Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Širvintų - Vilniaus (No.55) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Liberalų ir centro sąjunga


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algis ČAPLIKAS 1 104
2 Raimundas PALAITIS 2 70
3 Arūnas VALINSKAS 3 46
4 Artūras MELIANAS 4 70
5 Vytautas BOGUŠIS 5 46
6 Raimondas ŠUKYS 6 42
7 Gintautas BABRAVIČIUS 9 45
8 Audrius KLIŠONIS 16 13
9 Rimantas TARAŠKEVIČIUS 10 3
10 Jonas LIESYS 14 4
11 Dalia ŠTRAUPAITĖ 8 13
12 Regimantas ČIUPAILA 11 16
13 Antanas NEDZINSKAS 23 8
14 Gediminas KAZLAUSKAS 7 20
15 Andrius BURBA 13 9
16 Donatas STONYS 12 11
17 Saulius LAPĖNAS 18 12
18 Kęstutis VAITUKAITIS 15 8
19 Kęstutis BILIUS 21 4
20 Rimantas REMEIKA 20 17
21 Apolinaras NICIUS 24 4
22 Rimantas KLIPČIUS 42 6
23 Vincas BABILIUS 17 8
24 Nijolė MAKŠTUTIENĖ 29 3
25 Vytautas LAURINAITIS 40 4
26 Irena RIČKUVIENĖ 123 3
27 Vytautas TARAILĖ 28 16
28 Jurgita GINTAUTAITĖ 30 8
29 Jonas JUČAS 22 2
30 Nora RIBOKIENĖ 31 10
31 Kęstutis TRAPIKAS 32 3
32 Arūnė STIRBLYTĖ 27 8
33 Klemensas RIMŠELIS 25 4
34 Saulius GRINKEVIČIUS 19 3
35 Kęstutis SMIRNOVAS 26 3
36 Vidas BIČKUS 37 1
37 Jūratė GRICIŪTĖ 44 6
38 Edita STUNDŽIAITĖ 50 17
39 Jonas KIETAVIČIUS 61 0
40 Saulius BUDINAS 47 1
41 Vidmantas PLEČKAITIS 43 2
42 Danutė IVANAUSKIENĖ 87 0
43 Ričardas JUŠKA 64 5
44 Vincas LAURUTIS 33 3
45 Rita JUOZAPAITIENĖ 88 7
46 Mindaugas ŠIVICKAS 35 3
47 Valdas Petras MIKELIONIS 49 0
48 Linas JANUŠONIS 57 1
49 Kęstutis PAKALNIS 41 110
50 Algis MARCINKEVIČIUS 75 1
51 Rimantas DABULIS 120 1
52 Arūnas MARKŪNAS 93 2
53 Gintaras GIRŠTAUTAS 100 1
54 Robertas STANIONIS 46 0
55 Kęstutis NAVICKAS 60 3
56 Mantas PANAVAS 39 1
57 Antanas ČERNECKIS 65 0
58 Gediminas JEGELEVIČIUS 76 1
59 Robertas PIEČIA 63 1
60 Saulius LIEKIS 101 1
61 Vidas RYBELIS 80 0
62 Jurijus PETROVAS 51 0
63 Pranas PAŠKEVIČIUS 36 2
64 Arūnas STAŠAITIS 56 1
65 Audrius ILGEVIČIUS 97 1
66 Artūras TEPELYS 59 0
67 Gintautas REKERTA 45 1
68 Regimantas BARAVYKAS 68 6
69 Mindaugas LADIGA 52 3
70 Voldemaras BANDŽIUKAS 38 1
71 Iveta SKURVYDIENĖ 109 1
72 Vincas KAPOČIUS 66 0
73 Sigitas ŠIUPŠINSKAS 53 7
74 Vilma ČIVILIENĖ 102 1
75 Vytautas ŠIMKUS 79 2
76 Aivaras VASYLIUS 78 0
77 Eglė MANKEVIČIENĖ 84 13
78 Vaida KATINAITĖ 89 3
79 Saulius SIMĖ 67 0
80 Rimantas RADŽIUS 73 4
81 Sigitas ARBAČIAUSKAS 106 0
82 Antanas SIMONČIKAS 122 3
83 Alvydas BANEVIČIUS 58 1
84 Deividas STAPONKUS 55 3
85 Tomas KARUŽAS 34 0
86 Jonas Edvardas JUODIS 118 1
87 Laurynas GARMUS 119 3
88 Arvydas ŽILINSKAS 95 3
89 Daiva VALIAUGIENĖ 105 5
90 Regina LOPIENĖ 90 2
91 Rolandas CIJUNČIKAS 114 5
92 Martynas MARCINKEVIČIUS 92 3
93 Deivydas RUBEŽIUS 48 1
94 Irena SIMUTIENĖ 83 1
95 Dovilė NIKIFOROVA 121 0
96 Gintaras Steponas VYŠNIAUSKAS 54 3
97 Adolfina BLAUZDŽIŪNIENĖ 62 3
98 Laimonas PAURA 72 1
99 Kęstutis VILNIŠKIS 85 3
100 Aušrydas TAMULIONIS 110 0
101 Valdas MARČIULIONIS 104 0
102 Rimvydas TAMULAITIS 77 2
103 Andrius BŪDA 107 1
104 Vygantas GROSS 82 0
105 Romualdas KISELIŪNAS 74 1
106 Romas MEDZVECKAS 70 3
107 Žydrūnas GRENCEVIČIUS 103 0
108 Vygintas AUKŠTUOLIS 113 1
109 Vaclovas SAMUOLIS 94 1
110 Gražvydas GULBINSKAS 86 0
111 Irena IGNATAVIČIENĖ 108 0
112 Valerijus KUZNECOVAS 71 1
113 Vytautas KANEVIČIUS 69 0
114 Vitas KARČIAUSKAS 91 1
115 Algirdas KIZNIS 81 2
116 Alvydas GERVINSKAS 96 0
117 Robertas MIKALAUSKIS 98 1
118 Valdemaras PUODŽIŪNAS 99 0
119 Andrej AVDONIN 112 0
120 Linas KRAPAVICKAS 115 0
121 Virginijus SIVOLOVAS 116 1
122 Larisa TITOVA 117 1

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').