2011 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimaiVilkaviškio rajono (Nr.56) savivaldybė


Puslapis atnaujintas 2011-03-10 12:53.

Apylinkių skaičius 44 (duomenys iš 44 apylinkių )
Pirmumo balsus atsiuntusių apylinkių skaičius - 44
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių 37687, rinkimuose dalyvavo 15395 (40,85%),
  negaliojančių biuletenių 694 (4,51%), galiojančių biuletenių 14701 (95,49%).
Mandatų skirstymo kvota: 510
Rezultatų nustatymo protokolo peržiūra (PDF)

Rinkimų rezultatai savivaldybėje


Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas,
išsikėlusio kandidato vardas, pavardė
Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso % nuo dalyvavusių rinkėjų Mandatų
skaičius
70 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 5390 977 6367 41,36% 13
1 Nepriklausomų kandidatų koalicija pirm. 2497 334 2831 18,39% 6
51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga pirm. 1188 136 1324 8,60% 3
94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 910 237 1147 7,45% 2
143 Liberalų koalicija pirm. 749 89 838 5,44% 0
10 Darbo partija pirm. 499 166 665 4,32% 1
127 Lietuvos pensininkų partija pirm. 306 143 449 2,92% 0
140 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 320 100 420 2,73% 0
82 Jonas MINCEVIČIUS   306 107 413 2,68% 0
64 Naujoji sąjunga (socialliberalai) pirm. 206 41 247 1,60% 0
Iš viso: 12371 2330 14701   25

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Vilkaviškio rytų 2585 1191 46,07 39 3,27 1152 96,73
2. Vilkaviškio pietų 2489 1105 44,40 37 3,35 1068 96,65
3. Vilkaviškio vakarų 2033 910 44,76 56 6,15 854 93,85
4. Vilkaviškio šiaurės 3115 1343 43,11 43 3,20 1300 96,80
5. Kybartų rytų 2418 869 35,94 60 6,90 809 93,10
6. Kybartų vakarų 2357 881 37,38 50 5,68 831 94,32
7. Virbalio 971 455 46,86 23 5,05 432 94,95
8. Rimavičių 160 86 53,75 8 9,30 78 90,70
9. Bartninkų 552 192 34,78 10 5,21 182 94,79
10. Lakštučių 579 225 38,86 5 2,22 220 97,78
11. Pašeimenių 388 167 43,04 10 5,99 157 94,01
12. Piliakalnių 307 100 32,57 9 9,00 91 91,00
13. Gižų 670 363 54,18 22 6,06 341 93,94
14. Bačkiškių 437 194 44,39 9 4,64 185 95,36
15. Karklinių 675 230 34,07 9 3,91 221 96,09
16. Keturvalakių 394 182 46,19 8 4,40 174 95,60
17. Gudkaimio 635 243 38,27 11 4,53 232 95,47
18. Lauckaimio 341 132 38,71 8 6,06 124 93,94
19. Matlaukio 661 248 37,52 9 3,63 239 96,37
20. Šiaudiniškių 341 191 56,01 13 6,81 178 93,19
21. Vilkupių 157 100 63,69 3 3,00 97 97,00
22. Virbalio kaimiškoji 640 321 50,16 10 3,12 311 96,88
23. Daržininkų 472 150 31,78 10 6,67 140 93,33
24. Klausučių 647 274 42,35 8 2,92 266 97,08
25. Sūdavos 1158 381 32,90 15 3,94 366 96,06
26. Karalkrėslio 511 156 30,53 8 5,13 148 94,87
27. Pajevonio 817 350 42,84 6 1,71 344 98,29
28. Alksnėnų 416 173 41,59 8 4,62 165 95,38
29. Opšrūtų 288 108 37,50 5 4,63 103 95,37
30. Paežerių 642 179 27,88 18 10,06 161 89,94
31. Pilviškių 2285 736 32,21 25 3,40 711 96,60
32. Ramoniškių 430 163 37,91 8 4,91 155 95,09
33. Alvito 1269 498 39,24 18 3,61 480 96,39
34. Giedrių 1049 434 41,37 20 4,61 414 95,39
35. Klampučių 382 136 35,60 3 2,21 133 97,79
36. Serdokų 294 163 55,44 7 4,29 156 95,71
37. Uosių 618 230 37,22 9 3,91 221 96,09
38. Gražiškių 815 283 34,72 14 4,95 269 95,05
39. Kaupiškių 395 174 44,05 4 2,30 170 97,70
40. Vištyčio 626 372 59,42 22 5,91 350 94,09
41. Vartų 198 82 41,41 6 7,32 76 92,68
42. Pūstapėdžių 552 246 44,57 9 3,66 237 96,34
43. Slabadų 275 132 48,00 3 2,27 129 97,73
44. Stirniškių 643 247 38,41 16 6,48 231 93,52
Iš viso: 37687 15395 40,85% 694 4,51% 14701 95,49%