Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Raseinių (No.42) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Liberalų ir centro sąjunga


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algis ČAPLIKAS 1 20
2 Raimundas PALAITIS 2 11
3 Arūnas VALINSKAS 3 13
4 Artūras MELIANAS 4 5
5 Vytautas BOGUŠIS 5 15
6 Raimondas ŠUKYS 6 8
7 Gintautas BABRAVIČIUS 9 6
8 Audrius KLIŠONIS 16 3
9 Rimantas TARAŠKEVIČIUS 10 2
10 Jonas LIESYS 14 1
11 Dalia ŠTRAUPAITĖ 8 4
12 Regimantas ČIUPAILA 11 3
13 Antanas NEDZINSKAS 23 3
14 Gediminas KAZLAUSKAS 7 5
15 Andrius BURBA 13 2
16 Donatas STONYS 12 4
17 Saulius LAPĖNAS 18 4
18 Kęstutis VAITUKAITIS 15 2
19 Kęstutis BILIUS 21 3
20 Rimantas REMEIKA 20 0
21 Apolinaras NICIUS 24 0
22 Rimantas KLIPČIUS 42 6
23 Vincas BABILIUS 17 0
24 Nijolė MAKŠTUTIENĖ 29 0
25 Vytautas LAURINAITIS 40 3
26 Irena RIČKUVIENĖ 123 0
27 Vytautas TARAILĖ 28 1
28 Jurgita GINTAUTAITĖ 30 3
29 Jonas JUČAS 22 0
30 Nora RIBOKIENĖ 31 2
31 Kęstutis TRAPIKAS 32 1
32 Arūnė STIRBLYTĖ 27 0
33 Klemensas RIMŠELIS 25 0
34 Saulius GRINKEVIČIUS 19 1
35 Kęstutis SMIRNOVAS 26 0
36 Vidas BIČKUS 37 2
37 Jūratė GRICIŪTĖ 44 0
38 Edita STUNDŽIAITĖ 50 4
39 Jonas KIETAVIČIUS 61 0
40 Saulius BUDINAS 47 1
41 Vidmantas PLEČKAITIS 43 0
42 Danutė IVANAUSKIENĖ 87 0
43 Ričardas JUŠKA 64 0
44 Vincas LAURUTIS 33 0
45 Rita JUOZAPAITIENĖ 88 0
46 Mindaugas ŠIVICKAS 35 0
47 Valdas Petras MIKELIONIS 49 0
48 Linas JANUŠONIS 57 1
49 Kęstutis PAKALNIS 41 1
50 Algis MARCINKEVIČIUS 75 0
51 Rimantas DABULIS 120 0
52 Arūnas MARKŪNAS 93 1
53 Gintaras GIRŠTAUTAS 100 0
54 Robertas STANIONIS 46 1
55 Kęstutis NAVICKAS 60 1
56 Mantas PANAVAS 39 0
57 Antanas ČERNECKIS 65 0
58 Gediminas JEGELEVIČIUS 76 0
59 Robertas PIEČIA 63 0
60 Saulius LIEKIS 101 0
61 Vidas RYBELIS 80 11
62 Jurijus PETROVAS 51 1
63 Pranas PAŠKEVIČIUS 36 2
64 Arūnas STAŠAITIS 56 1
65 Audrius ILGEVIČIUS 97 0
66 Artūras TEPELYS 59 2
67 Gintautas REKERTA 45 0
68 Regimantas BARAVYKAS 68 0
69 Mindaugas LADIGA 52 0
70 Voldemaras BANDŽIUKAS 38 0
71 Iveta SKURVYDIENĖ 109 0
72 Vincas KAPOČIUS 66 0
73 Sigitas ŠIUPŠINSKAS 53 1
74 Vilma ČIVILIENĖ 102 0
75 Vytautas ŠIMKUS 79 0
76 Aivaras VASYLIUS 78 0
77 Eglė MANKEVIČIENĖ 84 0
78 Vaida KATINAITĖ 89 0
79 Saulius SIMĖ 67 0
80 Rimantas RADŽIUS 73 0
81 Sigitas ARBAČIAUSKAS 106 0
82 Antanas SIMONČIKAS 122 0
83 Alvydas BANEVIČIUS 58 0
84 Deividas STAPONKUS 55 1
85 Tomas KARUŽAS 34 1
86 Jonas Edvardas JUODIS 118 0
87 Laurynas GARMUS 119 0
88 Arvydas ŽILINSKAS 95 0
89 Daiva VALIAUGIENĖ 105 0
90 Regina LOPIENĖ 90 1
91 Rolandas CIJUNČIKAS 114 0
92 Martynas MARCINKEVIČIUS 92 1
93 Deivydas RUBEŽIUS 48 0
94 Irena SIMUTIENĖ 83 0
95 Dovilė NIKIFOROVA 121 1
96 Gintaras Steponas VYŠNIAUSKAS 54 1
97 Adolfina BLAUZDŽIŪNIENĖ 62 0
98 Laimonas PAURA 72 0
99 Kęstutis VILNIŠKIS 85 0
100 Aušrydas TAMULIONIS 110 2
101 Valdas MARČIULIONIS 104 0
102 Rimvydas TAMULAITIS 77 0
103 Andrius BŪDA 107 1
104 Vygantas GROSS 82 0
105 Romualdas KISELIŪNAS 74 0
106 Romas MEDZVECKAS 70 2
107 Žydrūnas GRENCEVIČIUS 103 2
108 Vygintas AUKŠTUOLIS 113 0
109 Vaclovas SAMUOLIS 94 1
110 Gražvydas GULBINSKAS 86 0
111 Irena IGNATAVIČIENĖ 108 0
112 Valerijus KUZNECOVAS 71 0
113 Vytautas KANEVIČIUS 69 0
114 Vitas KARČIAUSKAS 91 1
115 Algirdas KIZNIS 81 0
116 Alvydas GERVINSKAS 96 0
117 Robertas MIKALAUSKIS 98 2
118 Valdemaras PUODŽIŪNAS 99 0
119 Andrej AVDONIN 112 2
120 Linas KRAPAVICKAS 115 0
121 Virginijus SIVOLOVAS 116 0
122 Larisa TITOVA 117 0

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').