Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-21 14:24.


Votes received in Anykščių - Kupiškio (No. 49) districts by
Kęstutis TUBIS


Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17735 (53,01%),
  Invalid ballot-papers 854 (4,82%), valid ballot-papers 16881 (95,18%).


Sort by:   District number, Total number of votes
District Number of
voters
Turnout Number of valid
ballot-papers
Number of cast votes
number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
- % of valid ballot-papers
1. Adomynės 491 266 54,18% 255 11 3 14 5,49%
1. Senamiesčio 3130 1811 57,86% 1729 258 34 292 16,89%
2. Janydžių 1645 1005 61,09% 969 150 19 169 17,44%
3. Ažupiečių 1866 1091 58,47% 1050 122 17 139 13,24%
4. Liudiškių 2713 1463 53,93% 1408 170 26 196 13,92%
5. Piktagalio 497 263 52,92% 258 23 13 36 13,95%
5. Biliūnų 216 107 49,54% 104 1 0 1 0,96%
6. Juodpėnų 284 134 47,18% 128 6 1 7 5,47%
6. Ažuožerių 567 300 52,91% 288 46 5 51 17,71%
7. Elmos 1110 571 51,44% 543 53 15 68 12,52%
8. Burbiškio 657 326 49,62% 317 29 6 35 11,04%
9. Šlavėnų 421 190 45,13% 185 20 3 23 12,43%
10. Laičių 249 129 51,81% 124 1 1 2 1,61%
10. Debeikių 1222 598 48,94% 571 22 16 38 6,65%
11. Lukonių 444 216 48,65% 205 5 1 6 2,93%
11. Leliūnų 393 217 55,22% 211 19 6 25 11,85%
12. Kavarsko 896 520 58,04% 481 55 9 64 13,31%
12. Migonių 190 104 54,74% 101 5 1 6 5,94%
13. Naivių 345 174 50,43% 155 5 1 6 3,87%
13. Dabužių 251 118 47,01% 111 24 3 27 24,32%
14. Noriūnų 1406 646 45,95% 621 30 5 35 5,64%
14. Janušavos 721 318 44,11% 299 29 10 39 13,04%
15. Svirnų 431 209 48,49% 200 23 5 28 14,00%
16. Rudilių 453 192 42,38% 182 5 1 6 3,30%
16. Šerių 368 189 51,36% 178 13 0 13 7,30%
17. Šovenių 154 88 57,14% 83 3 1 4 4,82%
18. Kurklių 495 262 52,93% 254 15 5 20 7,87%
18. Skapiškio 672 349 51,93% 329 3 0 3 0,91%
19. Skverbų 471 251 53,29% 238 1 1 2 0,84%
19. Kurklių II k. 362 185 51,10% 168 8 6 14 8,33%
20. Subačiaus 884 473 53,51% 456 7 0 7 1,54%
20. Staškūniškio 404 237 58,66% 222 12 1 13 5,86%
21. Šepetos 966 429 44,41% 394 10 1 11 2,79%
21. Katlėrių 321 166 51,71% 155 12 3 15 9,68%
22. Skiemonių 492 231 46,95% 216 8 5 13 6,02%
22. Šimonių 536 302 56,34% 284 32 12 44 15,49%
23. Mačionių 293 164 55,97% 155 7 1 8 5,16%
24. Daujočių 214 133 62,15% 129 9 3 12 9,30%
25. Aulelių 174 109 62,64% 103 8 0 8 7,77%
26. Svėdasų 1335 707 52,96% 656 117 9 126 19,21%
27. Vaitkūnų 299 201 67,22% 194 48 12 60 30,93%
28. Troškūnų 1325 627 47,32% 597 146 40 186 31,16%
30. Vašuokėnų 190 100 52,63% 94 11 7 18 19,15%
31. Surdegio 355 179 50,42% 168 21 4 25 14,88%
32. Nausodės 187 87 46,52% 82 9 2 11 13,41%
33. Raguvėlės 396 231 58,33% 228 32 4 36 15,79%
34. Levaniškių 332 145 43,67% 133 13 2 15 11,28%
35. Traupio 375 233 62,13% 212 25 5 30 14,15%
36. Andrioniškio 470 256 54,47% 243 68 9 77 31,69%
37. Viešintų 788 433 54,95% 415 100 17 117 28,19%
Total 33456 17735 53,01% 16881 1850 351 2201 13,04%