Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of LithuaniaAušros (No.23) electoral constituency


Kražių (No.18) polling district


Last update 2012-10-29 11:43.

Lithuanian Social Democratic Party


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algirdas BUTKEVIČIUS (V) 1 86
2 Vilija BLINKEVIČIŪTĖ 2 70
3 Juozas OLEKAS (V) 3 33
4 Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS (V) 5 22
5 Zigmantas BALČYTIS 7 29
6 Algirdas SYSAS 8 16
7 Birutė VĖSAITĖ 6 17
8 Algimantas SALAMAKINAS (V) 24 16
9 Gediminas KIRKILAS 13 11
10 Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ 12 14
11 Milda PETRAUSKIENĖ (V) 4 2
12 Julius SABATAUSKAS (V) 11 3
13 Edvardas ŽAKARIS (V) 16 93
14 Juras POŽELA 9 8
15 Irena ŠIAULIENĖ 10 7
16 Valerijus SIMULIK (V) 35 54
17 Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ 47 4
18 Benediktas JUODKA 14 7
19 Juozas BERNATONIS 17 1
20 Bronius BRADAUSKAS (V) 22 1
21 Bronius PAUŽA (V) 31 1
22 Edmundas JONYLA (V) 34 0
23 Giedrė PURVANECKIENĖ 18 3
24 Eduardas ŠABLINSKAS 78 1
25 Arūnas DUDĖNAS 28 0
26 Antanas NESTECKIS 49 0
27 Albinas MITRULEVIČIUS (V) 37 0
28 Rimantas SINKEVIČIUS (V) 30 2
29 Orinta LEIPUTĖ 23 2
30 Gintautas MIKOLAITIS 59 0
31 Ona BABONIENĖ 42 1
32 Artūras ČERNIAUSKAS 25 4
33 Vydas BARAVYKAS 61 1
34 Pranas PETROŠIUS 46 0
35 Justas PANKAUSKAS 20 0
36 Kristina MIŠKINIENĖ (V) 40 1
37 Sigita BURBIENĖ 15 1
38 Raminta POPOVIENĖ (V) 56 0
39 Arvydas MOCKUS (V) 103 27
40 Linas ANDRULIS 99 20
41 Mindaugas BASTYS (V) 26 0
42 Antanas VALYS 19 0
43 Darius PETROŠIUS (V) 62 0
44 Albinas EŽERSKIS 58 0
45 Rimantas VAITKUS 45 3
46 Faustas LATĖNAS 72 3
47 Jonas BUDREVIČIUS 33 1
48 Auksė KONTRIMIENĖ 21 0
49 Valerijonas KUBILIUS 76 0
50 Artūras SKARDŽIUS (V) 84 3
51 Irena LUNSKIENĖ 50 0
52 Vilija VERTELIENĖ 36 2
53 Violeta BOREIKIENĖ 32 1
54 Marius SKARUPSKAS 141 0
55 Lilija PETRAITIENĖ 27 0
56 Algirdas BALČYTIS 90 0
57 Tatjana RINKEVIČIENĖ 44 2
58 Vytautas SAULIS (V) 63 2
59 Vaclovas KARBAUSKIS 93 1
60 Arkadijus VINOKURAS 41 1
61 Povilas VADOPOLAS 81 0
62 Jolanta BIELSKIENĖ 43 1
63 Laima NAGIENĖ 57 0
64 Jūratė KULBERKIENĖ 29 1
65 Alma MONKAUSKAITĖ (V) 52 0
66 Romas ADOMAVIČIUS 48 0
67 Dainius BUDRYS 83 0
68 Nikolaj MEDVEDEV 127 3
69 Alvydas VAICEKAUSKAS 67 0
70 Jonas JUOZAPAITIS 55 0
71 Genovaitė EŽERSKIENĖ 64 0
72 Domas PETRULIS (V) 71 0
73 Lina KYBARTAITĖ 38 1
74 Asta KANDRATAVIČIENĖ 54 0
75 Ramūnas BUROKAS 130 0
76 Vytautas KLEIVA 70 0
77 Margarita JANKAUSKAITĖ 86 0
78 Aleksandras ZELTINIS (V) 116 0
79 Adas JAKUBAUSKAS 39 0
80 Darius JASAITIS 133 1
81 Danas PALUCKAS 66 0
82 Jonas JURKUS 75 0
83 Rima ŠIRVINSKIENĖ 69 1
84 Vytautas VILYS 134 1
85 Zofija PAULIKIENĖ 68 0
86 Darius RAZMISLEVIČIUS 111 0
87 Egidijus GAIDAMAVIČIUS 123 1
88 Alvydas ŽALA 73 0
89 Algirdas MEŠKAUSKAS 131 0
90 Romualdas RUDZYS 140 0
91 Vilius CIBULSKAS 95 0
92 Arūnas EIMUTIS 137 0
93 Steponas VAIČIKAUSKAS 96 1
94 Petras PAPOVAS 121 0
95 Alfonsas PULOKAS 87 0
96 Jūratė JUOZAITIENĖ 77 0
97 Nikolajus GUSEVAS 108 0
98 Vytautas RINKEVIČIUS 135 0
99 Janina GAIDŽIŪNAITĖ 85 0
100 Kazimieras ŠIMKUS 129 0
101 Asta JASIŪNIENĖ 65 0
102 Elena ČEKIENĖ 60 0
103 Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS 94 1
104 Mindaugas BALČIŪNAS 100 0
105 Almantas ŠTREIMIKIS 138 0
106 Vasilijus POPOVAS 119 0
107 Algirdas NAVICKAS 139 0
108 Arvydas VYŠNIAUSKAS 124 1
109 Bronislovas STASIULIS 105 1
110 Inesa KARSTEN 80 0
111 Rimantas ŠADŽIUS 79 0
112 Klavdija STEPANOVA 102 0
113 Justinas SARTAUSKAS 125 3
114 Vaidotas LINKUS 136 0
115 Romualdas NEMANIUS 51 1
116 Žaneta KLEBANSKAJA 53 3
117 Danutė Ona STATULEVIČIENĖ 82 5
118 Stasys BAJERČIUS 114 0
119 Eglė Daiva KANIKOVIENĖ 106 0
120 Vygantas SUDARIS 113 1
121 Darius SKUSEVIČIUS 112 0
122 Kazimieras AUGULIS 128 1
123 Sigitas DOBILINSKAS 122 0
124 Kęstutis VIRBICKAS 74 0
125 Jurgis JURKEVIČIUS 107 0
126 Vytautas BAKASĖNAS 115 0
127 Rasa PAJARSKIENĖ 88 0
128 Regina EITMONĖ 110 0
129 Linas JONAUSKAS 97 0
130 Nijolė VAITAVIČIENĖ 98 1
131 Stanislava CVIRKIENĖ 118 0
132 Kostas ARVASEVIČIUS 91 0
133 Violeta GEMBUTIENĖ 92 0
134 Lina BUDREIKAITĖ 104 1
135 Edmundas TIESNESIS 126 0
136 Aldona VORIENĖ 101 0
137 Eugenijus KOVALKOVAS 117 0
138 Emilis MISIULIS 120 0
139 Andrius JOZONIS 132 0
140 Loreta KUBILIŪNIENĖ 109 0
141 Jūratė JANUŠKIENĖ 89 0

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V')