2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimai
Puslapis atnaujintas 2009-05-22 13:35.


Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Loretos GRAUŽINIENĖS
gauti balsai
Kupiškio rajono (Nr.23) apylinkėse

Apylinkių skaičius 24
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 18872, rinkimuose dalyvavo 9355 (49,57%),
  negaliojančių biuletenių 84 (0,90%), galiojančių biuletenių 9271 (99,10%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Adomynės 528 274 39,77% 270 5 2 7 2,59%
2. Alizavos 628 275 41,24% 272 22 0 22 8,09%
3. Antašavos 627 368 47,05% 368 15 4 19 5,16%
4. Aukštupėnų 765 368 40,92% 365 6 0 6 1,64%
5. Biliūnų 230 118 43,48% 116 10 1 11 9,48%
6. Juodpėnų 313 152 39,62% 151 3 1 4 2,65%
7. Račiupėnų 3097 1560 44,17% 1545 79 7 86 5,57%
8. Kupos 2033 1078 45,25% 1064 37 5 42 3,95%
9. Senamiesčio 1550 797 43,87% 791 23 6 29 3,67%
10. Laičių 277 150 43,32% 149 3 1 4 2,68%
11. Lukonių 469 210 39,66% 208 11 1 12 5,77%
12. Migonių 216 128 34,26% 128 6 3 9 7,03%
13. Naivių 374 175 36,10% 173 11 1 12 6,94%
14. Noriūnų 1513 670 38,60% 661 32 2 34 5,14%
15. Paketurių 597 287 40,03% 282 11 2 13 4,61%
16. Rudilių 490 230 41,43% 227 14 0 14 6,17%
17. Salamiesčio 651 330 41,01% 326 17 2 19 5,83%
18. Skapiškio 720 382 45,69% 379 42 5 47 12,40%
19. Skverbų 528 262 40,15% 262 16 0 16 6,11%
20. Subačiaus 941 495 48,35% 493 55 2 57 11,56%
21. Šepetos 1030 433 32,33% 429 19 12 31 7,23%
22. Šimonių 575 283 43,83% 282 17 4 21 7,45%
23. Virbališkių 302 132 37,42% 132 1 1 2 1,52%
24. Žaidelių 418 198 43,06% 198 10 0 10 5,05%
Iš viso 18872 9355 49,57% 9271 465 62 527 5,68%