Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of LithuaniaBiržų - Kupiškio (No.48) electoral constituency


Atžalyno (No.1) polling district


Last update 2012-10-29 11:46.

Party 'Order and Justice'


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Valentinas MAZURONIS 1 10
2 Julius VESELKA (V) 8 6
3 Petras GRAŽULIS (V) 11 5
4 Andrius MAZURONIS 18 8
5 Remigijus ŽEMAITAITIS (V) 10 1
6 Kęstas KOMSKIS 3 1
7 Remigijus AČAS 4 3
8 Ona VALIUKEVIČIŪTĖ 6 2
9 Vytautas KAMBLEVIČIUS 2 1
10 Rimas Antanas RUČYS 5 1
11 Egidijus KLUMBYS 20 2
12 Romualdas GINEVIČIUS 9 2
13 Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS 7 2
14 Vaidas PAVILONIS 44 2
15 Artūras RAZBADAUSKAS 13 0
16 Sigitas KARBAUSKAS 43 0
17 Aušra RUČIENĖ 24 1
18 Aldona Ona RADČENKO 33 0
19 Almantas PETKUS 15 0
20 Algimantas DUMBRAVA 19 0
21 Liveta KAZLAUSKIENĖ 52 0
22 Egidijus VILIMAS 14 1
23 Daiva MATONIENĖ 23 0
24 Vytautas GALVONAS 16 0
25 Artūras ORLAUSKAS 47 0
26 Gintautas LABANAUSKAS 17 0
27 Loreta JAKINEVIČIENĖ 38 0
28 Romas JANKAUSKAS 12 0
29 Aldona STAPONKIENĖ 26 0
30 Natalja ISTOMINA 34 0
31 Vytautas JUCIUS 84 0
32 Vygaudas MOLIS 30 0
33 Gintaras ŠURKUS 138 0
34 Vincas PLIKAITIS 28 0
35 Kęstutis BARTKEVIČIUS (V) 36 0
36 Jolita VAICKIENĖ (V) 39 0
37 Loreta KEKIENĖ 22 0
38 Irena SKERNEVIČIŪTĖ 25 0
39 Lina ŠUKYTĖ 63 0
40 Silverijus STATKUS 80 0
41 Osvaldas KATINAS 32 0
42 Kazys ZULONAS 42 0
43 Rolandas JONIKAITIS 21 0
44 Albinas KLIMAS 35 0
45 Pranas NORVILAS 56 0
46 Gediminas RUDŽIONIS 29 0
47 Kristina VAREIKIENĖ 37 0
48 Viktoras KURA 103 0
49 Algirdas ŽANDARAS 40 0
50 Vytautas VASILENKO 41 0
51 Kristina KRUPAVIČIENĖ 27 0
52 Algirdas GUDAITIS 45 0
53 Sigitas ČINGA 31 1
54 Raimondas BITINAS 66 0
55 Donatas MIZARAS 48 1
56 Edgaras MOLIS 134 0
57 Edita RUDIENĖ 46 0
58 Romualdas JABLONSKIS 136 0
59 Paulius PAULIONIS 137 1
60 Nina ŠESTERNIKOVA 65 0
61 Marius JUŠKEVIČIUS 57 0
62 Almantas JAKIMAVIČIUS 54 0
63 Aleksander POPLAVSKI 70 0
64 Leta KALINAUSKAITĖ 72 0
65 Daiva JUKNEVIČIENĖ 82 0
66 Vidmantas JAPERTAS 51 0
67 Dalia GRIGALIŪNIENĖ 71 0
68 Svetlana BABUJEVA 94 0
69 Donatas SENIKAS 55 1
70 Birutė KAVOLIENĖ 88 0
71 Sonata RUDŽIANSKIENĖ 53 0
72 Rasa LUCINAVIČIENĖ 67 0
73 Algimantas ADOMAITIS 73 0
74 Raimonda KAROSAITĖ 64 0
75 Rita LATVIŪNIENĖ 50 0
76 Regina KULEŠIENĖ 102 0
77 Liucija BORUSEVIČIENĖ 58 0
78 Audronė BERESNEVIČIENĖ 68 0
79 Algimantas JUOCEVIČIUS 49 0
80 Danas DAMBRAUSKAS 61 0
81 Algirdas GENEVIČIUS 62 0
82 Ona GIEDRIENĖ 59 0
83 Žydrė NUTAUTIENĖ 135 0
84 Vidas ANILIONIS 74 0
85 Vytautas NARUŠIS 105 0
86 Marius JUKONIS 75 0
87 Juozas ČERNIAUSKAS 130 1
88 Ramojus GIRINSKAS 69 0
89 Kęstutis JASEVIČIUS 60 0
90 Rimvydas VELYKIS 85 0
91 Anatolij PARAMONOV 92 0
92 Petras BERESNEVIČIUS 76 0
93 Aleksas KARALAVIČIUS 79 0
94 Juozas ROKAS 93 0
95 Saulius ŠIURYS 99 0
96 Eglė MITKIENĖ 91 0
97 Tomas JAKAVIČIUS 78 0
98 Eugenijus POVILONIS 113 0
99 Henrikas MACKELA 100 0
100 Luana PALUKAITIENĖ 112 0
101 Ignas JONUŠAS 83 0
102 Vygantas JAKŠTAS 86 0
103 Irena GAILIUTĖ 125 0
104 Laima ALBINSKIENĖ 120 0
105 Danius KANAUKA 116 0
106 Eduard MELNIKOV 132 0
107 Rima ŠULGIENĖ 133 0
108 Valdas RAČKAUSKAS 104 0
109 Indrė BUTVILĖ 127 0
110 Kęstutis GUDELEVIČIUS 81 0
111 Tomas ARMONAVIČIUS 97 0
112 Franc JAKUBOVSKIJ 77 0
113 Juras ANDRIUKAITIS 118 1
114 Egidijus URNA 123 0
115 Gedvydas CELIEŠIUS 87 0
116 Rimvydas ANUSAUSKAS 131 0
117 Karolina Aleksandra LUKAŠEVIČIŪTĖ 98 0
118 Danutė VOVERIENĖ 117 0
119 Alvydas JONAITIS 106 0
120 Benediktas PAULAUSKAS 119 0
121 Benjaminas KUJAVSKIS 121 0
122 Vitalija LUKŠIENĖ 95 0
123 Vytautas JAZUKEVIČIUS 114 0
124 Inga KAROSEVIČIŪTĖ 124 0
125 Pranas SASNAUSKAS 110 0
126 Alvydas MALINAUSKAS 128 0
127 Romualdas JASMANTAS 126 0
128 Reimontas DEVENIS 90 0
129 Lina PETKŪNIENĖ 107 0
130 Viktoras KAZAKEVIČIUS 96 0
131 Sangedas PORTOPAS 111 0
132 Žibuoklė SENIKIENĖ 89 0
133 Andrius GRITĖNAS 101 0
134 Vladas VAŽNEVIČIUS 108 0
135 Algirdas CEGELIS 109 0
136 Vincas METRIKIS 115 0
137 Remigijus BUOŽIUS 122 0
138 Stanislav LADINSKIJ 129 0

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V')