Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Voting results in Multi-member Constituencies. Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of Lithuania


Antakalnio (No.3) electoral constituencyLast update 2012-10-29 11:41.

Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)


Preferential Votes


Post-election no
in the list
First name Surname Pre-election no
in the list
Preferential Votes
1 Gintaras SONGAILA 4 115
2 Alvydas MEDALINSKAS 2 84
3 Birutė VALIONYTĖ 1 69
4 Kazimieras UOKA 7 51
5 Algimantas MATULEVIČIUS 9 51
6 Antanas BURAČAS 3 43
7 Arvydas AKSTINAVIČIUS 5 21
8 Julius PANKA 15 42
9 Audrius RUDYS 8 25
10 Gediminas NAVAITIS 10 13
11 Nijolė BALČIŪNIENĖ 14 39
12 Jonas VALATKA 21 9
13 Alvydas BUTKUS 16 12
14 Ričardas ČEKUTIS 56 15
15 Jonas VAIŠKŪNAS 33 17
16 Eugenijus SKRUPSKELIS 6 12
17 Arūnas GRUMADAS 11 10
18 Marius KUNDROTAS 136 9
19 Algirdas ENDRIUKAITIS 19 3
20 Dainius Petras PAUKŠTĖ 13 6
21 Tomas BARANAUSKAS 24 10
22 Gediminas AKELAITIS 28 1
23 Violeta LINKIENĖ 12 6
24 Algimantas KIRKUTIS 18 4
25 Jonas MAŽINTAS 52 14
26 Alvydas VALEIŠA 37 1
27 Nijolė UINSKIENĖ 20 9
28 Pranas NOREIKA 26 5
29 Marius GALINIS 128 7
30 Sandra ČESNULEVIČIŪTĖ 55 11
31 Egidijus VISOCKAS 38 3
32 Algirdas VILIMAS 40 5
33 Nerijus STASIULIS 25 3
34 Valentinas GYLYS 45 3
35 Vladas BURAGAS 23 1
36 Arūnas GUMULIAUSKAS 17 5
37 Algimantas BIRBILAS 32 4
38 Rytas KAMINSKAS 41 2
39 Tomas BEDULSKIS 129 5
40 Vaiva ŽUKIENĖ 51 3
41 Tomas BAKUČIONIS 30 12
42 Alfonsas LUPEIKIS 22 0
43 Liudas BRADAUSKAS 34 1
44 Kęstutis DVARŽECKIS 44 0
45 Tomas BIKELIS 47 5
46 Ričardas GARUOLIS 31 6
47 Mindaugas KRENCIUS 27 1
48 Arūnas EIGIRDAS 43 3
49 Alvydas DIRSĖ 61 2
50 Albinas STANKUS 35 1
51 Laimutis VASILEVIČIUS 64 2
52 Vytautas BURBULIS 36 4
53 Vytautas TUMĖNAS 102 6
54 Nijolė VILIENĖ 39 1
55 Darius KOMKA 80 2
56 Zita ORENTIENĖ 116 1
57 Donatas GOLUBEVAS 126 3
58 Česlovas ŠLĖGAITIS 75 2
59 Mindaugas ŠIMKŪNAS 93 0
60 Artūras ŽIGAS 84 0
61 Birutė BUDRECKIENĖ 86 0
62 Jonas GRIŠKEVIČIUS 76 1
63 Rimas URBUS 29 1
64 Rimantas MAKRICKAS 42 0
65 Vaidas NAGRECKIS 46 0
66 Arūnas PAKUTINSKAS 48 0
67 Edvardas KUVIKAS 49 3
68 Jūrius BRUKLYS 50 0
69 Antanas AUGŪNAS 53 0
70 Mindaugas KONČIUS 54 1
71 Vytas MAŽĖTIS 57 1
72 Algimantas ARNASTAUSKAS 58 1
73 Albinas KRUŠINSKAS 59 0
74 Reimundas VARAPICKAS 60 0
75 Arūnas MATULIS 62 3
76 Vytautas ŠVANYS 63 1
77 Renaldas ŽILINSKAS 65 0
78 Irutė GEDUTIENĖ 66 0
79 Česlovas BANEVIČIUS 67 4
80 Laimutė DĖDINIENĖ 68 2
81 Romualdas KACEVIČIUS 69 0
82 Rima ŠTEFANE 70 0
83 Vytautas MACKONIS 71 0
84 Andrius JANKAUSKAS 72 0
85 Rimantas PAKALNIS 73 1
86 Danutė BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ 74 1
87 Nijolė BARONIENĖ 77 1
88 Saulius ADOMAVIČIUS 78 0
89 Antanas SKYRIUS 79 0
90 Gediminas DAVULIS 81 0
91 Ričardas ŠALKAUSKAS 82 0
92 Darijus VENSKUS 83 0
93 Andrius ŠIMAS 85 1
94 Darius BARTAŠIUS 87 0
95 Vaclovas RINGYS 88 0
96 Audronė ČEKAUSKIENĖ 89 0
97 Nijolė DARGUŽIENĖ 90 0
98 Valentinas MIZEIKIS 91 0
99 Ruslan KOŽEMIAKIN 92 0
100 Gytis JACKŪNAS 94 0
101 Paulius ZYKAS 95 0
102 Judita DARGEVIČIENĖ 96 0
103 Donatas JANČARAS 97 1
104 Liudas VEDECKIS 98 0
105 Aurimas JANONIS 99 0
106 Aušra MIELEIKIENĖ 100 1
107 Algimantas ŠVANYS 101 0
108 Zigmantas VALIULIS 103 3
109 Mindaugas ZILNYS 104 1
110 Dalia URBANAVIČIENĖ 106 0
111 Angelija RANCEVIENĖ 107 1
112 Raimundas GRUMADAS 108 2
113 Darius TUMŠIS 109 0
114 Gintaras BINKAUSKAS 110 1
115 Regina MUSNECKIENĖ 111 0
116 Stasys GADEIKIS 112 0
117 Bernardas ŠATKOVSKIS 113 0
118 Ramūnas RAMANAUSKAS 114 1
119 Juozas LOPETAITIS 115 0
120 Kristijonas KAMENECKAS 117 0
121 Alvydas KIMTYS 118 0
122 Algirdas ČERNIAUSKAS 119 1
123 Gražina KRAULIENĖ 120 0
124 Angelė KAZLAUSKIENĖ 121 0
125 Bronislava DAUNORIENĖ 122 0
126 Mantas URBONAS 123 3
127 Egidijus SINKEVIČIUS 124 0
128 Nerijus BUCYLINAS 125 0
129 Darius VARNAS 127 0
130 Antanas ČEBATARIŪNAS 130 1
131 Gintaras EIGIRDAS 131 0
132 Vladas TURČINAVIČIUS 132 2
133 Rimantas MATULIS 133 2
134 Šarūnas LAUŽADIS 134 1
135 Tatjana ŠČIURINA 135 1

Notice. Members of the Seimas elected in the multi-member constituency are written in bold type. The candidates, whicha are elected to the Seimas in single-member constituency, are marked with ('V').