2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimai
Puslapis atnaujintas 2009-05-22 13:35.


Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Loretos GRAUŽINIENĖS
gauti balsai
Joniškio rajono (Nr.11) apylinkėse

Apylinkių skaičius 34
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 24095, rinkimuose dalyvavo 11498 (47,72%),
  negaliojančių biuletenių 190 (1,65%), galiojančių biuletenių 11308 (98,35%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Žemaičių 3147 1615 44,84% 1587 61 5 66 4,16%
2. Livonijos 3228 1725 46,50% 1684 54 11 65 3,86%
3. V.Kudirkos 2757 1341 42,22% 1316 57 4 61 4,64%
4. Žagarės 2327 1070 37,69% 1055 57 11 68 6,45%
5. Bariūnų 799 349 36,67% 342 31 1 32 9,36%
6. Darginių 260 103 29,23% 103 12 0 12 11,65%
7. Daunoriškės 397 213 36,27% 213 3 7 10 4,69%
8. Daukšių 410 198 36,34% 194 4 1 5 2,58%
9. Gaižaičių 461 304 55,31% 303 14 6 20 6,60%
10. Gasčiūnų 469 227 40,51% 225 18 3 21 9,33%
11. Gataučių 644 259 29,04% 255 17 4 21 8,24%
12. Kalnelio 674 235 26,26% 230 7 2 9 3,91%
13. Plikiškių 469 208 32,62% 205 6 4 10 4,88%
14. Kepalių 434 209 38,71% 207 13 2 15 7,25%
15. Kirnaičių 372 197 43,55% 196 12 3 15 7,65%
16. Kriukų 523 237 40,92% 231 9 0 9 3,90%
17. Linkaičių 373 146 32,17% 143 5 1 6 4,20%
18. Maldenių 440 231 42,95% 226 8 5 13 5,75%
19. Mindaugių 336 153 34,82% 148 5 0 5 3,38%
20. Rudiškių 702 252 27,64% 251 7 3 10 3,98%
21. Satkūnų 388 175 39,69% 173 3 2 5 2,89%
22. Skaistgirio 1405 687 42,56% 674 31 5 36 5,34%
23. Stungių 358 153 37,71% 153 6 0 6 3,92%
24. Stupurų 362 184 42,82% 179 5 2 7 3,91%
25. Bučiūnų 185 111 57,84% 109 12 0 12 11,01%
26. Lieporų 204 101 36,76% 100 1 1 2 2,00%
27. Blauzdžiūnų 147 77 42,86% 76 4 1 5 6,58%
28. Jakiškių 257 105 31,91% 104 10 1 11 10,58%
29. Jauniūnų 274 141 47,81% 140 6 0 6 4,29%
30. Maželių 166 69 33,73% 68 4 0 4 5,88%
31. Mekių 193 101 46,63% 100 6 1 7 7,00%
32. Skilvionių 154 74 35,71% 73 4 0 4 5,48%
33. Ziniūnų 310 137 35,16% 135 14 1 15 11,11%
34. Jurdaičių 470 111 18,09% 110 4 1 5 4,55%
Iš viso 24095 11498 47,72% 11308 510 88 598 5,29%