Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Širvintų - Vilniaus (No.55) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Gintaras SONGAILA 4 71
2 Alvydas MEDALINSKAS 2 37
3 Birutė VALIONYTĖ 1 35
4 Kazimieras UOKA 7 38
5 Algimantas MATULEVIČIUS 9 15
6 Antanas BURAČAS 3 27
7 Arvydas AKSTINAVIČIUS 5 13
8 Julius PANKA 15 21
9 Audrius RUDYS 8 5
10 Gediminas NAVAITIS 10 9
11 Nijolė BALČIŪNIENĖ 14 20
12 Jonas VALATKA 21 3
13 Alvydas BUTKUS 16 3
14 Ričardas ČEKUTIS 56 20
15 Jonas VAIŠKŪNAS 33 8
16 Eugenijus SKRUPSKELIS 6 1
17 Arūnas GRUMADAS 11 8
18 Marius KUNDROTAS 136 7
19 Algirdas ENDRIUKAITIS 19 4
20 Dainius Petras PAUKŠTĖ 13 6
21 Tomas BARANAUSKAS 24 10
22 Gediminas AKELAITIS 28 2
23 Violeta LINKIENĖ 12 1
24 Algimantas KIRKUTIS 18 2
25 Jonas MAŽINTAS 52 3
26 Alvydas VALEIŠA 37 6
27 Nijolė UINSKIENĖ 20 1
28 Pranas NOREIKA 26 1
29 Marius GALINIS 128 5
30 Sandra ČESNULEVIČIŪTĖ 55 2
31 Egidijus VISOCKAS 38 0
32 Algirdas VILIMAS 40 4
33 Nerijus STASIULIS 25 3
34 Valentinas GYLYS 45 1
35 Vladas BURAGAS 23 0
36 Arūnas GUMULIAUSKAS 17 1
37 Algimantas BIRBILAS 32 1
38 Rytas KAMINSKAS 41 0
39 Tomas BEDULSKIS 129 1
40 Vaiva ŽUKIENĖ 51 0
41 Tomas BAKUČIONIS 30 0
42 Alfonsas LUPEIKIS 22 1
43 Liudas BRADAUSKAS 34 6
44 Kęstutis DVARŽECKIS 44 1
45 Tomas BIKELIS 47 1
46 Ričardas GARUOLIS 31 2
47 Mindaugas KRENCIUS 27 0
48 Arūnas EIGIRDAS 43 3
49 Alvydas DIRSĖ 61 1
50 Albinas STANKUS 35 1
51 Laimutis VASILEVIČIUS 64 0
52 Vytautas BURBULIS 36 0
53 Vytautas TUMĖNAS 102 5
54 Nijolė VILIENĖ 39 0
55 Darius KOMKA 80 8
56 Zita ORENTIENĖ 116 1
57 Donatas GOLUBEVAS 126 0
58 Česlovas ŠLĖGAITIS 75 1
59 Mindaugas ŠIMKŪNAS 93 0
60 Artūras ŽIGAS 84 0
61 Birutė BUDRECKIENĖ 86 0
62 Jonas GRIŠKEVIČIUS 76 1
63 Rimas URBUS 29 0
64 Rimantas MAKRICKAS 42 0
65 Vaidas NAGRECKIS 46 0
66 Arūnas PAKUTINSKAS 48 0
67 Edvardas KUVIKAS 49 0
68 Jūrius BRUKLYS 50 2
69 Antanas AUGŪNAS 53 0
70 Mindaugas KONČIUS 54 0
71 Vytas MAŽĖTIS 57 0
72 Algimantas ARNASTAUSKAS 58 0
73 Albinas KRUŠINSKAS 59 0
74 Reimundas VARAPICKAS 60 0
75 Arūnas MATULIS 62 1
76 Vytautas ŠVANYS 63 0
77 Renaldas ŽILINSKAS 65 1
78 Irutė GEDUTIENĖ 66 0
79 Česlovas BANEVIČIUS 67 0
80 Laimutė DĖDINIENĖ 68 0
81 Romualdas KACEVIČIUS 69 0
82 Rima ŠTEFANE 70 0
83 Vytautas MACKONIS 71 1
84 Andrius JANKAUSKAS 72 0
85 Rimantas PAKALNIS 73 0
86 Danutė BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ 74 3
87 Nijolė BARONIENĖ 77 2
88 Saulius ADOMAVIČIUS 78 2
89 Antanas SKYRIUS 79 2
90 Gediminas DAVULIS 81 0
91 Ričardas ŠALKAUSKAS 82 0
92 Darijus VENSKUS 83 1
93 Andrius ŠIMAS 85 0
94 Darius BARTAŠIUS 87 0
95 Vaclovas RINGYS 88 0
96 Audronė ČEKAUSKIENĖ 89 17
97 Nijolė DARGUŽIENĖ 90 1
98 Valentinas MIZEIKIS 91 1
99 Ruslan KOŽEMIAKIN 92 0
100 Gytis JACKŪNAS 94 0
101 Paulius ZYKAS 95 3
102 Judita DARGEVIČIENĖ 96 0
103 Donatas JANČARAS 97 1
104 Liudas VEDECKIS 98 1
105 Aurimas JANONIS 99 4
106 Aušra MIELEIKIENĖ 100 2
107 Algimantas ŠVANYS 101 1
108 Zigmantas VALIULIS 103 0
109 Mindaugas ZILNYS 104 1
110 Dalia URBANAVIČIENĖ 106 3
111 Angelija RANCEVIENĖ 107 0
112 Raimundas GRUMADAS 108 2
113 Darius TUMŠIS 109 0
114 Gintaras BINKAUSKAS 110 4
115 Regina MUSNECKIENĖ 111 0
116 Stasys GADEIKIS 112 0
117 Bernardas ŠATKOVSKIS 113 0
118 Ramūnas RAMANAUSKAS 114 1
119 Juozas LOPETAITIS 115 0
120 Kristijonas KAMENECKAS 117 0
121 Alvydas KIMTYS 118 1
122 Algirdas ČERNIAUSKAS 119 1
123 Gražina KRAULIENĖ 120 0
124 Angelė KAZLAUSKIENĖ 121 0
125 Bronislava DAUNORIENĖ 122 1
126 Mantas URBONAS 123 2
127 Egidijus SINKEVIČIUS 124 0
128 Nerijus BUCYLINAS 125 0
129 Darius VARNAS 127 0
130 Antanas ČEBATARIŪNAS 130 0
131 Gintaras EIGIRDAS 131 0
132 Vladas TURČINAVIČIUS 132 0
133 Rimantas MATULIS 133 1
134 Šarūnas LAUŽADIS 134 0
135 Tatjana ŠČIURINA 135 0

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').