Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania




Last update 2012-10-21 14:24.


Votes received in Anykščių - Kupiškio (No. 49) districts by
Vytautas GALVONAS


Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17735 (53,01%),
  Invalid ballot-papers 854 (4,82%), valid ballot-papers 16881 (95,18%).


Sort by:   District number, Total number of votes
District Number of
voters
Turnout Number of valid
ballot-papers
Number of cast votes
number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
- % of valid ballot-papers
1. Adomynės 491 266 54,18% 255 23 11 34 13,33%
1. Senamiesčio 3130 1811 57,86% 1729 343 33 376 21,75%
2. Janydžių 1645 1005 61,09% 969 135 25 160 16,51%
3. Ažupiečių 1866 1091 58,47% 1050 199 24 223 21,24%
4. Liudiškių 2713 1463 53,93% 1408 236 15 251 17,83%
5. Biliūnų 216 107 49,54% 104 12 2 14 13,46%
5. Piktagalio 497 263 52,92% 258 29 10 39 15,12%
6. Ažuožerių 567 300 52,91% 288 30 2 32 11,11%
6. Juodpėnų 284 134 47,18% 128 11 4 15 11,72%
7. Elmos 1110 571 51,44% 543 56 6 62 11,42%
8. Burbiškio 657 326 49,62% 317 29 5 34 10,73%
9. Šlavėnų 421 190 45,13% 185 33 6 39 21,08%
10. Debeikių 1222 598 48,94% 571 25 9 34 5,95%
10. Laičių 249 129 51,81% 124 10 2 12 9,68%
11. Leliūnų 393 217 55,22% 211 30 4 34 16,11%
11. Lukonių 444 216 48,65% 205 13 4 17 8,29%
12. Kavarsko 896 520 58,04% 481 28 6 34 7,07%
12. Migonių 190 104 54,74% 101 4 4 8 7,92%
13. Naivių 345 174 50,43% 155 8 4 12 7,74%
13. Dabužių 251 118 47,01% 111 8 0 8 7,21%
14. Janušavos 721 318 44,11% 299 20 3 23 7,69%
14. Noriūnų 1406 646 45,95% 621 67 9 76 12,24%
15. Svirnų 431 209 48,49% 200 9 4 13 6,50%
16. Rudilių 453 192 42,38% 182 7 2 9 4,95%
16. Šerių 368 189 51,36% 178 12 4 16 8,99%
17. Šovenių 154 88 57,14% 83 5 1 6 7,23%
18. Skapiškio 672 349 51,93% 329 38 8 46 13,98%
18. Kurklių 495 262 52,93% 254 24 2 26 10,24%
19. Skverbų 471 251 53,29% 238 7 2 9 3,78%
19. Kurklių II k. 362 185 51,10% 168 9 1 10 5,95%
20. Staškūniškio 404 237 58,66% 222 10 2 12 5,41%
20. Subačiaus 884 473 53,51% 456 25 2 27 5,92%
21. Šepetos 966 429 44,41% 394 54 3 57 14,47%
21. Katlėrių 321 166 51,71% 155 29 8 37 23,87%
22. Skiemonių 492 231 46,95% 216 4 4 8 3,70%
22. Šimonių 536 302 56,34% 284 19 0 19 6,69%
23. Mačionių 293 164 55,97% 155 3 2 5 3,23%
24. Daujočių 214 133 62,15% 129 14 5 19 14,73%
25. Aulelių 174 109 62,64% 103 3 1 4 3,88%
26. Svėdasų 1335 707 52,96% 656 50 10 60 9,15%
27. Vaitkūnų 299 201 67,22% 194 11 2 13 6,70%
28. Troškūnų 1325 627 47,32% 597 65 7 72 12,06%
30. Vašuokėnų 190 100 52,63% 94 1 3 4 4,26%
31. Surdegio 355 179 50,42% 168 10 2 12 7,14%
32. Nausodės 187 87 46,52% 82 5 0 5 6,10%
33. Raguvėlės 396 231 58,33% 228 21 2 23 10,09%
34. Levaniškių 332 145 43,67% 133 3 3 6 4,51%
35. Traupio 375 233 62,13% 212 11 2 13 6,13%
36. Andrioniškio 470 256 54,47% 243 33 10 43 17,70%
37. Viešintų 788 433 54,95% 415 55 14 69 16,63%
Total 33456 17735 53,01% 16881 1886 294 2180 12,91%