2011 m. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos SeimąRinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto pakartotiniame balsavime


2011-02-23


2011-02-24


2011-02-25


2011-02-26Pastaba. Pasirinkę datą, gausite aktyvumo duomenis tai dienai (tos ir ankstesnių dienų suminius duomenis).