2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimai
Puslapis atnaujintas 2009-05-22 13:35.


Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Valentino MAZURONIO
gauti balsai
Kazlų Rūdos (Nr.17) apylinkėse

Apylinkių skaičius 14
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 11446, rinkimuose dalyvavo 5587 (48,81%),
  negaliojančių biuletenių 63 (1,13%), galiojančių biuletenių 5524 (98,87%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Kazlų Rūdos 1343 709 47,13% 703 34 2 36 5,12%
2. Pušų 2199 1095 41,79% 1077 67 4 71 6,59%
3. Mindaugo 1618 838 42,65% 827 48 6 54 6,53%
4. Liepų 591 303 45,52% 296 19 2 21 7,09%
5. Bagotosios 551 248 43,01% 246 12 0 12 4,88%
6. Antanavo 673 347 41,01% 343 9 4 13 3,79%
7. Višakio Rūdos 434 241 43,55% 241 12 4 16 6,64%
8. Jūrės 621 301 41,06% 298 19 3 22 7,38%
9. Jūrės 411 209 41,85% 207 21 4 25 12,08%
10. Plutiškių 588 212 30,10% 212 15 6 21 9,91%
11. Ąžuolų Būdos 963 440 32,71% 437 33 10 43 9,84%
12. Bebruliškės 404 174 35,89% 173 5 1 6 3,47%
13. Būdos 447 190 35,79% 186 16 5 21 11,29%
14. Jankų 603 280 39,80% 278 13 0 13 4,68%
Iš viso 11446 5587 48,81% 5524 323 51 374 6,77%