Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania
Last update 2012-10-29 11:41.

Number of districts 42
  Number of voters 35565, turnout 17999 (50,61%),
  Invalid ballot-papers 719 (3,99%), valid ballot-papers 17280 (96,01%).

Biržų - Kupiškio (No 48) constituency


Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai


Voting results in constituency


District Number
of voters
Turnout Valid
ballot-papers
Number of cast votes
Number % in districts by post total % of valid
ballot-papers
% of valid
ballot-papers
1. Atžalyno 2267 1132 49,93 1082 125 20 145 13,40
2. Alizavos 583 323 55,40 312 33 15 48 15,38
2. Rotušės 922 511 55,42 488 62 25 87 17,83
3. Antašavos 581 337 58,00 331 50 10 60 18,13
3. Aušros 2416 1329 55,01 1275 171 23 194 15,22
4. Aukštupėnų 718 355 49,44 346 37 12 49 14,16
4. Saulės 2359 1272 53,92 1202 139 28 167 13,89
5. Kaštonų 3223 1597 49,55 1575 201 27 228 14,48
6. Anglininkų 286 144 50,35 141 6 1 7 4,96
7. Kratiškių 570 301 52,81 290 18 15 33 11,38
7. Račiupėnų 2960 1503 50,78 1451 141 31 172 11,85
8. Kupos 1878 988 52,61 942 89 30 119 12,63
8. Nausėdžių 381 137 35,96 134 11 6 17 12,69
9. Obelaukių 829 474 57,18 461 25 15 40 8,68
9. Senamiesčio 1415 716 50,60 686 103 14 117 17,06
10. Rinkuškių 1630 727 44,60 684 53 13 66 9,65
11. Germaniškio 518 218 42,08 213 16 6 22 10,33
12. Nemunėlio Radviliškio 787 306 38,88 297 23 11 34 11,45
13. Pučiakalnės 280 122 43,57 114 8 1 9 7,89
14. Kirdonių 694 317 45,68 313 25 8 33 10,54
15. Pabiržės 884 426 48,19 410 46 12 58 14,15
15. Paketurių 574 264 45,99 255 32 6 38 14,90
16. Pačeriaukštės 449 213 47,44 211 14 4 18 8,53
17. Pasvaliečių 443 200 45,15 192 8 11 19 9,90
17. Salamiesčio 604 291 48,18 278 18 10 28 10,07
18. Juostaviečių 398 203 51,01 196 12 40 52 26,53
19. Einorių 321 170 52,96 158 23 4 27 17,09
20. Kraštų 284 155 54,58 141 6 3 9 6,38
21. Kupreliškio 382 227 59,42 214 17 6 23 10,75
22. Kvetkų 377 170 45,09 163 12 4 16 9,82
23. Papilio 476 245 51,47 230 14 15 29 12,61
23. Virbališkių 274 130 47,45 124 11 2 13 10,48
24. Medeikių 651 265 40,71 244 15 7 22 9,02
24. Žaidelių 396 179 45,20 173 26 5 31 17,92
25. Parovėjos 761 358 47,04 348 17 2 19 5,46
26. Užušilių 390 179 45,90 169 7 3 10 5,92
27. Ančiškių 291 145 49,83 137 0 2 2 1,46
28. Jasiuliškių 291 166 57,04 161 7 1 8 4,97
29. Meilūnų 367 189 51,50 182 10 4 14 7,69
30. Ramongalių 361 194 53,74 185 11 4 15 8,11
31. Šukionių 270 210 77,78 201 7 2 9 4,48
32. Vabalninko 1024 611 59,67 571 90 13 103 18,04
Total 35565 17999 50,61 17280 1739 471 2210 12,79