Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Trakų - Elektrėnų (No.58) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Lietuvos socialdemokratų partija


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algirdas BUTKEVIČIUS (V) 1 752
2 Vilija BLINKEVIČIŪTĖ 2 564
3 Juozas OLEKAS (V) 3 347
4 Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS (V) 5 290
5 Zigmantas BALČYTIS 7 204
6 Algirdas SYSAS 8 250
7 Birutė VĖSAITĖ 6 147
8 Algimantas SALAMAKINAS (V) 24 146
9 Gediminas KIRKILAS 13 133
10 Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ 12 92
11 Milda PETRAUSKIENĖ (V) 4 87
12 Julius SABATAUSKAS (V) 11 106
13 Edvardas ŽAKARIS (V) 16 18
14 Juras POŽELA 9 69
15 Irena ŠIAULIENĖ 10 56
16 Valerijus SIMULIK (V) 35 45
17 Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ 47 41
18 Benediktas JUODKA 14 41
19 Juozas BERNATONIS 17 44
20 Bronius BRADAUSKAS (V) 22 55
21 Bronius PAUŽA (V) 31 42
22 Edmundas JONYLA (V) 34 5
23 Giedrė PURVANECKIENĖ 18 44
24 Eduardas ŠABLINSKAS 78 83
25 Arūnas DUDĖNAS 28 10
26 Antanas NESTECKIS 49 2
27 Albinas MITRULEVIČIUS (V) 37 8
28 Rimantas SINKEVIČIUS (V) 30 17
29 Orinta LEIPUTĖ 23 16
30 Gintautas MIKOLAITIS 59 10
31 Ona BABONIENĖ 42 10
32 Artūras ČERNIAUSKAS 25 32
33 Vydas BARAVYKAS 61 9
34 Pranas PETROŠIUS 46 8
35 Justas PANKAUSKAS 20 15
36 Kristina MIŠKINIENĖ (V) 40 12
37 Sigita BURBIENĖ 15 21
38 Raminta POPOVIENĖ (V) 56 5
39 Arvydas MOCKUS (V) 103 1
40 Linas ANDRULIS 99 44
41 Mindaugas BASTYS (V) 26 8
42 Antanas VALYS 19 11
43 Darius PETROŠIUS (V) 62 2
44 Albinas EŽERSKIS 58 12
45 Rimantas VAITKUS 45 12
46 Faustas LATĖNAS 72 18
47 Jonas BUDREVIČIUS 33 8
48 Auksė KONTRIMIENĖ 21 21
49 Valerijonas KUBILIUS 76 0
50 Artūras SKARDŽIUS (V) 84 19
51 Irena LUNSKIENĖ 50 6
52 Vilija VERTELIENĖ 36 9
53 Violeta BOREIKIENĖ 32 7
54 Marius SKARUPSKAS 141 17
55 Lilija PETRAITIENĖ 27 7
56 Algirdas BALČYTIS 90 12
57 Tatjana RINKEVIČIENĖ 44 19
58 Vytautas SAULIS (V) 63 6
59 Vaclovas KARBAUSKIS 93 3
60 Arkadijus VINOKURAS 41 7
61 Povilas VADOPOLAS 81 5
62 Jolanta BIELSKIENĖ 43 13
63 Laima NAGIENĖ 57 5
64 Jūratė KULBERKIENĖ 29 7
65 Alma MONKAUSKAITĖ (V) 52 3
66 Romas ADOMAVIČIUS 48 14
67 Dainius BUDRYS 83 5
68 Nikolaj MEDVEDEV 127 10
69 Alvydas VAICEKAUSKAS 67 1
70 Jonas JUOZAPAITIS 55 7
71 Genovaitė EŽERSKIENĖ 64 3
72 Domas PETRULIS (V) 71 4
73 Lina KYBARTAITĖ 38 10
74 Asta KANDRATAVIČIENĖ 54 416
75 Ramūnas BUROKAS 130 1
76 Vytautas KLEIVA 70 6
77 Margarita JANKAUSKAITĖ 86 10
78 Aleksandras ZELTINIS (V) 116 1
79 Adas JAKUBAUSKAS 39 34
80 Darius JASAITIS 133 4
81 Danas PALUCKAS 66 4
82 Jonas JURKUS 75 0
83 Rima ŠIRVINSKIENĖ 69 2
84 Vytautas VILYS 134 1
85 Zofija PAULIKIENĖ 68 3
86 Darius RAZMISLEVIČIUS 111 7
87 Egidijus GAIDAMAVIČIUS 123 32
88 Alvydas ŽALA 73 3
89 Algirdas MEŠKAUSKAS 131 5
90 Romualdas RUDZYS 140 115
91 Vilius CIBULSKAS 95 2
92 Arūnas EIMUTIS 137 2
93 Steponas VAIČIKAUSKAS 96 0
94 Petras PAPOVAS 121 1
95 Alfonsas PULOKAS 87 0
96 Jūratė JUOZAITIENĖ 77 4
97 Nikolajus GUSEVAS 108 1
98 Vytautas RINKEVIČIUS 135 1
99 Janina GAIDŽIŪNAITĖ 85 1
100 Kazimieras ŠIMKUS 129 2
101 Asta JASIŪNIENĖ 65 13
102 Elena ČEKIENĖ 60 6
103 Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS 94 0
104 Mindaugas BALČIŪNAS 100 5
105 Almantas ŠTREIMIKIS 138 4
106 Vasilijus POPOVAS 119 1
107 Algirdas NAVICKAS 139 7
108 Arvydas VYŠNIAUSKAS 124 78
109 Bronislovas STASIULIS 105 1
110 Inesa KARSTEN 80 6
111 Rimantas ŠADŽIUS 79 7
112 Klavdija STEPANOVA 102 3
113 Justinas SARTAUSKAS 125 1
114 Vaidotas LINKUS 136 4
115 Romualdas NEMANIUS 51 6
116 Žaneta KLEBANSKAJA 53 2
117 Danutė Ona STATULEVIČIENĖ 82 0
118 Stasys BAJERČIUS 114 4
119 Eglė Daiva KANIKOVIENĖ 106 1
120 Vygantas SUDARIS 113 2
121 Darius SKUSEVIČIUS 112 9
122 Kazimieras AUGULIS 128 1
123 Sigitas DOBILINSKAS 122 2
124 Kęstutis VIRBICKAS 74 5
125 Jurgis JURKEVIČIUS 107 7
126 Vytautas BAKASĖNAS 115 12
127 Rasa PAJARSKIENĖ 88 4
128 Regina EITMONĖ 110 5
129 Linas JONAUSKAS 97 1
130 Nijolė VAITAVIČIENĖ 98 2
131 Stanislava CVIRKIENĖ 118 4
132 Kostas ARVASEVIČIUS 91 2
133 Violeta GEMBUTIENĖ 92 1
134 Lina BUDREIKAITĖ 104 4
135 Edmundas TIESNESIS 126 0
136 Aldona VORIENĖ 101 2
137 Eugenijus KOVALKOVAS 117 0
138 Emilis MISIULIS 120 2
139 Andrius JOZONIS 132 5
140 Loreta KUBILIŪNIENĖ 109 2
141 Jūratė JANUŠKIENĖ 89 1

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').