Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Zarasų - Visagino (No.52) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Liberalų ir centro sąjunga


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algis ČAPLIKAS 1 116
2 Raimundas PALAITIS 2 69
3 Arūnas VALINSKAS 3 57
4 Artūras MELIANAS 4 60
5 Vytautas BOGUŠIS 5 33
6 Raimondas ŠUKYS 6 37
7 Gintautas BABRAVIČIUS 9 17
8 Audrius KLIŠONIS 16 15
9 Rimantas TARAŠKEVIČIUS 10 9
10 Jonas LIESYS 14 11
11 Dalia ŠTRAUPAITĖ 8 186
12 Regimantas ČIUPAILA 11 15
13 Antanas NEDZINSKAS 23 9
14 Gediminas KAZLAUSKAS 7 8
15 Andrius BURBA 13 5
16 Donatas STONYS 12 8
17 Saulius LAPĖNAS 18 8
18 Kęstutis VAITUKAITIS 15 3
19 Kęstutis BILIUS 21 5
20 Rimantas REMEIKA 20 9
21 Apolinaras NICIUS 24 1
22 Rimantas KLIPČIUS 42 2
23 Vincas BABILIUS 17 8
24 Nijolė MAKŠTUTIENĖ 29 1
25 Vytautas LAURINAITIS 40 3
26 Irena RIČKUVIENĖ 123 2
27 Vytautas TARAILĖ 28 1
28 Jurgita GINTAUTAITĖ 30 8
29 Jonas JUČAS 22 1
30 Nora RIBOKIENĖ 31 5
31 Kęstutis TRAPIKAS 32 2
32 Arūnė STIRBLYTĖ 27 1
33 Klemensas RIMŠELIS 25 9
34 Saulius GRINKEVIČIUS 19 1
35 Kęstutis SMIRNOVAS 26 2
36 Vidas BIČKUS 37 0
37 Jūratė GRICIŪTĖ 44 3
38 Edita STUNDŽIAITĖ 50 22
39 Jonas KIETAVIČIUS 61 1
40 Saulius BUDINAS 47 0
41 Vidmantas PLEČKAITIS 43 1
42 Danutė IVANAUSKIENĖ 87 2
43 Ričardas JUŠKA 64 1
44 Vincas LAURUTIS 33 0
45 Rita JUOZAPAITIENĖ 88 6
46 Mindaugas ŠIVICKAS 35 0
47 Valdas Petras MIKELIONIS 49 0
48 Linas JANUŠONIS 57 0
49 Kęstutis PAKALNIS 41 1
50 Algis MARCINKEVIČIUS 75 0
51 Rimantas DABULIS 120 0
52 Arūnas MARKŪNAS 93 2
53 Gintaras GIRŠTAUTAS 100 0
54 Robertas STANIONIS 46 1
55 Kęstutis NAVICKAS 60 6
56 Mantas PANAVAS 39 5
57 Antanas ČERNECKIS 65 0
58 Gediminas JEGELEVIČIUS 76 0
59 Robertas PIEČIA 63 0
60 Saulius LIEKIS 101 0
61 Vidas RYBELIS 80 0
62 Jurijus PETROVAS 51 4
63 Pranas PAŠKEVIČIUS 36 3
64 Arūnas STAŠAITIS 56 1
65 Audrius ILGEVIČIUS 97 0
66 Artūras TEPELYS 59 1
67 Gintautas REKERTA 45 1
68 Regimantas BARAVYKAS 68 2
69 Mindaugas LADIGA 52 1
70 Voldemaras BANDŽIUKAS 38 1
71 Iveta SKURVYDIENĖ 109 0
72 Vincas KAPOČIUS 66 0
73 Sigitas ŠIUPŠINSKAS 53 0
74 Vilma ČIVILIENĖ 102 0
75 Vytautas ŠIMKUS 79 1
76 Aivaras VASYLIUS 78 0
77 Eglė MANKEVIČIENĖ 84 0
78 Vaida KATINAITĖ 89 0
79 Saulius SIMĖ 67 0
80 Rimantas RADŽIUS 73 0
81 Sigitas ARBAČIAUSKAS 106 1
82 Antanas SIMONČIKAS 122 0
83 Alvydas BANEVIČIUS 58 0
84 Deividas STAPONKUS 55 1
85 Tomas KARUŽAS 34 0
86 Jonas Edvardas JUODIS 118 0
87 Laurynas GARMUS 119 0
88 Arvydas ŽILINSKAS 95 0
89 Daiva VALIAUGIENĖ 105 1
90 Regina LOPIENĖ 90 6
91 Rolandas CIJUNČIKAS 114 2
92 Martynas MARCINKEVIČIUS 92 2
93 Deivydas RUBEŽIUS 48 0
94 Irena SIMUTIENĖ 83 0
95 Dovilė NIKIFOROVA 121 1
96 Gintaras Steponas VYŠNIAUSKAS 54 1
97 Adolfina BLAUZDŽIŪNIENĖ 62 1
98 Laimonas PAURA 72 1
99 Kęstutis VILNIŠKIS 85 0
100 Aušrydas TAMULIONIS 110 0
101 Valdas MARČIULIONIS 104 0
102 Rimvydas TAMULAITIS 77 1
103 Andrius BŪDA 107 0
104 Vygantas GROSS 82 0
105 Romualdas KISELIŪNAS 74 0
106 Romas MEDZVECKAS 70 1
107 Žydrūnas GRENCEVIČIUS 103 0
108 Vygintas AUKŠTUOLIS 113 0
109 Vaclovas SAMUOLIS 94 2
110 Gražvydas GULBINSKAS 86 0
111 Irena IGNATAVIČIENĖ 108 2
112 Valerijus KUZNECOVAS 71 1
113 Vytautas KANEVIČIUS 69 0
114 Vitas KARČIAUSKAS 91 1
115 Algirdas KIZNIS 81 0
116 Alvydas GERVINSKAS 96 0
117 Robertas MIKALAUSKIS 98 1
118 Valdemaras PUODŽIŪNAS 99 1
119 Andrej AVDONIN 112 1
120 Linas KRAPAVICKAS 115 0
121 Virginijus SIVOLOVAS 116 0
122 Larisa TITOVA 117 4

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').