2008 m. spalio 12 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą ir Referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimoVilkaviškio (Nr.68) rinkimų apygarda


Puslapis atnaujintas 2008-10-19 17:44.

Apylinkių skaičius 41
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių 36919, rinkimuose dalyvavo 16653 (45,11%),
  negaliojančių biuletenių 937 (5,63%), galiojančių biuletenių 15716 (94,37%).

Rinkimų rezultatas - Seimo nariu išrinktas Algirdas BUTKEVIČIUSPastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo rinkimų apygardos rinkėjų skaičiaus.

Balsavimo rezultatai apygardoje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
apygardoje
Algirdas BUTKEVIČIUS 9644 998 10642 67,71% 63,90%
Algimantas BIRBILAS 1412 214 1626 10,35% 9,76%
Česlovas JEZERSKAS 1101 133 1234 7,85% 7,41%
Aivaras KRIAUČIŪNAS 1039 56 1095 6,97% 6,58%
Gytautas DAMIJONAITIS 302 26 328 2,09% 1,97%
Reda ŽEMAITYTĖ 240 45 285 1,81% 1,71%
Kęstutis ŽIEMYS 248 27 275 1,75% 1,65%
Mindaugas MATULIONIS 200 31 231 1,47% 1,39%
Iš viso 14186 1530 15716  

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Vilkaviškio rytų 2684 1412 52,61 64 4,53 1348 95,47
2. Vilkaviškio pietų 2536 1248 49,21 83 6,65 1165 93,35
3. Vilkaviškio vakarų 2112 1089 51,56 69 6,34 1020 93,66
4. Vilkaviškio šiaurės 3181 1604 50,42 68 4,24 1536 95,76
5. Kybartų rytų 2551 1067 41,83 61 5,72 1006 94,28
6. Kybartų vakarų 2557 1092 42,71 66 6,04 1026 93,96
7. Virbalio 1059 504 47,59 54 10,71 450 89,29
8. Rimavičių 158 64 40,51 3 4,69 61 95,31
9. Bartninkų 550 216 39,27 21 9,72 195 90,28
10. Lakštučių 565 226 40,00 18 7,96 208 92,04
11. Pašeimenių 395 155 39,24 8 5,16 147 94,84
12. Piliakalnių 311 101 32,48 12 11,88 89 88,12
13. Gižų 694 333 47,98 18 5,41 315 94,59
14. Bačkiškių 420 183 43,57 5 2,73 178 97,27
15. Karklinių 662 219 33,08 9 4,11 210 95,89
16. Keturvalakių 392 165 42,09 9 5,45 156 94,55
17. Gudkaimio 654 272 41,59 18 6,62 254 93,38
18. Lauckaimio 339 143 42,18 5 3,50 138 96,50
19. Matlaukio 680 322 47,35 12 3,73 310 96,27
20. Šiaudiniškių 335 182 54,33 4 2,20 178 97,80
21. Vilkupių 157 95 60,51 2 2,11 93 97,89
22. Virbalio kaimiškoji 675 290 42,96 18 6,21 272 93,79
24. Klausučių 667 296 44,38 18 6,08 278 93,92
26. Karalkrėslio 505 175 34,65 10 5,71 165 94,29
27. Pajevonio 835 344 41,20 28 8,14 316 91,86
28. Alksnėnų 423 177 41,84 10 5,65 167 94,35
29. Opšrūtų 311 113 36,33 8 7,08 105 92,92
30. Paežerių 662 263 39,73 14 5,32 249 94,68
31. Pilviškių 2377 1013 42,62 66 6,52 947 93,48
32. Ramoniškių 463 219 47,30 14 6,39 205 93,61
33. Alvito 1285 585 45,53 10 1,71 575 98,29
34. Karalių 1046 465 44,46 36 7,74 429 92,26
35. Klampučių 394 147 37,31 7 4,76 140 95,24
36. Serdokų 310 166 53,55 12 7,23 154 92,77
37. Uosių 632 286 45,25 10 3,50 276 96,50
38. Gražiškių 848 337 39,74 18 5,34 319 94,66
39. Kaupiškių 401 148 36,91 3 2,03 145 97,97
40. Vištyčio 672 326 48,51 17 5,21 309 94,79
41. Vartų 199 83 41,71 3 3,61 80 96,39
42. Pūstapėdžių 587 242 41,23 10 4,13 232 95,87
44. Stirniškių 635 286 45,04 16 5,59 270 94,41
Iš viso 36919 16653 45,11% 937 5,63% 15716 94,37%