2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimai
Puslapis atnaujintas 2009-05-22 13:37.


Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Loretos GRAUŽINIENĖS
gauti balsai
Vilkaviškio rajono (Nr.56) apylinkėse

Apylinkių skaičius 44
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 38487, rinkimuose dalyvavo 21108 (54,84%),
  negaliojančių biuletenių 187 (0,89%), galiojančių biuletenių 20921 (99,11%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Vilkaviškio rytų 2655 1658 56,69% 1644 15 1 16 0,97%
2. Vilkaviškio pietų 2512 1479 51,07% 1461 13 1 14 0,96%
3. Vilkaviškio vakarų 2087 1238 53,28% 1232 11 3 14 1,14%
4. Vilkaviškio šiaurės 3150 1924 54,67% 1911 20 3 23 1,20%
5. Kybartų rytų 2508 1239 42,03% 1223 12 27 39 3,19%
6. Kybartų vakarų 2486 1314 47,99% 1307 12 2 14 1,07%
7. Virbalio 1032 586 50,48% 580 9 2 11 1,90%
8. Rimavičių 165 82 41,82% 82 1 0 1 1,22%
9. Bartninkų 550 263 45,27% 259 0 0 0 0,00%
10. Lakštučių 569 279 42,88% 279 7 1 8 2,87%
11. Pašeimenių 391 217 53,20% 214 15 0 15 7,01%
12. Piliakalnių 308 148 40,26% 146 2 0 2 1,37%
13. Gižų 686 392 48,69% 389 10 1 11 2,83%
14. Bačkiškių 424 226 41,04% 224 1 1 2 0,89%
15. Karklinių 664 299 38,70% 298 12 2 14 4,70%
16. Keturvalakių 391 224 50,64% 223 7 1 8 3,59%
17. Gudkaimio 653 326 37,67% 320 0 0 0 0,00%
18. Lauckaimio 338 180 42,60% 178 9 1 10 5,62%
19. Matlaukio 677 387 54,06% 384 4 0 4 1,04%
20. Šiaudiniškių 337 239 64,99% 236 7 3 10 4,24%
21. Vilkupių 153 108 65,36% 107 10 2 12 11,21%
22. Virbalio kaimiškoji 666 364 49,25% 362 5 1 6 1,66%
23. Daržininkų 479 251 46,14% 251 6 0 6 2,39%
24. Klausučių 661 381 47,66% 376 6 2 8 2,13%
25. Sūdavos 1139 449 32,57% 447 2 1 3 0,67%
26. Karalkrėslio 512 234 41,60% 232 1 0 1 0,43%
27. Pajevonio 840 460 46,79% 454 7 2 9 1,98%
28. Alksnėnų 417 219 45,32% 219 1 1 2 0,91%
29. Opšrūtų 296 143 41,55% 142 4 0 4 2,82%
30. Paežerių 648 304 38,58% 301 6 2 8 2,66%
31. Pilviškių 2381 1171 43,39% 1161 21 1 22 1,89%
32. Ramoniškių 451 249 47,45% 245 1 0 1 0,41%
33. Alvito 1284 798 53,66% 789 2 3 5 0,63%
34. Karalių 1050 606 49,81% 601 8 1 9 1,50%
35. Klampučių 395 205 45,32% 200 3 0 3 1,50%
36. Serdokų 307 187 56,03% 185 3 0 3 1,62%
37. Uosių 630 342 51,11% 340 3 1 4 1,18%
38. Gražiškių 844 421 42,54% 414 3 2 5 1,21%
39. Kaupiškių 407 188 35,14% 188 1 2 3 1,60%
40. Vištyčio 664 398 50,75% 394 1 2 3 0,76%
41. Vartų 194 111 51,55% 108 2 0 2 1,85%
42. Pūstapėdžių 572 310 45,80% 310 3 0 3 0,97%
43. Slabadų 278 168 43,88% 167 0 1 1 0,60%
44. Stirniškių 636 341 43,55% 338 8 2 10 2,96%
Iš viso 38487 21108 54,84% 20921 274 75 349 1,67%