Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of LithuaniaTrakų - Elektrėnų (No.58) constituency


Rykantų (No.21) district


Last update 2012-10-21 14:24.

Number of voters in the district: 1045, in the district voted: 354
Ballot-papers in ballot-box: valid - 327, invalid - 27
Ballot-papers by post: valid - 22, invalid - 2
Total in the district number of voters: 378 (36,17 %)
Total number of invalid ballot-papers in the district: 29 (7,67 %)

Voting Results in the district


Candidate Number of cast votes
in ballot-box by post total % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers
- in the district
- in constituency
Dangutė MIKUTIENĖ 79 3 82 23,50% 21,69%
Jonas LIESYS 15 0 15 4,30% 3,97%
Jaroslav KAMINSKI 65 6 71 20,34% 18,78%
Asta KANDRATAVIČIENĖ 28 3 31 8,88% 8,20%
Vidas URBONAVIČIUS 39 3 42 12,03% 11,11%
Danas DAMBRAUSKAS 13 2 15 4,30% 3,97%
Eglė MIRONČIKIENĖ 24 2 26 7,45% 6,88%
Rita BALTADUONYTĖ-LEONIENĖ 37 1 38 10,89% 10,05%
Albinas MORKŪNAS 7 0 7 2,01% 1,85%
Zofija ABECIŪNIENĖ 11 1 12 3,44% 3,17%
Ilona OGURCOVA 2 0 2 0,57% 0,53%
Edikas JAGELAVIČIUS 4 0 4 1,15% 1,06%
Giedrė GEČAITĖ 2 1 3 0,86% 0,79%
Rimas URBUS 1 0 1 0,29% 0,26%
Kazys Vytautas LAURUŠEVIČIUS 0 0 0 0,00% 0,00%
Total 327 22 349  

Notice. The data is sorted by the number of votes, received in Lithuania, in descending order.