Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-21 14:24.


Votes received in Anykščių - Kupiškio (No. 49) districts by
Alvydas ŽALA


Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17735 (53,01%),
  Invalid ballot-papers 854 (4,82%), valid ballot-papers 16881 (95,18%).


Sort by:   District number, Total number of votes
District Number of
voters
Turnout Number of valid
ballot-papers
Number of cast votes
number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
- % of valid ballot-papers
1. Adomynės 491 266 54,18% 255 19 3 22 8,63%
1. Senamiesčio 3130 1811 57,86% 1729 153 16 169 9,77%
2. Janydžių 1645 1005 61,09% 969 106 13 119 12,28%
3. Ažupiečių 1866 1091 58,47% 1050 104 13 117 11,14%
4. Liudiškių 2713 1463 53,93% 1408 168 19 187 13,28%
5. Biliūnų 216 107 49,54% 104 13 2 15 14,42%
5. Piktagalio 497 263 52,92% 258 16 15 31 12,02%
6. Ažuožerių 567 300 52,91% 288 23 5 28 9,72%
6. Juodpėnų 284 134 47,18% 128 9 3 12 9,38%
7. Elmos 1110 571 51,44% 543 51 9 60 11,05%
8. Burbiškio 657 326 49,62% 317 27 10 37 11,67%
9. Šlavėnų 421 190 45,13% 185 23 1 24 12,97%
10. Debeikių 1222 598 48,94% 571 32 31 63 11,03%
10. Laičių 249 129 51,81% 124 12 4 16 12,90%
11. Leliūnų 393 217 55,22% 211 12 0 12 5,69%
11. Lukonių 444 216 48,65% 205 10 1 11 5,37%
12. Migonių 190 104 54,74% 101 6 10 16 15,84%
12. Kavarsko 896 520 58,04% 481 75 15 90 18,71%
13. Dabužių 251 118 47,01% 111 16 1 17 15,32%
13. Naivių 345 174 50,43% 155 8 1 9 5,81%
14. Janušavos 721 318 44,11% 299 27 2 29 9,70%
14. Noriūnų 1406 646 45,95% 621 73 11 84 13,53%
15. Svirnų 431 209 48,49% 200 39 7 46 23,00%
16. Šerių 368 189 51,36% 178 24 6 30 16,85%
16. Rudilių 453 192 42,38% 182 39 8 47 25,82%
17. Šovenių 154 88 57,14% 83 5 4 9 10,84%
18. Kurklių 495 262 52,93% 254 33 2 35 13,78%
18. Skapiškio 672 349 51,93% 329 28 2 30 9,12%
19. Skverbų 471 251 53,29% 238 19 2 21 8,82%
19. Kurklių II k. 362 185 51,10% 168 22 15 37 22,02%
20. Subačiaus 884 473 53,51% 456 26 5 31 6,80%
20. Staškūniškio 404 237 58,66% 222 20 12 32 14,41%
21. Katlėrių 321 166 51,71% 155 27 6 33 21,29%
21. Šepetos 966 429 44,41% 394 28 12 40 10,15%
22. Skiemonių 492 231 46,95% 216 21 6 27 12,50%
22. Šimonių 536 302 56,34% 284 27 6 33 11,62%
23. Mačionių 293 164 55,97% 155 53 6 59 38,06%
24. Daujočių 214 133 62,15% 129 3 5 8 6,20%
25. Aulelių 174 109 62,64% 103 15 1 16 15,53%
26. Svėdasų 1335 707 52,96% 656 52 4 56 8,54%
27. Vaitkūnų 299 201 67,22% 194 13 2 15 7,73%
28. Troškūnų 1325 627 47,32% 597 58 7 65 10,89%
30. Vašuokėnų 190 100 52,63% 94 7 0 7 7,45%
31. Surdegio 355 179 50,42% 168 9 2 11 6,55%
32. Nausodės 187 87 46,52% 82 19 0 19 23,17%
33. Raguvėlės 396 231 58,33% 228 35 12 47 20,61%
34. Levaniškių 332 145 43,67% 133 14 2 16 12,03%
35. Traupio 375 233 62,13% 212 31 3 34 16,04%
36. Andrioniškio 470 256 54,47% 243 9 1 10 4,12%
37. Viešintų 788 433 54,95% 415 32 9 41 9,88%
Total 33456 17735 53,01% 16881 1691 332 2023 11,98%