2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimai
Puslapis atnaujintas 2009-05-22 13:37.


Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Loretos GRAUŽINIENĖS
gauti balsai
Varėnos rajono (Nr.55) apylinkėse

Apylinkių skaičius 33
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 23715, rinkimuose dalyvavo 12462 (52,55%),
  negaliojančių biuletenių 132 (1,06%), galiojančių biuletenių 12330 (98,94%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Puodžių 523 259 40,73% 258 3 3 6 2,33%
2. Žilinų 588 323 44,05% 322 10 0 10 3,11%
3. Dubičių 582 227 32,13% 225 7 1 8 3,56%
4. Panočių 595 241 28,07% 238 7 4 11 4,62%
5. Kabelių 299 167 47,83% 162 6 0 6 3,70%
6. Marcinkonių 601 340 49,75% 337 16 0 16 4,75%
7. Margionių 254 162 52,76% 160 2 1 3 1,88%
8. Puvočių 121 81 53,72% 78 3 2 5 6,41%
9. Žiūrų 134 80 50,75% 80 1 0 1 1,25%
10. Krūminių 477 164 29,14% 163 2 1 3 1,84%
11. Matuizų 1362 647 43,69% 641 24 3 27 4,21%
13. Gudakiemio 242 104 36,36% 103 2 0 2 1,94%
14. Kibyšių 297 153 44,44% 152 11 0 11 7,24%
15. Merkinės 1497 859 51,64% 848 19 0 19 2,24%
16. Panaros 259 169 52,51% 169 5 1 6 3,55%
17. Vilkiautinio 439 214 38,95% 209 3 0 3 1,44%
18. Pilvingių 404 201 38,12% 200 5 2 7 3,50%
24. Daržininkų 243 127 47,33% 126 3 0 3 2,38%
25. Dargužių 324 184 48,77% 181 2 1 3 1,66%
26. Valkininkų 867 492 53,63% 488 6 0 6 1,23%
27. Pušelės 608 316 47,37% 315 9 1 10 3,17%
28. Gudžių 465 244 41,72% 238 9 5 14 5,88%
29. Nedzingės 293 170 55,97% 169 12 0 12 7,10%
30. Perlojos 626 354 49,04% 350 6 1 7 2,00%
31. Sarapiniškių 323 191 49,85% 191 6 0 6 3,14%
32. Tolkūnų 409 224 45,48% 221 1 2 3 1,36%
33. Krivilių 449 239 42,09% 233 12 4 16 6,87%
34. Vydenių 798 358 37,34% 354 19 4 23 6,50%
35. Rudnios 312 174 31,41% 171 3 3 6 3,51%
36. Parko 2809 1442 44,36% 1430 37 7 44 3,08%
37. Dzūkų 2622 1388 46,49% 1373 53 5 58 4,22%
38. Šilo 2776 1590 50,14% 1576 32 7 39 2,47%
39. Senosios Varėnos 1117 578 46,55% 569 16 2 18 3,16%
Iš viso 23715 12462 52,55% 12330 352 60 412 3,34%