Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Trakų - Elektrėnų (No.58) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Liberalų ir centro sąjunga


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algis ČAPLIKAS 1 207
2 Raimundas PALAITIS 2 119
3 Arūnas VALINSKAS 3 97
4 Artūras MELIANAS 4 95
5 Vytautas BOGUŠIS 5 92
6 Raimondas ŠUKYS 6 73
7 Gintautas BABRAVIČIUS 9 35
8 Audrius KLIŠONIS 16 34
9 Rimantas TARAŠKEVIČIUS 10 23
10 Jonas LIESYS 14 536
11 Dalia ŠTRAUPAITĖ 8 35
12 Regimantas ČIUPAILA 11 27
13 Antanas NEDZINSKAS 23 38
14 Gediminas KAZLAUSKAS 7 27
15 Andrius BURBA 13 12
16 Donatas STONYS 12 29
17 Saulius LAPĖNAS 18 16
18 Kęstutis VAITUKAITIS 15 118
19 Kęstutis BILIUS 21 7
20 Rimantas REMEIKA 20 14
21 Apolinaras NICIUS 24 27
22 Rimantas KLIPČIUS 42 0
23 Vincas BABILIUS 17 19
24 Nijolė MAKŠTUTIENĖ 29 9
25 Vytautas LAURINAITIS 40 9
26 Irena RIČKUVIENĖ 123 6
27 Vytautas TARAILĖ 28 19
28 Jurgita GINTAUTAITĖ 30 19
29 Jonas JUČAS 22 11
30 Nora RIBOKIENĖ 31 5
31 Kęstutis TRAPIKAS 32 12
32 Arūnė STIRBLYTĖ 27 7
33 Klemensas RIMŠELIS 25 14
34 Saulius GRINKEVIČIUS 19 4
35 Kęstutis SMIRNOVAS 26 5
36 Vidas BIČKUS 37 1
37 Jūratė GRICIŪTĖ 44 8
38 Edita STUNDŽIAITĖ 50 8
39 Jonas KIETAVIČIUS 61 70
40 Saulius BUDINAS 47 0
41 Vidmantas PLEČKAITIS 43 3
42 Danutė IVANAUSKIENĖ 87 3
43 Ričardas JUŠKA 64 3
44 Vincas LAURUTIS 33 3
45 Rita JUOZAPAITIENĖ 88 5
46 Mindaugas ŠIVICKAS 35 6
47 Valdas Petras MIKELIONIS 49 1
48 Linas JANUŠONIS 57 1
49 Kęstutis PAKALNIS 41 4
50 Algis MARCINKEVIČIUS 75 4
51 Rimantas DABULIS 120 3
52 Arūnas MARKŪNAS 93 3
53 Gintaras GIRŠTAUTAS 100 0
54 Robertas STANIONIS 46 5
55 Kęstutis NAVICKAS 60 4
56 Mantas PANAVAS 39 13
57 Antanas ČERNECKIS 65 1
58 Gediminas JEGELEVIČIUS 76 0
59 Robertas PIEČIA 63 3
60 Saulius LIEKIS 101 5
61 Vidas RYBELIS 80 2
62 Jurijus PETROVAS 51 2
63 Pranas PAŠKEVIČIUS 36 6
64 Arūnas STAŠAITIS 56 1
65 Audrius ILGEVIČIUS 97 2
66 Artūras TEPELYS 59 0
67 Gintautas REKERTA 45 0
68 Regimantas BARAVYKAS 68 3
69 Mindaugas LADIGA 52 0
70 Voldemaras BANDŽIUKAS 38 7
71 Iveta SKURVYDIENĖ 109 4
72 Vincas KAPOČIUS 66 72
73 Sigitas ŠIUPŠINSKAS 53 3
74 Vilma ČIVILIENĖ 102 3
75 Vytautas ŠIMKUS 79 3
76 Aivaras VASYLIUS 78 0
77 Eglė MANKEVIČIENĖ 84 3
78 Vaida KATINAITĖ 89 6
79 Saulius SIMĖ 67 2
80 Rimantas RADŽIUS 73 3
81 Sigitas ARBAČIAUSKAS 106 1
82 Antanas SIMONČIKAS 122 4
83 Alvydas BANEVIČIUS 58 1
84 Deividas STAPONKUS 55 1
85 Tomas KARUŽAS 34 5
86 Jonas Edvardas JUODIS 118 0
87 Laurynas GARMUS 119 0
88 Arvydas ŽILINSKAS 95 5
89 Daiva VALIAUGIENĖ 105 3
90 Regina LOPIENĖ 90 2
91 Rolandas CIJUNČIKAS 114 2
92 Martynas MARCINKEVIČIUS 92 1
93 Deivydas RUBEŽIUS 48 2
94 Irena SIMUTIENĖ 83 3
95 Dovilė NIKIFOROVA 121 5
96 Gintaras Steponas VYŠNIAUSKAS 54 3
97 Adolfina BLAUZDŽIŪNIENĖ 62 3
98 Laimonas PAURA 72 1
99 Kęstutis VILNIŠKIS 85 2
100 Aušrydas TAMULIONIS 110 3
101 Valdas MARČIULIONIS 104 2
102 Rimvydas TAMULAITIS 77 4
103 Andrius BŪDA 107 4
104 Vygantas GROSS 82 3
105 Romualdas KISELIŪNAS 74 0
106 Romas MEDZVECKAS 70 1
107 Žydrūnas GRENCEVIČIUS 103 0
108 Vygintas AUKŠTUOLIS 113 1
109 Vaclovas SAMUOLIS 94 0
110 Gražvydas GULBINSKAS 86 0
111 Irena IGNATAVIČIENĖ 108 5
112 Valerijus KUZNECOVAS 71 2
113 Vytautas KANEVIČIUS 69 6
114 Vitas KARČIAUSKAS 91 4
115 Algirdas KIZNIS 81 1
116 Alvydas GERVINSKAS 96 0
117 Robertas MIKALAUSKIS 98 2
118 Valdemaras PUODŽIŪNAS 99 0
119 Andrej AVDONIN 112 3
120 Linas KRAPAVICKAS 115 2
121 Virginijus SIVOLOVAS 116 2
122 Larisa TITOVA 117 0

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').