Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Šilutės - Pagėgių (No.32) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Liberalų ir centro sąjunga


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algis ČAPLIKAS 1 95
2 Raimundas PALAITIS 2 65
3 Arūnas VALINSKAS 3 162
4 Artūras MELIANAS 4 34
5 Vytautas BOGUŠIS 5 30
6 Raimondas ŠUKYS 6 31
7 Gintautas BABRAVIČIUS 9 27
8 Audrius KLIŠONIS 16 16
9 Rimantas TARAŠKEVIČIUS 10 21
10 Jonas LIESYS 14 5
11 Dalia ŠTRAUPAITĖ 8 20
12 Regimantas ČIUPAILA 11 7
13 Antanas NEDZINSKAS 23 10
14 Gediminas KAZLAUSKAS 7 21
15 Andrius BURBA 13 8
16 Donatas STONYS 12 13
17 Saulius LAPĖNAS 18 2
18 Kęstutis VAITUKAITIS 15 7
19 Kęstutis BILIUS 21 1
20 Rimantas REMEIKA 20 4
21 Apolinaras NICIUS 24 1
22 Rimantas KLIPČIUS 42 0
23 Vincas BABILIUS 17 5
24 Nijolė MAKŠTUTIENĖ 29 1
25 Vytautas LAURINAITIS 40 88
26 Irena RIČKUVIENĖ 123 4
27 Vytautas TARAILĖ 28 0
28 Jurgita GINTAUTAITĖ 30 3
29 Jonas JUČAS 22 5
30 Nora RIBOKIENĖ 31 0
31 Kęstutis TRAPIKAS 32 4
32 Arūnė STIRBLYTĖ 27 12
33 Klemensas RIMŠELIS 25 6
34 Saulius GRINKEVIČIUS 19 0
35 Kęstutis SMIRNOVAS 26 0
36 Vidas BIČKUS 37 0
37 Jūratė GRICIŪTĖ 44 3
38 Edita STUNDŽIAITĖ 50 3
39 Jonas KIETAVIČIUS 61 0
40 Saulius BUDINAS 47 10
41 Vidmantas PLEČKAITIS 43 2
42 Danutė IVANAUSKIENĖ 87 0
43 Ričardas JUŠKA 64 0
44 Vincas LAURUTIS 33 0
45 Rita JUOZAPAITIENĖ 88 0
46 Mindaugas ŠIVICKAS 35 1
47 Valdas Petras MIKELIONIS 49 0
48 Linas JANUŠONIS 57 0
49 Kęstutis PAKALNIS 41 1
50 Algis MARCINKEVIČIUS 75 1
51 Rimantas DABULIS 120 1
52 Arūnas MARKŪNAS 93 1
53 Gintaras GIRŠTAUTAS 100 3
54 Robertas STANIONIS 46 0
55 Kęstutis NAVICKAS 60 2
56 Mantas PANAVAS 39 16
57 Antanas ČERNECKIS 65 0
58 Gediminas JEGELEVIČIUS 76 0
59 Robertas PIEČIA 63 0
60 Saulius LIEKIS 101 2
61 Vidas RYBELIS 80 0
62 Jurijus PETROVAS 51 0
63 Pranas PAŠKEVIČIUS 36 1
64 Arūnas STAŠAITIS 56 0
65 Audrius ILGEVIČIUS 97 1
66 Artūras TEPELYS 59 1
67 Gintautas REKERTA 45 1
68 Regimantas BARAVYKAS 68 2
69 Mindaugas LADIGA 52 0
70 Voldemaras BANDŽIUKAS 38 0
71 Iveta SKURVYDIENĖ 109 0
72 Vincas KAPOČIUS 66 0
73 Sigitas ŠIUPŠINSKAS 53 0
74 Vilma ČIVILIENĖ 102 2
75 Vytautas ŠIMKUS 79 2
76 Aivaras VASYLIUS 78 0
77 Eglė MANKEVIČIENĖ 84 0
78 Vaida KATINAITĖ 89 0
79 Saulius SIMĖ 67 1
80 Rimantas RADŽIUS 73 0
81 Sigitas ARBAČIAUSKAS 106 0
82 Antanas SIMONČIKAS 122 0
83 Alvydas BANEVIČIUS 58 0
84 Deividas STAPONKUS 55 2
85 Tomas KARUŽAS 34 2
86 Jonas Edvardas JUODIS 118 0
87 Laurynas GARMUS 119 1
88 Arvydas ŽILINSKAS 95 0
89 Daiva VALIAUGIENĖ 105 0
90 Regina LOPIENĖ 90 0
91 Rolandas CIJUNČIKAS 114 0
92 Martynas MARCINKEVIČIUS 92 0
93 Deivydas RUBEŽIUS 48 0
94 Irena SIMUTIENĖ 83 3
95 Dovilė NIKIFOROVA 121 1
96 Gintaras Steponas VYŠNIAUSKAS 54 2
97 Adolfina BLAUZDŽIŪNIENĖ 62 0
98 Laimonas PAURA 72 1
99 Kęstutis VILNIŠKIS 85 1
100 Aušrydas TAMULIONIS 110 0
101 Valdas MARČIULIONIS 104 1
102 Rimvydas TAMULAITIS 77 0
103 Andrius BŪDA 107 1
104 Vygantas GROSS 82 0
105 Romualdas KISELIŪNAS 74 1
106 Romas MEDZVECKAS 70 0
107 Žydrūnas GRENCEVIČIUS 103 1
108 Vygintas AUKŠTUOLIS 113 1
109 Vaclovas SAMUOLIS 94 0
110 Gražvydas GULBINSKAS 86 0
111 Irena IGNATAVIČIENĖ 108 0
112 Valerijus KUZNECOVAS 71 0
113 Vytautas KANEVIČIUS 69 0
114 Vitas KARČIAUSKAS 91 1
115 Algirdas KIZNIS 81 0
116 Alvydas GERVINSKAS 96 0
117 Robertas MIKALAUSKIS 98 0
118 Valdemaras PUODŽIŪNAS 99 0
119 Andrej AVDONIN 112 0
120 Linas KRAPAVICKAS 115 1
121 Virginijus SIVOLOVAS 116 0
122 Larisa TITOVA 117 0

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').