Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-21 14:24.


Votes received in Anykščių - Kupiškio (No. 49) districts by
Jonas ŠIMĖNAS


Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17735 (53,01%),
  Invalid ballot-papers 854 (4,82%), valid ballot-papers 16881 (95,18%).


Sort by:   District number, Total number of votes
District Number of
voters
Turnout Number of valid
ballot-papers
Number of cast votes
number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
- % of valid ballot-papers
1. Senamiesčio 3130 1811 57,86% 1729 215 36 251 14,52%
1. Adomynės 491 266 54,18% 255 24 23 47 18,43%
2. Janydžių 1645 1005 61,09% 969 109 18 127 13,11%
3. Ažupiečių 1866 1091 58,47% 1050 126 25 151 14,38%
4. Liudiškių 2713 1463 53,93% 1408 152 14 166 11,79%
5. Biliūnų 216 107 49,54% 104 8 7 15 14,42%
5. Piktagalio 497 263 52,92% 258 10 13 23 8,91%
6. Juodpėnų 284 134 47,18% 128 13 8 21 16,41%
6. Ažuožerių 567 300 52,91% 288 28 10 38 13,19%
7. Elmos 1110 571 51,44% 543 75 31 106 19,52%
8. Burbiškio 657 326 49,62% 317 29 22 51 16,09%
9. Šlavėnų 421 190 45,13% 185 15 4 19 10,27%
10. Debeikių 1222 598 48,94% 571 46 29 75 13,13%
10. Laičių 249 129 51,81% 124 7 5 12 9,68%
11. Lukonių 444 216 48,65% 205 24 5 29 14,15%
11. Leliūnų 393 217 55,22% 211 23 15 38 18,01%
12. Migonių 190 104 54,74% 101 13 9 22 21,78%
12. Kavarsko 896 520 58,04% 481 60 15 75 15,59%
13. Dabužių 251 118 47,01% 111 6 7 13 11,71%
13. Naivių 345 174 50,43% 155 14 8 22 14,19%
14. Noriūnų 1406 646 45,95% 621 50 11 61 9,82%
14. Janušavos 721 318 44,11% 299 28 10 38 12,71%
15. Svirnų 431 209 48,49% 200 6 5 11 5,50%
16. Rudilių 453 192 42,38% 182 16 9 25 13,74%
16. Šerių 368 189 51,36% 178 7 5 12 6,74%
17. Šovenių 154 88 57,14% 83 5 2 7 8,43%
18. Kurklių 495 262 52,93% 254 30 7 37 14,57%
18. Skapiškio 672 349 51,93% 329 32 18 50 15,20%
19. Skverbų 471 251 53,29% 238 19 20 39 16,39%
19. Kurklių II k. 362 185 51,10% 168 12 7 19 11,31%
20. Subačiaus 884 473 53,51% 456 44 14 58 12,72%
20. Staškūniškio 404 237 58,66% 222 21 11 32 14,41%
21. Katlėrių 321 166 51,71% 155 7 3 10 6,45%
21. Šepetos 966 429 44,41% 394 43 31 74 18,78%
22. Šimonių 536 302 56,34% 284 42 11 53 18,66%
22. Skiemonių 492 231 46,95% 216 25 11 36 16,67%
23. Mačionių 293 164 55,97% 155 8 5 13 8,39%
24. Daujočių 214 133 62,15% 129 13 9 22 17,05%
25. Aulelių 174 109 62,64% 103 6 4 10 9,71%
26. Svėdasų 1335 707 52,96% 656 70 21 91 13,87%
27. Vaitkūnų 299 201 67,22% 194 19 8 27 13,92%
28. Troškūnų 1325 627 47,32% 597 50 16 66 11,06%
30. Vašuokėnų 190 100 52,63% 94 16 10 26 27,66%
31. Surdegio 355 179 50,42% 168 22 4 26 15,48%
32. Nausodės 187 87 46,52% 82 3 0 3 3,66%
33. Raguvėlės 396 231 58,33% 228 11 5 16 7,02%
34. Levaniškių 332 145 43,67% 133 19 11 30 22,56%
35. Traupio 375 233 62,13% 212 51 6 57 26,89%
36. Andrioniškio 470 256 54,47% 243 27 5 32 13,17%
37. Viešintų 788 433 54,95% 415 60 26 86 20,72%
Total 33456 17735 53,01% 16881 1759 609 2368 14,03%