2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimaiRokiškio rajono (Nr.40) savivaldybė


Puslapis atnaujintas 2009-05-22 13:36.

Apylinkių skaičius 40 (duomenys iš 40 apylinkių)
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 32306, rinkimuose dalyvavo 17329 (53,64%),
  negaliojančių biuletenių 203 (1,17%), galiojančių biuletenių 17126 (98,83%).
Pastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo savivaldybės rinkėjų skaičiaus.


Balsavimo rezultatai savivaldybėje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
savivaldybėje
Dalia GRYBAUSKAITĖ 9779 1695 11474 67,00% 66,21%
Algirdas BUTKEVIČIUS 2401 321 2722 15,89% 15,71%
Valentinas MAZURONIS 1067 134 1201 7,01% 6,93%
Valdemar TOMAŠEVSKI 52 8 60 0,35% 0,35%
Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ 474 75 549 3,21% 3,17%
Loreta GRAUŽINIENĖ 856 150 1006 5,87% 5,81%
Česlovas JEZERSKAS 106 8 114 0,67% 0,66%
Iš viso 14735 2391 17126 100,00% 98,83%
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Lietuvoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.


Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. J.Tumo-Vaižganto 2591 1446 55,81 24 1,66 1422 98,34
2. Senamiesčio 2712 1512 55,75 15 0,99 1497 99,01
3. Mikrorajono 1906 1101 57,76 4 0,36 1097 99,64
4. J.Tūbelio 2893 1515 52,37 21 1,39 1494 98,61
5. Respublikos 2555 1414 55,34 15 1,06 1399 98,94
6. Bajorų 960 495 51,56 6 1,21 489 98,79
7. Čedasų 238 109 45,80 2 1,83 107 98,17
8. Kavoliškio 1572 763 48,54 9 1,18 754 98,82
9. Skemų 707 292 41,30 6 2,05 286 97,95
10. Žiobiškio 515 246 47,77 2 0,81 244 99,19
11. Kazliškio 463 258 55,72 1 0,39 257 99,61
12. Konstantinavos 225 125 55,56 0 0,00 125 100,00
13. Obelių 984 533 54,17 7 1,31 526 98,69
14. Pandėlio 1589 782 49,21 10 1,28 772 98,72
15. Juodupės 1685 979 58,10 11 1,12 968 98,88
16. Juodupės kaimiškoji 886 398 44,92 2 0,50 396 99,50
17. Maineivų 299 179 59,87 2 1,12 177 98,88
18. Lukštų 294 121 41,16 2 1,65 119 98,35
19. Jūžintų 913 454 49,73 4 0,88 450 99,12
20. Laibgalių 736 369 50,14 3 0,81 366 99,19
21. Sėlynės 288 165 57,29 1 0,61 164 99,39
22. Kamajų 636 368 57,86 6 1,63 362 98,37
23. Aukštakalnių 339 182 53,69 0 0,00 182 100,00
24. Duokiškio 238 142 59,66 0 0,00 142 100,00
25. Kalvių 380 215 56,58 3 1,40 212 98,60
26. Salų 444 261 58,78 2 0,77 259 99,23
27. Kriaunų 525 278 52,95 4 1,44 274 98,56
28. Lašų 325 205 63,08 9 4,39 196 95,61
29. Kairelių 302 202 66,89 3 1,49 199 98,51
30. Pakriaunių 247 129 52,23 2 1,55 127 98,45
31. Aleksandravėlės 198 105 53,03 0 0,00 105 100,00
32. Zarinkiškių 241 114 47,30 3 2,63 111 97,37
33. Antanašės 380 204 53,68 2 0,98 202 99,02
34. Obelių 587 311 52,98 1 0,32 310 99,68
35. Suvainiškio 230 126 54,78 4 3,17 122 96,83
37. Sriubiškių 294 160 54,42 3 1,88 157 98,12
38. Lailūnų 306 167 54,58 1 0,60 166 99,40
40. Panemunio 349 183 52,44 5 2,73 178 97,27
41. Stoties 881 485 55,05 4 0,82 481 99,18
42. Panemunėlio 393 236 60,05 4 1,69 232 98,31
Iš viso 32306 17329 53,64% 203 1,17% 17126 98,83%