Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Lazdijų - Druskininkų (No.71) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Gintaras SONGAILA 4 25
2 Alvydas MEDALINSKAS 2 33
3 Birutė VALIONYTĖ 1 21
4 Kazimieras UOKA 7 15
5 Algimantas MATULEVIČIUS 9 17
6 Antanas BURAČAS 3 11
7 Arvydas AKSTINAVIČIUS 5 12
8 Julius PANKA 15 8
9 Audrius RUDYS 8 5
10 Gediminas NAVAITIS 10 5
11 Nijolė BALČIŪNIENĖ 14 2
12 Jonas VALATKA 21 7
13 Alvydas BUTKUS 16 3
14 Ričardas ČEKUTIS 56 4
15 Jonas VAIŠKŪNAS 33 2
16 Eugenijus SKRUPSKELIS 6 0
17 Arūnas GRUMADAS 11 3
18 Marius KUNDROTAS 136 3
19 Algirdas ENDRIUKAITIS 19 1
20 Dainius Petras PAUKŠTĖ 13 3
21 Tomas BARANAUSKAS 24 2
22 Gediminas AKELAITIS 28 2
23 Violeta LINKIENĖ 12 4
24 Algimantas KIRKUTIS 18 0
25 Jonas MAŽINTAS 52 3
26 Alvydas VALEIŠA 37 4
27 Nijolė UINSKIENĖ 20 1
28 Pranas NOREIKA 26 1
29 Marius GALINIS 128 3
30 Sandra ČESNULEVIČIŪTĖ 55 0
31 Egidijus VISOCKAS 38 0
32 Algirdas VILIMAS 40 6
33 Nerijus STASIULIS 25 1
34 Valentinas GYLYS 45 1
35 Vladas BURAGAS 23 3
36 Arūnas GUMULIAUSKAS 17 1
37 Algimantas BIRBILAS 32 1
38 Rytas KAMINSKAS 41 3
39 Tomas BEDULSKIS 129 0
40 Vaiva ŽUKIENĖ 51 1
41 Tomas BAKUČIONIS 30 2
42 Alfonsas LUPEIKIS 22 1
43 Liudas BRADAUSKAS 34 1
44 Kęstutis DVARŽECKIS 44 0
45 Tomas BIKELIS 47 0
46 Ričardas GARUOLIS 31 0
47 Mindaugas KRENCIUS 27 1
48 Arūnas EIGIRDAS 43 1
49 Alvydas DIRSĖ 61 0
50 Albinas STANKUS 35 1
51 Laimutis VASILEVIČIUS 64 0
52 Vytautas BURBULIS 36 2
53 Vytautas TUMĖNAS 102 0
54 Nijolė VILIENĖ 39 1
55 Darius KOMKA 80 0
56 Zita ORENTIENĖ 116 0
57 Donatas GOLUBEVAS 126 0
58 Česlovas ŠLĖGAITIS 75 0
59 Mindaugas ŠIMKŪNAS 93 0
60 Artūras ŽIGAS 84 0
61 Birutė BUDRECKIENĖ 86 0
62 Jonas GRIŠKEVIČIUS 76 0
63 Rimas URBUS 29 0
64 Rimantas MAKRICKAS 42 1
65 Vaidas NAGRECKIS 46 0
66 Arūnas PAKUTINSKAS 48 0
67 Edvardas KUVIKAS 49 2
68 Jūrius BRUKLYS 50 1
69 Antanas AUGŪNAS 53 0
70 Mindaugas KONČIUS 54 1
71 Vytas MAŽĖTIS 57 0
72 Algimantas ARNASTAUSKAS 58 1
73 Albinas KRUŠINSKAS 59 0
74 Reimundas VARAPICKAS 60 1
75 Arūnas MATULIS 62 0
76 Vytautas ŠVANYS 63 1
77 Renaldas ŽILINSKAS 65 0
78 Irutė GEDUTIENĖ 66 0
79 Česlovas BANEVIČIUS 67 0
80 Laimutė DĖDINIENĖ 68 0
81 Romualdas KACEVIČIUS 69 0
82 Rima ŠTEFANE 70 1
83 Vytautas MACKONIS 71 0
84 Andrius JANKAUSKAS 72 0
85 Rimantas PAKALNIS 73 0
86 Danutė BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ 74 0
87 Nijolė BARONIENĖ 77 1
88 Saulius ADOMAVIČIUS 78 1
89 Antanas SKYRIUS 79 1
90 Gediminas DAVULIS 81 0
91 Ričardas ŠALKAUSKAS 82 0
92 Darijus VENSKUS 83 0
93 Andrius ŠIMAS 85 0
94 Darius BARTAŠIUS 87 0
95 Vaclovas RINGYS 88 0
96 Audronė ČEKAUSKIENĖ 89 0
97 Nijolė DARGUŽIENĖ 90 0
98 Valentinas MIZEIKIS 91 0
99 Ruslan KOŽEMIAKIN 92 0
100 Gytis JACKŪNAS 94 10
101 Paulius ZYKAS 95 0
102 Judita DARGEVIČIENĖ 96 0
103 Donatas JANČARAS 97 0
104 Liudas VEDECKIS 98 0
105 Aurimas JANONIS 99 1
106 Aušra MIELEIKIENĖ 100 0
107 Algimantas ŠVANYS 101 0
108 Zigmantas VALIULIS 103 0
109 Mindaugas ZILNYS 104 0
110 Dalia URBANAVIČIENĖ 106 0
111 Angelija RANCEVIENĖ 107 0
112 Raimundas GRUMADAS 108 0
113 Darius TUMŠIS 109 0
114 Gintaras BINKAUSKAS 110 0
115 Regina MUSNECKIENĖ 111 1
116 Stasys GADEIKIS 112 0
117 Bernardas ŠATKOVSKIS 113 0
118 Ramūnas RAMANAUSKAS 114 0
119 Juozas LOPETAITIS 115 0
120 Kristijonas KAMENECKAS 117 1
121 Alvydas KIMTYS 118 0
122 Algirdas ČERNIAUSKAS 119 0
123 Gražina KRAULIENĖ 120 0
124 Angelė KAZLAUSKIENĖ 121 0
125 Bronislava DAUNORIENĖ 122 0
126 Mantas URBONAS 123 0
127 Egidijus SINKEVIČIUS 124 1
128 Nerijus BUCYLINAS 125 0
129 Darius VARNAS 127 0
130 Antanas ČEBATARIŪNAS 130 0
131 Gintaras EIGIRDAS 131 0
132 Vladas TURČINAVIČIUS 132 1
133 Rimantas MATULIS 133 0
134 Šarūnas LAUŽADIS 134 0
135 Tatjana ŠČIURINA 135 0

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').