2011 m. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos SeimąRinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto


2011-02-09


2011-02-10


2011-02-11


2011-02-12Pastaba. Pasirinkę datą, gausite aktyvumo duomenis tai dienai (tos ir ankstesnių dienų suminius duomenis).