 0 7 4,17%
32. Nausodės 187 87 46,52% 82 6 0 6 7,32%
33. Raguvėlės 396 231 58,33% 228 1 0 1 0,44%
34. Levaniškių 332 145 43,67% 133 8 4 12 9,02%
35. Traupio 375 233 62,13% 212 7 1 8 3,77%
36. Andrioniškio 470 256 54,47% 243 7 1 8 3,29%
37. Viešintų 788 433 54,95% 415 16 7 23 5,54%
Total 33456 17735 53,01% 16881 920 226 1146 6,79%