Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Baltijos (No.20) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Liberalų ir centro sąjunga


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Algis ČAPLIKAS 1 78
2 Raimundas PALAITIS 2 42
3 Arūnas VALINSKAS 3 27
4 Artūras MELIANAS 4 19
5 Vytautas BOGUŠIS 5 14
6 Raimondas ŠUKYS 6 20
7 Gintautas BABRAVIČIUS 9 9
8 Audrius KLIŠONIS 16 16
9 Rimantas TARAŠKEVIČIUS 10 94
10 Jonas LIESYS 14 8
11 Dalia ŠTRAUPAITĖ 8 11
12 Regimantas ČIUPAILA 11 10
13 Antanas NEDZINSKAS 23 8
14 Gediminas KAZLAUSKAS 7 8
15 Andrius BURBA 13 62
16 Donatas STONYS 12 10
17 Saulius LAPĖNAS 18 3
18 Kęstutis VAITUKAITIS 15 5
19 Kęstutis BILIUS 21 1
20 Rimantas REMEIKA 20 7
21 Apolinaras NICIUS 24 0
22 Rimantas KLIPČIUS 42 2
23 Vincas BABILIUS 17 6
24 Nijolė MAKŠTUTIENĖ 29 2
25 Vytautas LAURINAITIS 40 5
26 Irena RIČKUVIENĖ 123 4
27 Vytautas TARAILĖ 28 0
28 Jurgita GINTAUTAITĖ 30 8
29 Jonas JUČAS 22 2
30 Nora RIBOKIENĖ 31 3
31 Kęstutis TRAPIKAS 32 4
32 Arūnė STIRBLYTĖ 27 1
33 Klemensas RIMŠELIS 25 2
34 Saulius GRINKEVIČIUS 19 0
35 Kęstutis SMIRNOVAS 26 0
36 Vidas BIČKUS 37 1
37 Jūratė GRICIŪTĖ 44 2
38 Edita STUNDŽIAITĖ 50 4
39 Jonas KIETAVIČIUS 61 0
40 Saulius BUDINAS 47 16
41 Vidmantas PLEČKAITIS 43 31
42 Danutė IVANAUSKIENĖ 87 0
43 Ričardas JUŠKA 64 2
44 Vincas LAURUTIS 33 2
45 Rita JUOZAPAITIENĖ 88 2
46 Mindaugas ŠIVICKAS 35 0
47 Valdas Petras MIKELIONIS 49 1
48 Linas JANUŠONIS 57 1
49 Kęstutis PAKALNIS 41 1
50 Algis MARCINKEVIČIUS 75 1
51 Rimantas DABULIS 120 0
52 Arūnas MARKŪNAS 93 1
53 Gintaras GIRŠTAUTAS 100 1
54 Robertas STANIONIS 46 1
55 Kęstutis NAVICKAS 60 3
56 Mantas PANAVAS 39 1
57 Antanas ČERNECKIS 65 1
58 Gediminas JEGELEVIČIUS 76 1
59 Robertas PIEČIA 63 1
60 Saulius LIEKIS 101 16
61 Vidas RYBELIS 80 1
62 Jurijus PETROVAS 51 1
63 Pranas PAŠKEVIČIUS 36 3
64 Arūnas STAŠAITIS 56 2
65 Audrius ILGEVIČIUS 97 0
66 Artūras TEPELYS 59 0
67 Gintautas REKERTA 45 1
68 Regimantas BARAVYKAS 68 1
69 Mindaugas LADIGA 52 1
70 Voldemaras BANDŽIUKAS 38 5
71 Iveta SKURVYDIENĖ 109 0
72 Vincas KAPOČIUS 66 1
73 Sigitas ŠIUPŠINSKAS 53 0
74 Vilma ČIVILIENĖ 102 3
75 Vytautas ŠIMKUS 79 0
76 Aivaras VASYLIUS 78 4
77 Eglė MANKEVIČIENĖ 84 0
78 Vaida KATINAITĖ 89 1
79 Saulius SIMĖ 67 4
80 Rimantas RADŽIUS 73 0
81 Sigitas ARBAČIAUSKAS 106 2
82 Antanas SIMONČIKAS 122 0
83 Alvydas BANEVIČIUS 58 0
84 Deividas STAPONKUS 55 2
85 Tomas KARUŽAS 34 2
86 Jonas Edvardas JUODIS 118 0
87 Laurynas GARMUS 119 0
88 Arvydas ŽILINSKAS 95 0
89 Daiva VALIAUGIENĖ 105 0
90 Regina LOPIENĖ 90 0
91 Rolandas CIJUNČIKAS 114 0
92 Martynas MARCINKEVIČIUS 92 1
93 Deivydas RUBEŽIUS 48 1
94 Irena SIMUTIENĖ 83 3
95 Dovilė NIKIFOROVA 121 0
96 Gintaras Steponas VYŠNIAUSKAS 54 1
97 Adolfina BLAUZDŽIŪNIENĖ 62 1
98 Laimonas PAURA 72 1
99 Kęstutis VILNIŠKIS 85 0
100 Aušrydas TAMULIONIS 110 1
101 Valdas MARČIULIONIS 104 0
102 Rimvydas TAMULAITIS 77 0
103 Andrius BŪDA 107 1
104 Vygantas GROSS 82 0
105 Romualdas KISELIŪNAS 74 1
106 Romas MEDZVECKAS 70 0
107 Žydrūnas GRENCEVIČIUS 103 0
108 Vygintas AUKŠTUOLIS 113 1
109 Vaclovas SAMUOLIS 94 0
110 Gražvydas GULBINSKAS 86 0
111 Irena IGNATAVIČIENĖ 108 1
112 Valerijus KUZNECOVAS 71 7
113 Vytautas KANEVIČIUS 69 1
114 Vitas KARČIAUSKAS 91 1
115 Algirdas KIZNIS 81 0
116 Alvydas GERVINSKAS 96 2
117 Robertas MIKALAUSKIS 98 2
118 Valdemaras PUODŽIŪNAS 99 6
119 Andrej AVDONIN 112 1
120 Linas KRAPAVICKAS 115 0
121 Virginijus SIVOLOVAS 116 0
122 Larisa TITOVA 117 1

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').