2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimai
Puslapis atnaujintas 2009-05-22 13:35.


Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Loretos GRAUŽINIENĖS
gauti balsai
Kėdainių rajono (Nr.19) apylinkėse

Apylinkių skaičius 54
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 49180, rinkimuose dalyvavo 25945 (52,76%),
  negaliojančių biuletenių 348 (1,34%), galiojančių biuletenių 25597 (98,66%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Angirių 193 113 45,60% 113 21 1 22 19,47%
2. Aristavos 693 331 37,52% 324 38 13 51 15,74%
3. Ažytėnų 426 234 44,13% 233 32 8 40 17,17%
4. Babėnų 2453 1425 52,75% 1409 161 13 174 12,35%
5. Beinaičių 409 187 33,99% 184 32 9 41 22,28%
6. Vikaičių 539 273 33,58% 271 42 18 60 22,14%
7. Dotnuvos 1346 705 41,90% 694 79 22 101 14,55%
8. Gudžiūnų 565 319 49,91% 315 56 6 62 19,68%
9. Josvainių 1707 944 48,21% 935 69 10 79 8,45%
10. Kalnaberžės 473 266 46,30% 262 54 16 70 26,72%
11. Kaplių 268 141 45,90% 141 19 5 24 17,02%
12. Keleriškių 827 328 31,44% 328 30 24 54 16,46%
13. Krakių 947 511 41,39% 502 44 16 60 11,95%
14. Kunionių 610 287 35,74% 283 42 11 53 18,73%
15. Labūnavos 889 472 49,38% 464 45 3 48 10,34%
16. Lančiūnavos 681 359 44,20% 353 67 11 78 22,10%
17. Langakių 368 230 43,21% 229 22 12 34 14,85%
18. Liaudies 3806 1905 47,06% 1877 183 20 203 10,82%
19. Mantviliškio 370 204 42,16% 202 30 13 43 21,29%
20. Medėkšių 531 250 38,23% 247 21 7 28 11,34%
21. Meironiškio 434 220 37,56% 218 32 8 40 18,35%
22. Naujoji 2122 1186 50,61% 1179 118 12 130 11,03%
23. Miegėnų 499 213 35,07% 212 29 8 37 17,45%
24. Nociūnų 447 227 40,04% 224 47 6 53 23,66%
25. Okainių 403 194 37,72% 193 36 7 43 22,28%
26. Paaluonio 281 168 50,53% 166 16 6 22 13,25%
27. Pagirių 539 271 42,86% 267 40 9 49 18,35%
28. Pajieslio 503 254 41,95% 246 19 5 24 9,76%
29. Parko 1209 582 41,44% 576 88 13 101 17,53%
30. Pašušvio 444 229 36,26% 224 19 7 26 11,61%
31. Pelėdnagių 997 574 52,36% 565 67 8 75 13,27%
32. Pelutavos 353 167 34,56% 167 25 1 26 15,57%
33. Pergalės 2738 1421 46,97% 1406 118 14 132 9,39%
34. Pernaravos 399 206 43,61% 197 31 1 32 16,24%
35. Petkūnų 219 116 44,75% 116 15 3 18 15,52%
36. Radvilų 2423 1335 51,13% 1307 149 7 156 11,94%
37. Saviečių 234 97 35,04% 97 9 5 14 14,43%
38. Senamiesčio 1129 618 51,37% 608 49 2 51 8,39%
39. Sirutiškio 440 225 43,41% 223 42 7 49 21,97%
40. Skaistgirių 291 127 34,36% 123 18 4 22 17,89%
41. Smilgos 1648 1009 54,25% 996 75 19 94 9,44%
42. Statybininkų 1243 492 36,44% 486 88 10 98 20,16%
43. Surviliškio 558 306 46,77% 303 70 11 81 26,73%
44. Šėtos 1069 572 43,31% 556 70 15 85 15,29%
45. Šlapaberžės 631 303 36,13% 292 31 9 40 13,70%
46. Taikos 2536 1402 50,47% 1385 147 12 159 11,48%
47. Tiskūnų 773 324 32,60% 322 59 16 75 23,29%
48. Truskavos 517 323 47,39% 322 51 12 63 19,57%
49. Vainikų 452 220 38,27% 219 35 4 39 17,81%
50. Vilainių 1249 764 56,69% 753 85 11 96 12,75%
51. Žemaitės 2117 1113 48,32% 1101 127 11 138 12,53%
52. Akademijos 742 444 51,89% 437 30 4 34 7,78%
53. Beržų 421 220 39,43% 216 27 12 39 18,06%
54. Dotnuvėlės 1019 539 46,71% 529 58 16 74 13,99%
Iš viso 49180 25945 52,76% 25597 3007 533 3540 13,83%