Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of LithuaniaAleksoto - Vilijampolės (No.12) electoral constituency


Birutės (No.29) polling district


Last update 2012-10-29 11:42.

Liberal and Centre Union


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algis ČAPLIKAS 1 10
2 Raimundas PALAITIS 2 5
3 Arūnas VALINSKAS 3 2
4 Artūras MELIANAS 4 1
5 Vytautas BOGUŠIS 5 3
6 Raimondas ŠUKYS 6 4
7 Gintautas BABRAVIČIUS 9 1
8 Audrius KLIŠONIS 16 0
9 Rimantas TARAŠKEVIČIUS 10 1
10 Jonas LIESYS 14 1
11 Dalia ŠTRAUPAITĖ 8 0
12 Regimantas ČIUPAILA 11 1
13 Antanas NEDZINSKAS 23 1
14 Gediminas KAZLAUSKAS 7 2
15 Andrius BURBA 13 0
16 Donatas STONYS 12 0
17 Saulius LAPĖNAS 18 0
18 Kęstutis VAITUKAITIS 15 4
19 Kęstutis BILIUS 21 1
20 Rimantas REMEIKA 20 1
21 Apolinaras NICIUS 24 0
22 Rimantas KLIPČIUS 42 1
23 Vincas BABILIUS 17 1
24 Nijolė MAKŠTUTIENĖ 29 0
25 Vytautas LAURINAITIS 40 0
26 Irena RIČKUVIENĖ 123 0
27 Vytautas TARAILĖ 28 1
28 Jurgita GINTAUTAITĖ 30 0
29 Jonas JUČAS 22 4
30 Nora RIBOKIENĖ 31 0
31 Kęstutis TRAPIKAS 32 2
32 Arūnė STIRBLYTĖ 27 0
33 Klemensas RIMŠELIS 25 3
34 Saulius GRINKEVIČIUS 19 2
35 Kęstutis SMIRNOVAS 26 8
36 Vidas BIČKUS 37 1
37 Jūratė GRICIŪTĖ 44 0
38 Edita STUNDŽIAITĖ 50 0
39 Jonas KIETAVIČIUS 61 0
40 Saulius BUDINAS 47 0
41 Vidmantas PLEČKAITIS 43 0
42 Danutė IVANAUSKIENĖ 87 0
43 Ričardas JUŠKA 64 1
44 Vincas LAURUTIS 33 1
45 Rita JUOZAPAITIENĖ 88 0
46 Mindaugas ŠIVICKAS 35 0
47 Valdas Petras MIKELIONIS 49 0
48 Linas JANUŠONIS 57 0
49 Kęstutis PAKALNIS 41 1
50 Algis MARCINKEVIČIUS 75 1
51 Rimantas DABULIS 120 0
52 Arūnas MARKŪNAS 93 0
53 Gintaras GIRŠTAUTAS 100 0
54 Robertas STANIONIS 46 0
55 Kęstutis NAVICKAS 60 1
56 Mantas PANAVAS 39 0
57 Antanas ČERNECKIS 65 0
58 Gediminas JEGELEVIČIUS 76 0
59 Robertas PIEČIA 63 0
60 Saulius LIEKIS 101 0
61 Vidas RYBELIS 80 2
62 Jurijus PETROVAS 51 0
63 Pranas PAŠKEVIČIUS 36 1
64 Arūnas STAŠAITIS 56 1
65 Audrius ILGEVIČIUS 97 0
66 Artūras TEPELYS 59 3
67 Gintautas REKERTA 45 0
68 Regimantas BARAVYKAS 68 0
69 Mindaugas LADIGA 52 0
70 Voldemaras BANDŽIUKAS 38 0
71 Iveta SKURVYDIENĖ 109 0
72 Vincas KAPOČIUS 66 0
73 Sigitas ŠIUPŠINSKAS 53 1
74 Vilma ČIVILIENĖ 102 7
75 Vytautas ŠIMKUS 79 0
76 Aivaras VASYLIUS 78 0
77 Eglė MANKEVIČIENĖ 84 0
78 Vaida KATINAITĖ 89 0
79 Saulius SIMĖ 67 0
80 Rimantas RADŽIUS 73 0
81 Sigitas ARBAČIAUSKAS 106 0
82 Antanas SIMONČIKAS 122 1
83 Alvydas BANEVIČIUS 58 2
84 Deividas STAPONKUS 55 0
85 Tomas KARUŽAS 34 2
86 Jonas Edvardas JUODIS 118 0
87 Laurynas GARMUS 119 0
88 Arvydas ŽILINSKAS 95 0
89 Daiva VALIAUGIENĖ 105 0
90 Regina LOPIENĖ 90 2
91 Rolandas CIJUNČIKAS 114 1
92 Martynas MARCINKEVIČIUS 92 1
93 Deivydas RUBEŽIUS 48 0
94 Irena SIMUTIENĖ 83 0
95 Dovilė NIKIFOROVA 121 0
96 Gintaras Steponas VYŠNIAUSKAS 54 0
97 Adolfina BLAUZDŽIŪNIENĖ 62 1
98 Laimonas PAURA 72 0
99 Kęstutis VILNIŠKIS 85 0
100 Aušrydas TAMULIONIS 110 0
101 Valdas MARČIULIONIS 104 1
102 Rimvydas TAMULAITIS 77 0
103 Andrius BŪDA 107 1
104 Vygantas GROSS 82 0
105 Romualdas KISELIŪNAS 74 1
106 Romas MEDZVECKAS 70 0
107 Žydrūnas GRENCEVIČIUS 103 0
108 Vygintas AUKŠTUOLIS 113 0
109 Vaclovas SAMUOLIS 94 0
110 Gražvydas GULBINSKAS 86 0
111 Irena IGNATAVIČIENĖ 108 0
112 Valerijus KUZNECOVAS 71 0
113 Vytautas KANEVIČIUS 69 0
114 Vitas KARČIAUSKAS 91 0
115 Algirdas KIZNIS 81 0
116 Alvydas GERVINSKAS 96 1
117 Robertas MIKALAUSKIS 98 0
118 Valdemaras PUODŽIŪNAS 99 1
119 Andrej AVDONIN 112 1
120 Linas KRAPAVICKAS 115 1
121 Virginijus SIVOLOVAS 116 0
122 Larisa TITOVA 117 0

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V')