Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-29 11:41.

Number of districts 50
  Number of voters 33456, turnout 17745 (53,04%),
  Invalid ballot-papers 702 (3,96%), valid ballot-papers 17043 (96,04%).

Anykščių - Kupiškio (No 49) constituency


Demokratinė darbo ir vienybės partija


Voting results in constituency


District Number
of voters
Turnout Valid
ballot-papers
Number of cast votes
Number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
% of valid
ballot-papers
1. Adomynės 491 266 54,18 260 2 1 3 1,15
1. Senamiesčio 3130 1812 57,89 1717 4 2 6 0,35
2. Janydžių 1645 1004 61,03 969 1 1 2 0,21
3. Ažupiečių 1866 1093 58,57 1043 3 1 4 0,38
4. Liudiškių 2713 1463 53,93 1419 4 1 5 0,35
5. Biliūnų 216 107 49,54 99 0 0 0 0,00
5. Piktagalio 497 263 52,92 260 1 1 2 0,77
6. Ažuožerių 567 300 52,91 290 0 0 0 0,00
6. Juodpėnų 284 134 47,18 126 0 0 0 0,00
7. Elmos 1110 571 51,44 552 2 0 2 0,36
8. Burbiškio 657 326 49,62 317 1 0 1 0,32
9. Šlavėnų 421 190 45,13 181 1 0 1 0,55
10. Debeikių 1222 598 48,94 571 2 1 3 0,53
10. Laičių 249 129 51,81 125 1 1 2 1,60
11. Leliūnų 393 217 55,22 213 0 0 0 0,00
11. Lukonių 444 216 48,65 209 1 1 2 0,96
12. Kavarsko 896 520 58,04 497 2 1 3 0,60
12. Migonių 190 104 54,74 102 0 1 1 0,98
13. Dabužių 251 118 47,01 116 1 0 1 0,86
13. Naivių 345 174 50,43 164 0 0 0 0,00
14. Janušavos 721 321 44,52 301 0 1 1 0,33
14. Noriūnų 1406 648 46,09 624 3 0 3 0,48
15. Svirnų 431 209 48,49 203 2 0 2 0,99
16. Rudilių 453 192 42,38 183 0 0 0 0,00
16. Šerių 368 189 51,36 181 4 0 4 2,21
17. Šovenių 154 88 57,14 82 0 2 2 2,44
18. Kurklių 495 262 52,93 255 3 1 4 1,57
18. Skapiškio 672 349 51,93 338 0 0 0 0,00
19. Kurklių II k. 362 185 51,10 175 1 0 1 0,57
19. Skverbų 471 251 53,29 236 1 0 1 0,42
20. Staškūniškio 404 237 58,66 236 0 0 0 0,00
20. Subačiaus 884 473 53,51 450 4 1 5 1,11
21. Katlėrių 321 166 51,71 157 2 0 2 1,27
21. Šepetos 966 431 44,62 411 1 1 2 0,49
22. Skiemonių 492 232 47,15 226 3 0 3 1,33
22. Šimonių 536 302 56,34 295 1 0 1 0,34
23. Mačionių 293 164 55,97 158 0 0 0 0,00
24. Daujočių 214 133 62,15 130 0 2 2 1,54
25. Aulelių 174 109 62,64 99 0 0 0 0,00
26. Svėdasų 1335 709 53,11 681 1 0 1 0,15
27. Vaitkūnų 299 201 67,22 190 0 1 1 0,53
28. Troškūnų 1325 627 47,32 606 1 0 1 0,17
30. Vašuokėnų 190 98 51,58 97 0 0 0 0,00
31. Surdegio 355 179 50,42 175 0 0 0 0,00
32. Nausodės 187 87 46,52 81 1 1 2 2,47
33. Raguvėlės 396 231 58,33 228 1 1 2 0,88
34. Levaniškių 332 145 43,67 138 0 0 0 0,00
35. Traupio 375 233 62,13 215 4 1 5 2,33
36. Andrioniškio 470 256 54,47 249 1 0 1 0,40
37. Viešintų 788 433 54,95 413 1 1 2 0,48
Total 33456 17745 53,04 17043 61 25 86 0,50