2011 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimaiAnykščių rajono (Nr.4) savivaldybė


Puslapis atnaujintas 2011-03-10 12:53.

Apylinkių skaičius 36 (duomenys iš 36 apylinkių )
Pirmumo balsus atsiuntusių apylinkių skaičius - 36
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių 26539, rinkimuose dalyvavo 12745 (48,02%),
  negaliojančių biuletenių 410 (3,22%), galiojančių biuletenių 12335 (96,78%).
Mandatų skirstymo kvota: 442
Rezultatų nustatymo protokolo peržiūra (PDF)

Rinkimų rezultatai savivaldybėje


Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas,
išsikėlusio kandidato vardas, pavardė
Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso % nuo dalyvavusių rinkėjų Mandatų
skaičius
94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 2143 687 2830 22,20% 7
70 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 2006 455 2461 19,31% 6
10 Darbo partija pirm. 1238 271 1509 11,84% 4
140 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 1237 233 1470 11,53% 3
51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga pirm. 693 156 849 6,66% 2
16 Liberalų ir centro sąjunga pirm. 681 107 788 6,18% 2
3 Koalicija "Už Anykščių kraštą" pirm. 511 70 581 4,56% 0
7 Arvydas KRIKŠČIŪNAS   463 48 511 4,01% 1
134 Donatas TUSKA   360 35 395 3,10% 0
11 Nepriklausomų anykštėnų koalicija pirm. 295 57 352 2,76% 0
143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 196 32 228 1,79% 0
106 Marijona FERGIZIENĖ   148 26 174 1,37% 0
64 Naujoji sąjunga (socialliberalai) pirm. 126 10 136 1,07% 0
120 Petras NAZAROVAS   45 6 51 0,40% 0
Iš viso: 10142 2193 12335   25

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Senamiesčio 3273 1663 50,81 41 2,47 1622 97,53
2. Janydžių 1700 947 55,71 38 4,01 909 95,99
3. Ažupiečių 1931 968 50,13 24 2,48 944 97,52
4. Liudiškių 2726 1415 51,91 54 3,82 1361 96,18
5. Piktagalio 494 256 51,82 8 3,12 248 96,88
6. Ažuožerių 570 263 46,14 10 3,80 253 96,20
7. Elmos 1131 496 43,85 13 2,62 483 97,38
8. Burbiškio 678 241 35,55 11 4,56 230 95,44
9. Šlavėnų 415 156 37,59 6 3,85 150 96,15
10. Debeikių 1253 475 37,91 13 2,74 462 97,26
11. Leliūnų 401 162 40,40 6 3,70 156 96,30
12. Kavarsko 930 445 47,85 28 6,29 417 93,71
13. Dabužių 263 121 46,01 4 3,31 117 96,69
14. Janušavos 733 276 37,65 8 2,90 268 97,10
15. Svirnų 455 161 35,38 4 2,48 157 97,52
16. Šerių 368 180 48,91 11 6,11 169 93,89
17. Šovenių 158 89 56,33 3 3,37 86 96,63
18. Kurklių 505 222 43,96 9 4,05 213 95,95
19. Kurklių II k. 386 189 48,96 1 0,53 188 99,47
20. Staškūniškio 409 216 52,81 7 3,24 209 96,76
21. Katlėrių 334 124 37,13 6 4,84 118 95,16
22. Skiemonių 505 211 41,78 8 3,79 203 96,21
23. Mačionių 307 179 58,31 3 1,68 176 98,32
24. Daujočių 210 132 62,86 5 3,79 127 96,21
25. Aulelių 174 109 62,64 0 0,00 109 100,00
26. Svėdasų 1389 676 48,67 23 3,40 653 96,60
27. Vaitkūnų 310 173 55,81 6 3,47 167 96,53
28. Troškūnų 1376 560 40,70 12 2,14 548 97,86
30. Vašuokėnų 188 109 57,98 5 4,59 104 95,41
31. Surdegio 381 207 54,33 3 1,45 204 98,55
32. Nausodės 195 100 51,28 6 6,00 94 94,00
33. Raguvėlės 402 240 59,70 4 1,67 236 98,33
34. Levaniškių 336 134 39,88 6 4,48 128 95,52
35. Traupio 386 222 57,51 5 2,25 217 97,75
36. Andrioniškio 479 243 50,73 9 3,70 234 96,30
37. Viešintų 788 385 48,86 10 2,60 375 97,40
Iš viso: 26539 12745 48,02% 410 3,22% 12335 96,78%