2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimai
Puslapis atnaujintas 2009-05-22 13:34.


Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Loretos GRAUŽINIENĖS
gauti balsai
Anykščių rajono (Nr.4) apylinkėse

Apylinkių skaičius 36
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 27204, rinkimuose dalyvavo 14444 (53,10%),
  negaliojančių biuletenių 165 (1,14%), galiojančių biuletenių 14279 (98,86%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Senamiesčio 3271 1873 51,73% 1852 46 5 51 2,75%
2. Janydžių 1772 1059 52,20% 1053 38 4 42 3,99%
3. Ažupiečių 1974 1082 49,34% 1068 45 3 48 4,49%
4. Liudiškių 2876 1504 46,04% 1489 53 2 55 3,69%
5. Piktagalio 500 267 40,80% 265 13 1 14 5,28%
6. Ažuožerių 580 286 44,48% 281 13 0 13 4,63%
7. Elmos 1135 581 42,91% 578 24 2 26 4,50%
8. Burbiškio 690 301 32,61% 295 13 4 17 5,76%
9. Šlavėnų 404 180 35,40% 180 2 2 4 2,22%
10. Debeikių 1274 598 27,71% 588 21 24 45 7,65%
11. Leliūnų 392 197 40,56% 197 3 1 4 2,03%
12. Kavarsko 958 548 47,18% 538 18 3 21 3,90%
13. Dabužių 262 114 33,21% 111 3 2 5 4,50%
14. Janušavos 775 352 35,48% 346 26 5 31 8,96%
15. Svirnų 474 212 33,33% 211 12 6 18 8,53%
16. Šerių 398 213 38,19% 208 19 6 25 12,02%
17. Šovenių 165 104 46,67% 101 6 0 6 5,94%
18. Kurklių 535 282 41,50% 276 16 2 18 6,52%
19. Kurklių II k. 392 197 31,12% 196 0 2 2 1,02%
20. Staškūniškio 395 236 44,05% 231 18 11 29 12,55%
21. Katlėrių 336 174 40,18% 174 13 1 14 8,05%
22. Skiemonių 534 239 38,76% 235 8 0 8 3,40%
23. Mačionių 312 158 43,27% 157 13 0 13 8,28%
24. Daujočių 223 145 51,57% 143 15 2 17 11,89%
25. Aulelių 172 92 50,58% 90 28 0 28 31,11%
26. Svėdasų 1430 751 44,34% 744 32 3 35 4,70%
27. Vaitkūnų 305 212 59,02% 209 19 0 19 9,09%
28. Troškūnų 1402 627 37,16% 620 32 5 37 5,97%
30. Vašuokėnų 198 115 47,47% 115 14 3 17 14,78%
31. Surdegio 384 196 44,01% 193 12 2 14 7,25%
32. Nausodės 202 92 40,59% 92 9 1 10 10,87%
33. Raguvėlės 435 271 52,87% 268 13 2 15 5,60%
34. Levaniškių 361 207 44,60% 205 18 5 23 11,22%
35. Traupio 388 249 53,35% 248 3 2 5 2,02%
36. Andrioniškio 487 300 52,98% 297 13 1 14 4,71%
37. Viešintų 813 430 39,61% 425 10 4 14 3,29%
Iš viso 27204 14444 53,10% 14279 641 116 757 5,30%