Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of LithuaniaTrakų - Elektrėnų (No.58) constituency


Beižionių (No.7) district


Last update 2012-10-21 14:24.

Number of voters in the district: 290, in the district voted: 114
Ballot-papers in ballot-box: valid - 108, invalid - 6
Ballot-papers by post: valid - 27, invalid - 7
Total in the district number of voters: 148 (51,03 %)
Total number of invalid ballot-papers in the district: 13 (8,78 %)

Voting Results in the district


Candidate Number of cast votes
in ballot-box by post total % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers
- in the district
- in constituency
Dangutė MIKUTIENĖ 28 9 37 27,41% 25,00%
Jonas LIESYS 32 2 34 25,19% 22,97%
Jaroslav KAMINSKI 0 1 1 0,74% 0,68%
Asta KANDRATAVIČIENĖ 14 2 16 11,85% 10,81%
Vidas URBONAVIČIUS 1 0 1 0,74% 0,68%
Danas DAMBRAUSKAS 10 1 11 8,15% 7,43%
Eglė MIRONČIKIENĖ 5 2 7 5,19% 4,73%
Rita BALTADUONYTĖ-LEONIENĖ 1 0 1 0,74% 0,68%
Albinas MORKŪNAS 6 1 7 5,19% 4,73%
Zofija ABECIŪNIENĖ 3 0 3 2,22% 2,03%
Ilona OGURCOVA 4 1 5 3,70% 3,38%
Edikas JAGELAVIČIUS 1 0 1 0,74% 0,68%
Giedrė GEČAITĖ 1 0 1 0,74% 0,68%
Rimas URBUS 2 3 5 3,70% 3,38%
Kazys Vytautas LAURUŠEVIČIUS 0 5 5 3,70% 3,38%
Total 108 27 135  

Notice. The data is sorted by the number of votes, received in Lithuania, in descending order.