2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimai
Puslapis atnaujintas 2009-05-22 13:35.


Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Kazimiros Danutės PRUNSKIENĖS
gauti balsai
Kazlų Rūdos (Nr.17) apylinkėse

Apylinkių skaičius 14
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 11446, rinkimuose dalyvavo 5587 (48,81%),
  negaliojančių biuletenių 63 (1,13%), galiojančių biuletenių 5524 (98,87%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
11. Ąžuolų Būdos 963 440 32,71% 437 19 5 24 5,49%
9. Jūrės 411 209 41,85% 207 10 1 11 5,31%
10. Plutiškių 588 212 30,10% 212 6 1 7 3,30%
13. Būdos 447 190 35,79% 186 6 0 6 3,23%
2. Pušų 2199 1095 41,79% 1077 24 10 34 3,16%
1. Kazlų Rūdos 1343 709 47,13% 703 18 3 21 2,99%
6. Antanavo 673 347 41,01% 343 7 3 10 2,92%
3. Mindaugo 1618 838 42,65% 827 23 1 24 2,90%
14. Jankų 603 280 39,80% 278 7 1 8 2,88%
5. Bagotosios 551 248 43,01% 246 6 1 7 2,85%
8. Jūrės 621 301 41,06% 298 6 1 7 2,35%
4. Liepų 591 303 45,52% 296 2 2 4 1,35%
12. Bebruliškės 404 174 35,89% 173 1 1 2 1,16%
7. Višakio Rūdos 434 241 43,55% 241 1 1 2 0,83%
Iš viso 11446 5587 48,81% 5524 136 31 167 3,02%