Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Zarasų - Visagino (No.52) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Lietuvos socialdemokratų partija


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algirdas BUTKEVIČIUS (V) 1 665
2 Vilija BLINKEVIČIŪTĖ 2 558
3 Juozas OLEKAS (V) 3 213
4 Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS (V) 5 237
5 Zigmantas BALČYTIS 7 121
6 Algirdas SYSAS 8 198
7 Birutė VĖSAITĖ 6 152
8 Algimantas SALAMAKINAS (V) 24 111
9 Gediminas KIRKILAS 13 145
10 Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ 12 91
11 Milda PETRAUSKIENĖ (V) 4 113
12 Julius SABATAUSKAS (V) 11 56
13 Edvardas ŽAKARIS (V) 16 11
14 Juras POŽELA 9 57
15 Irena ŠIAULIENĖ 10 42
16 Valerijus SIMULIK (V) 35 4
17 Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ 47 17
18 Benediktas JUODKA 14 30
19 Juozas BERNATONIS 17 23
20 Bronius BRADAUSKAS (V) 22 19
21 Bronius PAUŽA (V) 31 5
22 Edmundas JONYLA (V) 34 5
23 Giedrė PURVANECKIENĖ 18 27
24 Eduardas ŠABLINSKAS 78 1
25 Arūnas DUDĖNAS 28 12
26 Antanas NESTECKIS 49 13
27 Albinas MITRULEVIČIUS (V) 37 5
28 Rimantas SINKEVIČIUS (V) 30 9
29 Orinta LEIPUTĖ 23 23
30 Gintautas MIKOLAITIS 59 2
31 Ona BABONIENĖ 42 3
32 Artūras ČERNIAUSKAS 25 33
33 Vydas BARAVYKAS 61 2
34 Pranas PETROŠIUS 46 1
35 Justas PANKAUSKAS 20 27
36 Kristina MIŠKINIENĖ (V) 40 1
37 Sigita BURBIENĖ 15 16
38 Raminta POPOVIENĖ (V) 56 86
39 Arvydas MOCKUS (V) 103 2
40 Linas ANDRULIS 99 2
41 Mindaugas BASTYS (V) 26 4
42 Antanas VALYS 19 7
43 Darius PETROŠIUS (V) 62 0
44 Albinas EŽERSKIS 58 0
45 Rimantas VAITKUS 45 6
46 Faustas LATĖNAS 72 81
47 Jonas BUDREVIČIUS 33 5
48 Auksė KONTRIMIENĖ 21 14
49 Valerijonas KUBILIUS 76 2
50 Artūras SKARDŽIUS (V) 84 0
51 Irena LUNSKIENĖ 50 3
52 Vilija VERTELIENĖ 36 2
53 Violeta BOREIKIENĖ 32 0
54 Marius SKARUPSKAS 141 6
55 Lilija PETRAITIENĖ 27 1
56 Algirdas BALČYTIS 90 7
57 Tatjana RINKEVIČIENĖ 44 12
58 Vytautas SAULIS (V) 63 7
59 Vaclovas KARBAUSKIS 93 3
60 Arkadijus VINOKURAS 41 7
61 Povilas VADOPOLAS 81 1
62 Jolanta BIELSKIENĖ 43 2
63 Laima NAGIENĖ 57 0
64 Jūratė KULBERKIENĖ 29 9
65 Alma MONKAUSKAITĖ (V) 52 10
66 Romas ADOMAVIČIUS 48 14
67 Dainius BUDRYS 83 1
68 Nikolaj MEDVEDEV 127 21
69 Alvydas VAICEKAUSKAS 67 2
70 Jonas JUOZAPAITIS 55 4
71 Genovaitė EŽERSKIENĖ 64 1
72 Domas PETRULIS (V) 71 27
73 Lina KYBARTAITĖ 38 10
74 Asta KANDRATAVIČIENĖ 54 1
75 Ramūnas BUROKAS 130 2
76 Vytautas KLEIVA 70 2
77 Margarita JANKAUSKAITĖ 86 4
78 Aleksandras ZELTINIS (V) 116 0
79 Adas JAKUBAUSKAS 39 7
80 Darius JASAITIS 133 1
81 Danas PALUCKAS 66 3
82 Jonas JURKUS 75 2
83 Rima ŠIRVINSKIENĖ 69 3
84 Vytautas VILYS 134 4
85 Zofija PAULIKIENĖ 68 6
86 Darius RAZMISLEVIČIUS 111 0
87 Egidijus GAIDAMAVIČIUS 123 3
88 Alvydas ŽALA 73 11
89 Algirdas MEŠKAUSKAS 131 1
90 Romualdas RUDZYS 140 3
91 Vilius CIBULSKAS 95 19
92 Arūnas EIMUTIS 137 1
93 Steponas VAIČIKAUSKAS 96 1
94 Petras PAPOVAS 121 278
95 Alfonsas PULOKAS 87 2
96 Jūratė JUOZAITIENĖ 77 2
97 Nikolajus GUSEVAS 108 407
98 Vytautas RINKEVIČIUS 135 3
99 Janina GAIDŽIŪNAITĖ 85 1
100 Kazimieras ŠIMKUS 129 1
101 Asta JASIŪNIENĖ 65 2
102 Elena ČEKIENĖ 60 143
103 Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS 94 1
104 Mindaugas BALČIŪNAS 100 3
105 Almantas ŠTREIMIKIS 138 1
106 Vasilijus POPOVAS 119 62
107 Algirdas NAVICKAS 139 5
108 Arvydas VYŠNIAUSKAS 124 0
109 Bronislovas STASIULIS 105 1
110 Inesa KARSTEN 80 0
111 Rimantas ŠADŽIUS 79 3
112 Klavdija STEPANOVA 102 9
113 Justinas SARTAUSKAS 125 1
114 Vaidotas LINKUS 136 1
115 Romualdas NEMANIUS 51 3
116 Žaneta KLEBANSKAJA 53 4
117 Danutė Ona STATULEVIČIENĖ 82 0
118 Stasys BAJERČIUS 114 0
119 Eglė Daiva KANIKOVIENĖ 106 0
120 Vygantas SUDARIS 113 4
121 Darius SKUSEVIČIUS 112 1
122 Kazimieras AUGULIS 128 0
123 Sigitas DOBILINSKAS 122 1
124 Kęstutis VIRBICKAS 74 1
125 Jurgis JURKEVIČIUS 107 0
126 Vytautas BAKASĖNAS 115 1
127 Rasa PAJARSKIENĖ 88 2
128 Regina EITMONĖ 110 5
129 Linas JONAUSKAS 97 3
130 Nijolė VAITAVIČIENĖ 98 0
131 Stanislava CVIRKIENĖ 118 5
132 Kostas ARVASEVIČIUS 91 0
133 Violeta GEMBUTIENĖ 92 2
134 Lina BUDREIKAITĖ 104 0
135 Edmundas TIESNESIS 126 1
136 Aldona VORIENĖ 101 2
137 Eugenijus KOVALKOVAS 117 2
138 Emilis MISIULIS 120 2
139 Andrius JOZONIS 132 1
140 Loreta KUBILIŪNIENĖ 109 3
141 Jūratė JANUŠKIENĖ 89 1

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').