Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-29 11:41.

Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17745 (53,04%),
  Invalid ballot-papers 702 (3,96%), valid ballot-papers 17043 (96,04%).

Anykščių - Kupiškio (No 49) constituency


Respublikonų partija


Voting results in constituency


District Number
of voters
Turnout Valid
ballot-papers
Number of cast votes
Number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
% of valid
ballot-papers
1. Adomynės 491 266 54,18 260 1 4 5 1,92
1. Senamiesčio 3130 1812 57,89 1717 27 5 32 1,86
2. Janydžių 1645 1004 61,03 969 11 0 11 1,14
3. Ažupiečių 1866 1093 58,57 1043 14 4 18 1,73
4. Liudiškių 2713 1463 53,93 1419 26 6 32 2,26
5. Biliūnų 216 107 49,54 99 0 0 0 0,00
5. Piktagalio 497 263 52,92 260 4 6 10 3,85
6. Ažuožerių 567 300 52,91 290 2 0 2 0,69
6. Juodpėnų 284 134 47,18 126 0 0 0 0,00
7. Elmos 1110 571 51,44 552 12 4 16 2,90
8. Burbiškio 657 326 49,62 317 3 0 3 0,95
9. Šlavėnų 421 190 45,13 181 3 2 5 2,76
10. Debeikių 1222 598 48,94 571 7 1 8 1,40
10. Laičių 249 129 51,81 125 0 0 0 0,00
11. Leliūnų 393 217 55,22 213 2 0 2 0,94
11. Lukonių 444 216 48,65 209 3 1 4 1,91
12. Kavarsko 896 520 58,04 497 4 0 4 0,80
12. Migonių 190 104 54,74 102 1 0 1 0,98
13. Dabužių 251 118 47,01 116 1 0 1 0,86
13. Naivių 345 174 50,43 164 2 0 2 1,22
14. Janušavos 721 321 44,52 301 2 0 2 0,66
14. Noriūnų 1406 648 46,09 624 5 0 5 0,80
15. Svirnų 431 209 48,49 203 0 0 0 0,00
16. Rudilių 453 192 42,38 183 1 0 1 0,55
16. Šerių 368 189 51,36 181 1 1 2 1,10
17. Šovenių 154 88 57,14 82 0 1 1 1,22
18. Kurklių 495 262 52,93 255 1 1 2 0,78
18. Skapiškio 672 349 51,93 338 1 0 1 0,30
19. Kurklių II k. 362 185 51,10 175 2 3 5 2,86
19. Skverbų 471 251 53,29 236 0 0 0 0,00
20. Staškūniškio 404 237 58,66 236 0 2 2 0,85
20. Subačiaus 884 473 53,51 450 1 1 2 0,44
21. Katlėrių 321 166 51,71 157 1 1 2 1,27
21. Šepetos 966 431 44,62 411 15 3 18 4,38
22. Skiemonių 492 232 47,15 226 0 0 0 0,00
22. Šimonių 536 302 56,34 295 1 1 2 0,68
23. Mačionių 293 164 55,97 158 0 1 1 0,63
24. Daujočių 214 133 62,15 130 0 1 1 0,77
25. Aulelių 174 109 62,64 99 0 0 0 0,00
26. Svėdasų 1335 709 53,11 681 1 1 2 0,29
27. Vaitkūnų 299 201 67,22 190 0 1 1 0,53
28. Troškūnų 1325 627 47,32 606 3 1 4 0,66
30. Vašuokėnų 190 98 51,58 97 1 2 3 3,09
31. Surdegio 355 179 50,42 175 4 0 4 2,29
32. Nausodės 187 87 46,52 81 1 0 1 1,23
33. Raguvėlės 396 231 58,33 228 0 0 0 0,00
34. Levaniškių 332 145 43,67 138 1 1 2 1,45
35. Traupio 375 233 62,13 215 3 0 3 1,40
36. Andrioniškio 470 256 54,47 249 0 0 0 0,00
37. Viešintų 788 433 54,95 413 0 0 0 0,00
Total 33456 17745 53,04 17043 168 55 223 1,31