Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Biržų - Kupiškio (No.48) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Liberalų ir centro sąjunga


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algis ČAPLIKAS 1 34
2 Raimundas PALAITIS 2 15
3 Arūnas VALINSKAS 3 21
4 Artūras MELIANAS 4 10
5 Vytautas BOGUŠIS 5 19
6 Raimondas ŠUKYS 6 11
7 Gintautas BABRAVIČIUS 9 4
8 Audrius KLIŠONIS 16 3
9 Rimantas TARAŠKEVIČIUS 10 2
10 Jonas LIESYS 14 0
11 Dalia ŠTRAUPAITĖ 8 6
12 Regimantas ČIUPAILA 11 4
13 Antanas NEDZINSKAS 23 4
14 Gediminas KAZLAUSKAS 7 5
15 Andrius BURBA 13 2
16 Donatas STONYS 12 5
17 Saulius LAPĖNAS 18 2
18 Kęstutis VAITUKAITIS 15 1
19 Kęstutis BILIUS 21 0
20 Rimantas REMEIKA 20 4
21 Apolinaras NICIUS 24 1
22 Rimantas KLIPČIUS 42 0
23 Vincas BABILIUS 17 3
24 Nijolė MAKŠTUTIENĖ 29 0
25 Vytautas LAURINAITIS 40 1
26 Irena RIČKUVIENĖ 123 2
27 Vytautas TARAILĖ 28 4
28 Jurgita GINTAUTAITĖ 30 2
29 Jonas JUČAS 22 3
30 Nora RIBOKIENĖ 31 2
31 Kęstutis TRAPIKAS 32 2
32 Arūnė STIRBLYTĖ 27 1
33 Klemensas RIMŠELIS 25 1
34 Saulius GRINKEVIČIUS 19 0
35 Kęstutis SMIRNOVAS 26 1
36 Vidas BIČKUS 37 1
37 Jūratė GRICIŪTĖ 44 5
38 Edita STUNDŽIAITĖ 50 3
39 Jonas KIETAVIČIUS 61 0
40 Saulius BUDINAS 47 3
41 Vidmantas PLEČKAITIS 43 0
42 Danutė IVANAUSKIENĖ 87 0
43 Ričardas JUŠKA 64 3
44 Vincas LAURUTIS 33 4
45 Rita JUOZAPAITIENĖ 88 2
46 Mindaugas ŠIVICKAS 35 2
47 Valdas Petras MIKELIONIS 49 3
48 Linas JANUŠONIS 57 1
49 Kęstutis PAKALNIS 41 2
50 Algis MARCINKEVIČIUS 75 0
51 Rimantas DABULIS 120 0
52 Arūnas MARKŪNAS 93 1
53 Gintaras GIRŠTAUTAS 100 1
54 Robertas STANIONIS 46 1
55 Kęstutis NAVICKAS 60 2
56 Mantas PANAVAS 39 1
57 Antanas ČERNECKIS 65 0
58 Gediminas JEGELEVIČIUS 76 1
59 Robertas PIEČIA 63 1
60 Saulius LIEKIS 101 0
61 Vidas RYBELIS 80 0
62 Jurijus PETROVAS 51 0
63 Pranas PAŠKEVIČIUS 36 2
64 Arūnas STAŠAITIS 56 0
65 Audrius ILGEVIČIUS 97 0
66 Artūras TEPELYS 59 0
67 Gintautas REKERTA 45 1
68 Regimantas BARAVYKAS 68 0
69 Mindaugas LADIGA 52 0
70 Voldemaras BANDŽIUKAS 38 1
71 Iveta SKURVYDIENĖ 109 0
72 Vincas KAPOČIUS 66 0
73 Sigitas ŠIUPŠINSKAS 53 0
74 Vilma ČIVILIENĖ 102 0
75 Vytautas ŠIMKUS 79 1
76 Aivaras VASYLIUS 78 0
77 Eglė MANKEVIČIENĖ 84 0
78 Vaida KATINAITĖ 89 1
79 Saulius SIMĖ 67 1
80 Rimantas RADŽIUS 73 1
81 Sigitas ARBAČIAUSKAS 106 0
82 Antanas SIMONČIKAS 122 0
83 Alvydas BANEVIČIUS 58 0
84 Deividas STAPONKUS 55 0
85 Tomas KARUŽAS 34 11
86 Jonas Edvardas JUODIS 118 1
87 Laurynas GARMUS 119 0
88 Arvydas ŽILINSKAS 95 0
89 Daiva VALIAUGIENĖ 105 2
90 Regina LOPIENĖ 90 1
91 Rolandas CIJUNČIKAS 114 0
92 Martynas MARCINKEVIČIUS 92 0
93 Deivydas RUBEŽIUS 48 2
94 Irena SIMUTIENĖ 83 0
95 Dovilė NIKIFOROVA 121 0
96 Gintaras Steponas VYŠNIAUSKAS 54 1
97 Adolfina BLAUZDŽIŪNIENĖ 62 0
98 Laimonas PAURA 72 0
99 Kęstutis VILNIŠKIS 85 0
100 Aušrydas TAMULIONIS 110 2
101 Valdas MARČIULIONIS 104 0
102 Rimvydas TAMULAITIS 77 1
103 Andrius BŪDA 107 1
104 Vygantas GROSS 82 0
105 Romualdas KISELIŪNAS 74 0
106 Romas MEDZVECKAS 70 0
107 Žydrūnas GRENCEVIČIUS 103 1
108 Vygintas AUKŠTUOLIS 113 0
109 Vaclovas SAMUOLIS 94 0
110 Gražvydas GULBINSKAS 86 0
111 Irena IGNATAVIČIENĖ 108 0
112 Valerijus KUZNECOVAS 71 0
113 Vytautas KANEVIČIUS 69 0
114 Vitas KARČIAUSKAS 91 0
115 Algirdas KIZNIS 81 11
116 Alvydas GERVINSKAS 96 1
117 Robertas MIKALAUSKIS 98 1
118 Valdemaras PUODŽIŪNAS 99 0
119 Andrej AVDONIN 112 0
120 Linas KRAPAVICKAS 115 0
121 Virginijus SIVOLOVAS 116 0
122 Larisa TITOVA 117 0

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').