Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Lazdijų - Druskininkų (No.71) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Lietuvos socialdemokratų partija


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algirdas BUTKEVIČIUS (V) 1 1850
2 Vilija BLINKEVIČIŪTĖ 2 1417
3 Juozas OLEKAS (V) 3 753
4 Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS (V) 5 597
5 Zigmantas BALČYTIS 7 316
6 Algirdas SYSAS 8 438
7 Birutė VĖSAITĖ 6 455
8 Algimantas SALAMAKINAS (V) 24 386
9 Gediminas KIRKILAS 13 342
10 Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ 12 197
11 Milda PETRAUSKIENĖ (V) 4 240
12 Julius SABATAUSKAS (V) 11 266
13 Edvardas ŽAKARIS (V) 16 37
14 Juras POŽELA 9 176
15 Irena ŠIAULIENĖ 10 121
16 Valerijus SIMULIK (V) 35 5
17 Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ 47 123
18 Benediktas JUODKA 14 77
19 Juozas BERNATONIS 17 79
20 Bronius BRADAUSKAS (V) 22 36
21 Bronius PAUŽA (V) 31 13
22 Edmundas JONYLA (V) 34 9
23 Giedrė PURVANECKIENĖ 18 43
24 Eduardas ŠABLINSKAS 78 4
25 Arūnas DUDĖNAS 28 16
26 Antanas NESTECKIS 49 13
27 Albinas MITRULEVIČIUS (V) 37 17
28 Rimantas SINKEVIČIUS (V) 30 31
29 Orinta LEIPUTĖ 23 39
30 Gintautas MIKOLAITIS 59 6
31 Ona BABONIENĖ 42 15
32 Artūras ČERNIAUSKAS 25 59
33 Vydas BARAVYKAS 61 80
34 Pranas PETROŠIUS 46 7
35 Justas PANKAUSKAS 20 441
36 Kristina MIŠKINIENĖ (V) 40 1355
37 Sigita BURBIENĖ 15 57
38 Raminta POPOVIENĖ (V) 56 3
39 Arvydas MOCKUS (V) 103 3
40 Linas ANDRULIS 99 1
41 Mindaugas BASTYS (V) 26 14
42 Antanas VALYS 19 33
43 Darius PETROŠIUS (V) 62 5
44 Albinas EŽERSKIS 58 5
45 Rimantas VAITKUS 45 31
46 Faustas LATĖNAS 72 20
47 Jonas BUDREVIČIUS 33 24
48 Auksė KONTRIMIENĖ 21 48
49 Valerijonas KUBILIUS 76 0
50 Artūras SKARDŽIUS (V) 84 7
51 Irena LUNSKIENĖ 50 19
52 Vilija VERTELIENĖ 36 16
53 Violeta BOREIKIENĖ 32 34
54 Marius SKARUPSKAS 141 126
55 Lilija PETRAITIENĖ 27 18
56 Algirdas BALČYTIS 90 9
57 Tatjana RINKEVIČIENĖ 44 23
58 Vytautas SAULIS (V) 63 1
59 Vaclovas KARBAUSKIS 93 5
60 Arkadijus VINOKURAS 41 24
61 Povilas VADOPOLAS 81 2
62 Jolanta BIELSKIENĖ 43 20
63 Laima NAGIENĖ 57 4
64 Jūratė KULBERKIENĖ 29 18
65 Alma MONKAUSKAITĖ (V) 52 7
66 Romas ADOMAVIČIUS 48 19
67 Dainius BUDRYS 83 11
68 Nikolaj MEDVEDEV 127 11
69 Alvydas VAICEKAUSKAS 67 5
70 Jonas JUOZAPAITIS 55 6
71 Genovaitė EŽERSKIENĖ 64 7
72 Domas PETRULIS (V) 71 12
73 Lina KYBARTAITĖ 38 17
74 Asta KANDRATAVIČIENĖ 54 5
75 Ramūnas BUROKAS 130 14
76 Vytautas KLEIVA 70 4
77 Margarita JANKAUSKAITĖ 86 8
78 Aleksandras ZELTINIS (V) 116 2
79 Adas JAKUBAUSKAS 39 12
80 Darius JASAITIS 133 5
81 Danas PALUCKAS 66 4
82 Jonas JURKUS 75 3
83 Rima ŠIRVINSKIENĖ 69 2
84 Vytautas VILYS 134 1
85 Zofija PAULIKIENĖ 68 3
86 Darius RAZMISLEVIČIUS 111 5
87 Egidijus GAIDAMAVIČIUS 123 4
88 Alvydas ŽALA 73 4
89 Algirdas MEŠKAUSKAS 131 16
90 Romualdas RUDZYS 140 16
91 Vilius CIBULSKAS 95 5
92 Arūnas EIMUTIS 137 2
93 Steponas VAIČIKAUSKAS 96 5
94 Petras PAPOVAS 121 2
95 Alfonsas PULOKAS 87 1
96 Jūratė JUOZAITIENĖ 77 12
97 Nikolajus GUSEVAS 108 0
98 Vytautas RINKEVIČIUS 135 2
99 Janina GAIDŽIŪNAITĖ 85 1
100 Kazimieras ŠIMKUS 129 3
101 Asta JASIŪNIENĖ 65 6
102 Elena ČEKIENĖ 60 15
103 Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS 94 3
104 Mindaugas BALČIŪNAS 100 3
105 Almantas ŠTREIMIKIS 138 220
106 Vasilijus POPOVAS 119 2
107 Algirdas NAVICKAS 139 8
108 Arvydas VYŠNIAUSKAS 124 2
109 Bronislovas STASIULIS 105 1
110 Inesa KARSTEN 80 6
111 Rimantas ŠADŽIUS 79 5
112 Klavdija STEPANOVA 102 0
113 Justinas SARTAUSKAS 125 1
114 Vaidotas LINKUS 136 5
115 Romualdas NEMANIUS 51 1
116 Žaneta KLEBANSKAJA 53 2
117 Danutė Ona STATULEVIČIENĖ 82 0
118 Stasys BAJERČIUS 114 6
119 Eglė Daiva KANIKOVIENĖ 106 1
120 Vygantas SUDARIS 113 2
121 Darius SKUSEVIČIUS 112 7
122 Kazimieras AUGULIS 128 0
123 Sigitas DOBILINSKAS 122 2
124 Kęstutis VIRBICKAS 74 1
125 Jurgis JURKEVIČIUS 107 6
126 Vytautas BAKASĖNAS 115 5
127 Rasa PAJARSKIENĖ 88 5
128 Regina EITMONĖ 110 2
129 Linas JONAUSKAS 97 1
130 Nijolė VAITAVIČIENĖ 98 12
131 Stanislava CVIRKIENĖ 118 6
132 Kostas ARVASEVIČIUS 91 1
133 Violeta GEMBUTIENĖ 92 1
134 Lina BUDREIKAITĖ 104 2
135 Edmundas TIESNESIS 126 0
136 Aldona VORIENĖ 101 3
137 Eugenijus KOVALKOVAS 117 1
138 Emilis MISIULIS 120 7
139 Andrius JOZONIS 132 2
140 Loreta KUBILIŪNIENĖ 109 3
141 Jūratė JANUŠKIENĖ 89 2

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').