Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-21 14:24.


Votes received in Anykščių - Kupiškio (No. 49) districts by
Rasma BUZIENĖ


Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17735 (53,01%),
  Invalid ballot-papers 854 (4,82%), valid ballot-papers 16881 (95,18%).


Sort by:   District number, Total number of votes
District Number of
voters
Turnout Number of valid
ballot-papers
Number of cast votes
number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
- % of valid ballot-papers
14. Janušavos 721 318 44,11% 299 24 3 27 9,03%
11. Leliūnų 393 217 55,22% 211 9 6 15 7,11%
18. Skapiškio 672 349 51,93% 329 20 2 22 6,69%
13. Dabužių 251 118 47,01% 111 5 2 7 6,31%
34. Levaniškių 332 145 43,67% 133 7 1 8 6,02%
18. Kurklių 495 262 52,93% 254 12 3 15 5,91%
19. Skverbų 471 251 53,29% 238 13 1 14 5,88%
1. Adomynės 491 266 54,18% 255 12 3 15 5,88%
5. Biliūnų 216 107 49,54% 104 6 0 6 5,77%
21. Šepetos 966 429 44,41% 394 20 2 22 5,58%
6. Juodpėnų 284 134 47,18% 128 5 2 7 5,47%
12. Kavarsko 896 520 58,04% 481 25 0 25 5,20%
16. Šerių 368 189 51,36% 178 6 3 9 5,06%
15. Svirnų 431 209 48,49% 200 8 2 10 5,00%
11. Lukonių 444 216 48,65% 205 9 1 10 4,88%
10. Laičių 249 129 51,81% 124 6 0 6 4,84%
33. Raguvėlės 396 231 58,33% 228 10 1 11 4,82%
17. Šovenių 154 88 57,14% 83 1 3 4 4,82%
4. Liudiškių 2713 1463 53,93% 1408 57 8 65 4,62%
21. Katlėrių 321 166 51,71% 155 6 1 7 4,52%
6. Ažuožerių 567 300 52,91% 288 12 1 13 4,51%
20. Subačiaus 884 473 53,51% 456 17 3 20 4,39%
22. Šimonių 536 302 56,34% 284 12 0 12 4,23%
10. Debeikių 1222 598 48,94% 571 19 5 24 4,20%
13. Naivių 345 174 50,43% 155 6 0 6 3,87%
1. Senamiesčio 3130 1811 57,86% 1729 62 4 66 3,82%
3. Ažupiečių 1866 1091 58,47% 1050 35 5 40 3,81%
26. Svėdasų 1335 707 52,96% 656 20 4 24 3,66%
32. Nausodės 187 87 46,52% 82 3 0 3 3,66%
20. Staškūniškio 404 237 58,66% 222 4 4 8 3,60%
31. Surdegio 355 179 50,42% 168 5 1 6 3,57%
2. Janydžių 1645 1005 61,09% 969 28 6 34 3,51%
5. Piktagalio 497 263 52,92% 258 3 6 9 3,49%
28. Troškūnų 1325 627 47,32% 597 15 5 20 3,35%
16. Rudilių 453 192 42,38% 182 5 1 6 3,30%
36. Andrioniškio 470 256 54,47% 243 8 0 8 3,29%
14. Noriūnų 1406 646 45,95% 621 17 3 20 3,22%
24. Daujočių 214 133 62,15% 129 3 1 4 3,10%
12. Migonių 190 104 54,74% 101 1 2 3 2,97%
7. Elmos 1110 571 51,44% 543 10 5 15 2,76%
23. Mačionių 293 164 55,97% 155 0 4 4 2,58%
8. Burbiškio 657 326 49,62% 317 7 1 8 2,52%
22. Skiemonių 492 231 46,95% 216 4 1 5 2,31%
9. Šlavėnų 421 190 45,13% 185 3 1 4 2,16%
30. Vašuokėnų 190 100 52,63% 94 2 0 2 2,13%
25. Aulelių 174 109 62,64% 103 1 1 2 1,94%
37. Viešintų 788 433 54,95% 415 6 2 8 1,93%
19. Kurklių II k. 362 185 51,10% 168 2 1 3 1,79%
35. Traupio 375 233 62,13% 212 2 0 2 0,94%
27. Vaitkūnų 299 201 67,22% 194 0 0 0 0,00%
Total 33456 17735 53,01% 16881 573 111 684 4,05%