Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Prienų - Birštono (No.67) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Gintaras SONGAILA 4 41
2 Alvydas MEDALINSKAS 2 56
3 Birutė VALIONYTĖ 1 59
4 Kazimieras UOKA 7 29
5 Algimantas MATULEVIČIUS 9 36
6 Antanas BURAČAS 3 35
7 Arvydas AKSTINAVIČIUS 5 26
8 Julius PANKA 15 8
9 Audrius RUDYS 8 15
10 Gediminas NAVAITIS 10 20
11 Nijolė BALČIŪNIENĖ 14 13
12 Jonas VALATKA 21 12
13 Alvydas BUTKUS 16 8
14 Ričardas ČEKUTIS 56 3
15 Jonas VAIŠKŪNAS 33 3
16 Eugenijus SKRUPSKELIS 6 5
17 Arūnas GRUMADAS 11 2
18 Marius KUNDROTAS 136 5
19 Algirdas ENDRIUKAITIS 19 5
20 Dainius Petras PAUKŠTĖ 13 8
21 Tomas BARANAUSKAS 24 3
22 Gediminas AKELAITIS 28 29
23 Violeta LINKIENĖ 12 12
24 Algimantas KIRKUTIS 18 7
25 Jonas MAŽINTAS 52 4
26 Alvydas VALEIŠA 37 1
27 Nijolė UINSKIENĖ 20 7
28 Pranas NOREIKA 26 4
29 Marius GALINIS 128 3
30 Sandra ČESNULEVIČIŪTĖ 55 2
31 Egidijus VISOCKAS 38 105
32 Algirdas VILIMAS 40 3
33 Nerijus STASIULIS 25 1
34 Valentinas GYLYS 45 6
35 Vladas BURAGAS 23 3
36 Arūnas GUMULIAUSKAS 17 2
37 Algimantas BIRBILAS 32 1
38 Rytas KAMINSKAS 41 4
39 Tomas BEDULSKIS 129 1
40 Vaiva ŽUKIENĖ 51 1
41 Tomas BAKUČIONIS 30 5
42 Alfonsas LUPEIKIS 22 2
43 Liudas BRADAUSKAS 34 6
44 Kęstutis DVARŽECKIS 44 1
45 Tomas BIKELIS 47 1
46 Ričardas GARUOLIS 31 2
47 Mindaugas KRENCIUS 27 2
48 Arūnas EIGIRDAS 43 2
49 Alvydas DIRSĖ 61 1
50 Albinas STANKUS 35 0
51 Laimutis VASILEVIČIUS 64 0
52 Vytautas BURBULIS 36 0
53 Vytautas TUMĖNAS 102 3
54 Nijolė VILIENĖ 39 6
55 Darius KOMKA 80 2
56 Zita ORENTIENĖ 116 1
57 Donatas GOLUBEVAS 126 1
58 Česlovas ŠLĖGAITIS 75 0
59 Mindaugas ŠIMKŪNAS 93 1
60 Artūras ŽIGAS 84 0
61 Birutė BUDRECKIENĖ 86 0
62 Jonas GRIŠKEVIČIUS 76 0
63 Rimas URBUS 29 2
64 Rimantas MAKRICKAS 42 0
65 Vaidas NAGRECKIS 46 3
66 Arūnas PAKUTINSKAS 48 1
67 Edvardas KUVIKAS 49 1
68 Jūrius BRUKLYS 50 4
69 Antanas AUGŪNAS 53 0
70 Mindaugas KONČIUS 54 0
71 Vytas MAŽĖTIS 57 0
72 Algimantas ARNASTAUSKAS 58 0
73 Albinas KRUŠINSKAS 59 2
74 Reimundas VARAPICKAS 60 1
75 Arūnas MATULIS 62 3
76 Vytautas ŠVANYS 63 0
77 Renaldas ŽILINSKAS 65 1
78 Irutė GEDUTIENĖ 66 1
79 Česlovas BANEVIČIUS 67 1
80 Laimutė DĖDINIENĖ 68 1
81 Romualdas KACEVIČIUS 69 1
82 Rima ŠTEFANE 70 2
83 Vytautas MACKONIS 71 1
84 Andrius JANKAUSKAS 72 0
85 Rimantas PAKALNIS 73 0
86 Danutė BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ 74 1
87 Nijolė BARONIENĖ 77 2
88 Saulius ADOMAVIČIUS 78 1
89 Antanas SKYRIUS 79 0
90 Gediminas DAVULIS 81 0
91 Ričardas ŠALKAUSKAS 82 0
92 Darijus VENSKUS 83 0
93 Andrius ŠIMAS 85 0
94 Darius BARTAŠIUS 87 1
95 Vaclovas RINGYS 88 0
96 Audronė ČEKAUSKIENĖ 89 0
97 Nijolė DARGUŽIENĖ 90 1
98 Valentinas MIZEIKIS 91 1
99 Ruslan KOŽEMIAKIN 92 0
100 Gytis JACKŪNAS 94 1
101 Paulius ZYKAS 95 0
102 Judita DARGEVIČIENĖ 96 0
103 Donatas JANČARAS 97 0
104 Liudas VEDECKIS 98 0
105 Aurimas JANONIS 99 0
106 Aušra MIELEIKIENĖ 100 1
107 Algimantas ŠVANYS 101 0
108 Zigmantas VALIULIS 103 0
109 Mindaugas ZILNYS 104 0
110 Dalia URBANAVIČIENĖ 106 4
111 Angelija RANCEVIENĖ 107 0
112 Raimundas GRUMADAS 108 0
113 Darius TUMŠIS 109 0
114 Gintaras BINKAUSKAS 110 0
115 Regina MUSNECKIENĖ 111 2
116 Stasys GADEIKIS 112 0
117 Bernardas ŠATKOVSKIS 113 0
118 Ramūnas RAMANAUSKAS 114 0
119 Juozas LOPETAITIS 115 0
120 Kristijonas KAMENECKAS 117 0
121 Alvydas KIMTYS 118 0
122 Algirdas ČERNIAUSKAS 119 1
123 Gražina KRAULIENĖ 120 3
124 Angelė KAZLAUSKIENĖ 121 0
125 Bronislava DAUNORIENĖ 122 0
126 Mantas URBONAS 123 0
127 Egidijus SINKEVIČIUS 124 3
128 Nerijus BUCYLINAS 125 1
129 Darius VARNAS 127 2
130 Antanas ČEBATARIŪNAS 130 2
131 Gintaras EIGIRDAS 131 1
132 Vladas TURČINAVIČIUS 132 0
133 Rimantas MATULIS 133 1
134 Šarūnas LAUŽADIS 134 0
135 Tatjana ŠČIURINA 135 1

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').