2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimai
Puslapis atnaujintas 2009-05-22 13:36.


Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Loretos GRAUŽINIENĖS
gauti balsai
Rokiškio rajono (Nr.40) apylinkėse

Apylinkių skaičius 40
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 32306, rinkimuose dalyvavo 17329 (53,64%),
  negaliojančių biuletenių 203 (1,17%), galiojančių biuletenių 17126 (98,83%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
35. Suvainiškio 230 126 40,87% 122 11 7 18 14,75%
27. Kriaunų 525 278 44,19% 274 36 1 37 13,50%
18. Lukštų 294 121 32,65% 119 15 0 15 12,61%
29. Kairelių 302 202 59,93% 199 23 0 23 11,56%
17. Maineivų 299 179 47,83% 177 14 5 19 10,73%
28. Lašų 325 205 52,31% 196 17 3 20 10,20%
19. Jūžintų 913 454 40,42% 450 35 8 43 9,56%
30. Pakriaunių 247 129 34,01% 127 11 1 12 9,45%
9. Skemų 707 292 21,92% 286 19 8 27 9,44%
21. Sėlynės 288 165 49,31% 164 14 1 15 9,15%
31. Aleksandravėlės 198 105 45,96% 105 8 1 9 8,57%
34. Obelių 587 311 43,10% 310 23 3 26 8,39%
40. Panemunio 349 183 43,27% 178 10 4 14 7,87%
32. Zarinkiškių 241 114 38,59% 111 8 0 8 7,21%
12. Konstantinavos 225 125 50,67% 125 7 2 9 7,20%
13. Obelių 984 533 46,65% 526 31 6 37 7,03%
15. Juodupės 1685 979 51,22% 968 56 12 68 7,02%
6. Bajorų 960 495 44,38% 489 32 2 34 6,95%
33. Antanašės 380 204 41,05% 202 11 3 14 6,93%
16. Juodupės kaimiškoji 886 398 33,97% 396 18 8 26 6,57%
7. Čedasų 238 109 40,76% 107 5 2 7 6,54%
37. Sriubiškių 294 160 43,54% 157 9 1 10 6,37%
24. Duokiškio 238 142 51,26% 142 7 2 9 6,34%
10. Žiobiškio 515 246 39,61% 244 12 3 15 6,15%
20. Laibgalių 736 369 43,48% 366 18 4 22 6,01%
11. Kazliškio 463 258 41,68% 257 11 3 14 5,45%
38. Lailūnų 306 167 48,69% 166 9 0 9 5,42%
22. Kamajų 636 368 52,20% 362 15 4 19 5,25%
8. Kavoliškio 1572 763 43,89% 754 38 1 39 5,17%
2. Senamiesčio 2712 1512 48,19% 1497 69 7 76 5,08%
4. J.Tūbelio 2893 1515 47,94% 1494 68 4 72 4,82%
42. Panemunėlio 393 236 50,13% 232 9 2 11 4,74%
3. Mikrorajono 1906 1101 51,63% 1097 43 6 49 4,47%
5. Respublikos 2555 1414 47,12% 1399 44 16 60 4,29%
41. Stoties 881 485 47,90% 481 14 5 19 3,95%
26. Salų 444 261 51,35% 259 8 2 10 3,86%
1. J.Tumo-Vaižganto 2591 1446 50,17% 1422 46 8 54 3,80%
14. Pandėlio 1589 782 45,37% 772 24 2 26 3,37%
25. Kalvių 380 215 50,26% 212 6 0 6 2,83%
23. Aukštakalnių 339 182 45,72% 182 2 3 5 2,75%
Iš viso 32306 17329 53,64% 17126 856 150 1006 5,87%